Katalog interesnih dejavnosti

Katalog interesnih dejavnosti (IND) 

Mentor

Naslov

Opis

 

Matej Kališek

Arduino

Krožek je namenjen vsem, ki jih zanima delo z mikrokrmilnikom Arduino Uno in uporabno elektroniko, hkrati pa na tem področju nimajo posebnih izkušenj. Pri krožku se bomo dotaknili osnov programiranja v okolju Arduino IDE, spoznavanju delovanja mikrokrmilnikov in konstruiranje enostavnih       vhodno-izhodnih vezij.

 

Andreja Tkalec

Bralni klub

Še naprej bomo brali aktualna besedila sodobnih avtorjev in se o njih pogovarjali.

 

Stane Ravnak

Energomatika

Krožek je namenjen dijakom triletnega programa elektrikar za vse tri letnike v smislu dopolnilnega pouka. Pri urah bomo utrjevali znanje in razumevanje matematičnih orehov ter ga nato še nadgrajevali z namenom, da nam vsem skupaj srednješolska matematika na koncu ne predstavlja več problema, ampak kvečjemu izziv za morebitno naslednjo stopnjo izobraževanja.

 

Rosana Breznik

English 101

Dejavnost bo namenjena vsem tistim dijakom, ki jim angleščina dela težave. Pri urah se bomo tako skupaj posvetili ponovni razlagi slovničnih pravil in struktur ter reševali dodatne vaje za utrjevanje znanja.

 

Anita Laznik

Gledališka delavnica

Tudi v šolskem letu 2018/2019 vabim vse, ki radi nastopajo, imajo ideje, zamisli in načrt, kako kulturno obogatiti šolsko dogajanje.
Ko bo ekipa postavljena, bomo snovali nove projekte. V minulih letih smo:
– sodelovali na sprejemu zlatih maturantov šol Šolskega centra Celje,
– sodelovali pri organizaciji Rock koncerta,
– pripravili praznično prireditev za starše,
– pripravili kulturni program za INFO dan, dan odprtih vrat ipd.

Vabljeni, da se nam pridružite!
Pišite na: anita.laznik@sc-celje.si ali pa se oglasite v kabinet D07.
Mentorica: dr. Anita Laznik

 

Darja Povše

Grafični krožek

Dijaki spoznajo razvoj grafičnih tehnik, njihove značilnosti in glavne predstavnike. Sami izdelajo matrico za grafični list in ga tudi sami odtisnejo. Pripravijo razstavo svojih del na šoli.
Delo poteka deloma doma, na šoli (ŠC Celje) in v Narodni galeriji v Ljubljani.

 

Sebastian Klovar

Kemijski krožek

Izvedba kemijskih poskusov za potrebe promocije. Priprava na promocije in na tekmovanja iz kemije in naravoslovja za dijake 2. letnikov. Letos začnemo tudi z izdelavo goriva za enostavne rakete. Vabljeni vsi, ki jim kemije ni dovolj pri rednih urah.

 

Marjeta Koštomaj Gašperšič

Krožek »Poslovno dopisovanje«

Pisanje dopisov in elektronskih sporočil je dnevna naloga skoraj vsakega zaposlenega. Vedno pogosteje si prvi vtis o drugem ustvarjamo s pisnim komuniciranjem, šele nato z osebnim stikom. Zato je pomembno, da poznamo načela kulture pisnega komuniciranja v dopisih, ki jih pošiljamo po elektronski ali klasični pošti.

Ob zaključku krožka boste znali pravilno zasnovati, nasloviti, oblikovati in sestaviti poslovne dopise (povpraševanje, ponudbo, oglasno sporočilo, naročilo, potrditev, odklonitev, spremembo in preklic naročila, reklamacijo, rešitev in zavrnitev reklamacije, opomin …), seznanili pa se boste tudi z drugimi poslovnimi dokumenti, kot so prodajna pogodba, dobavnica, prevzemnica, račun …

 

Marjeta Koštomaj Gašperšič

Krožek »Trening učinkovitega razmišljanja«

Sodobni svet potrebuje ljudi, ki bodo ustvarjali nove vrednosti in oblikovali poti za naprej. Za to so potrebne nove ideje, ki nastajajo z razmišljanjem.

Trening učinkovitega razmišljanja je namenjen temu, da se naučimo razmišljati bolje – bolj jasno, osredotočeno, sistematično, sodelovalno in predvsem ustvarjalno. Pri tem nam bodo v pomoč metode CoRT slovitega misleca dr. Edwarda de Bona. Metode so zasnovane na odkritjih o delovanju možganov, ki razmišljajo zmedeno, prehitro in rutinsko. Z uporabo omenjenih metod lahko te slabosti presežemo in tako izboljšamo uspeh pri šolskem delu, učinkovitost in ustvarjalnost na delovnem mestu in postanemo bolj strpni v medsebojnih odnosih. Vaje bodo potekale na primerih iz vsakdanjega življenja. Pri de Bonovem sistemu razmišljanja ni napačnih odgovorov, so le različni pogledi, možnosti, izbire, odločitve …

 

Andrej Grilc

Krožek programiranja LEGO Mindstorms robotov

Glavni cilj krožka je navdušiti dijake za svet robotike, avtomatike in tehnike. Pri krožku bomo podrobneje spoznali dva načina programiranja LEGO Mindstorms robotov.  Pripravljali pa se bomo tudi na dve tekmovanji: RoboCupJunior in LEGO Masters.

 

Matic Holobar

Maturantski ples

Organizacija in priprava maturanstkega plesa Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo:

– organizacija plesnih vaj

– organizacija maturanstkega plesa

Gregor Kramer

Mladi raziskovalci

Dejavnost je namenjena vsem dijakom, ki se tudi v prostem času radi ukvarjate z elektronskimi vezji in programiranjem mikroračunalnikov. Skupaj bomo določili raziskovalni problem in temo raziskovalne naloge. Delo boste opravili deloma doma, deloma pa v času interesnih dejavnosti. Zanimive teme raziskovalnih nalog bomo prijavili na srečanje mladih raziskovalcev “Mladi za Celje”, kjer jih boste lahko predstavili širši javnosti. Priznano število ur je odvisno od zahtevnosti naloge in uspešnosti pri delu.

Andrej Grilc

Mladinsko raziskovalno delo

K raziskovalnemu delu so vabljeni dijaki in njihovi mentorji. Vsi, ki želijo aktivno sodelovati, morajo pravočasno prijaviti svoje raziskovalno delo ter ga oddati v pisni in elektronski obliki. Rokovnik bo objavljen na spletni strani www.mladizacelje.si in na spletnih straneh šole. Avtor raziskovalnega dela mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom. Raziskovalne naloge bodo shranjene v Osrednji knjižnici Celje in bodo javno dostopne. Mladi raziskovalci, ki bodo izdelali nalogo z izdelkom, pa se bodo lahko s svojimi izdelki predstavili širši javnosti na razstavi v Osrednji knjižnici Celje.  V digitalni obliki bodo naloge v celoti dostopne tudi na svetovnem spletu. Za izvedbo raziskovalnega dela na SŠ KER skrbi koordinator Andrej Grilc.

Metka Jagodič Pogačar

Mojstri glasbenega ustvarjana na ŠC Celje

Dijaki, ki so obiskovali glasbeno šolo ali jo še obiskujejo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerimi se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo Večer slovenske popevke in ga spomladi predstavili pod Celjskim stropom. Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, frankofonskem dnevu … Dijaki morajo imeti svoje instrumente, saj jih v šoli nimamo dovolj.

Boštjan Lubej

Postani vzdrževalec

Servisiranje, vzdrževanje strojne opreme, programske opreme, priklop stikal, usmerjevalnikov, izdelava UTP kablov, merjenje omrežja, testiranje računalnikov, sestavljanje računalnikov …

Andrej Grilc

Priprave na tekmovanje RoboCupJunior

Državno tekmovanje RoboCupJunior Reševanja A  poteka v Mariboru. Na to tekmovanje se bodo uvrstile ekipe dijakov, ki bodo dovolj uspešne na regijskem tekmovanju v Celju. Tekmovanje poteka v posebni areni, v kateri se mora robot samostojno gibati po poti, ki ni vnaprej znana, se izogibati oviram, na določenem območju poiskati »ponesrečenca« in ga »rešiti« (odnesti na evakuacijsko točko). Gre torej za simulacijo reševanja ponesrečencev izpod ruševin. Najboljša ekipa z državnega tekmovanja se bo uvrstila na svetovno tekmovanje, ki je vsako leto v drugi državi.

Marko Vrečko

Priprave na turnir LEGO Masters

Turnir LEGO Masters poteka na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na to tekmovanje lahko vsaka šola prijavi več ekip (predtekmovanja ni). Tekmovanje na izpadanje (turnirski sistem) poteka v posebni areni, ki je vnaprej znana. Naloga dijakov na LEGO Mastersu je, da sestavijo robota in zanj napišejo program, ki mu bo omogočil prepeljati  barvne objekte z ene strani poligona in jih kar najhitreje sortirati v ustrezne zbiralnike na drugi strani. Gre torej za simulacijo sortiranja izdelkov v industriji. S pripravami bomo pričeli, ko bo znana tekmovalna naloga za letošnje leto.

Helena Klepej Viher

Problemmatika

Problemmatika je krožek, namenjen tistim dijakom, ki jim matematika predstavlja problem. Pri krožku bomo z dodatno razlago in reševanjem nalog poskušali usvojiti osnovno znanje tega predmeta. Vse aktivnosti bodo podprte z gradivi, dostopnimi na svetovnem spletu, ter s programskimi orodji, ki so namenjena področju matematike.

Metka Jagodič Pogačar

ROCK BEND SŠ KER

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega rock benda SŠKER, ki se je lani velikokrat predstavil in tako poskrbel za prijetno počutje na naši šoli. V decembru bomo ponovno pripravili ROCK KONCERT v Celjskem domu, ki so ga dijaki SŠ KER odlično sprejeli in ga imajo nekako že za svojega. S svojo prisotnostjo bomo popestrili tudi druge kulturne prireditve, tekmovanja, izmenjave, projekte … na ŠC Celje in izven ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno dejavnost na SŠ KER. Potrudili se bomo, da bomo zaigrali tudi na maturantskem plesu SŠ KER, prireditvi Zlati vektor, na prireditvah za starše in še kje.

Darja Povše, Dragica Kunej

Spoznavanje kulturnozgodovinskih znamenitosti Slovenije in sosednjih dežel

Enodnevne in dvodnevne strokovne ekskurzije

Enodnevne ekskurzije: 

– prvo polletje (november, december): Gradec, Zagreb,

– drugo polletje (marec, junij): Pecs, Benetke.

Dvodnevna ekskurzija:

– drugo polletje (marec, junij): Ravena in Rimini.

Anita Laznik

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

Tudi letos bomo brali, se pogovarjali o prebranem in se pripravljali na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje.
Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine, hkrati pa tudi Cankarjevo leto. S tekmovanjem bomo izrazili spoštovanje do obojega – kulturne dediščine in ustvarjanja Ivana Cankarja.
KAJ BOMO BRALI?
1. in 2. letnik štiriletnega programa: I. Cankar: Podobe iz sanj in P. Glavan: Gverilci
3. in 4. letnik štiriletnega programa: I. Cankar: Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi in Krpanova kobila
1., 2. in 3. letnik triletnega programa: D. Jelinčič: Zvezdnate noči

KDAJ BOMO TEKMOVALI?
Šolsko tekmovanje: 11. 12. 2018
Območno tekmovanje: 23. 1. 2019
Državno tekmovanje: 9. 3. 2019

KJE SE PRIJAVIM?
Vse, ki radi berete, vabim, da se tekmovanja udeležite. Prijave bodo zbirale profesorice slovenščine.
Organizatorica tekmovanja: dr. Anita Laznik

Darja Povše, Bojan Herman

Vpliv astronomije, matematike in fizike na likovno umetnost

Medpredmetna povezava MAT, FIZ in LUM.

Delo poteka na ŠC Celje in izven. Razdeljeno je na predavanja, ki obravnavajo posamezna področja, ogled astronomskega observatorija in razstave likovnih del.

Metka Jagodič Pogačar

Za glasbene sladokusce

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali (Ljubljana, Maribor, Velenje, Žalec …) in si ogledali njihove glavne znamenitosti. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu pa izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Za vsako predstavo dobijo dijaki priznanih 6 ur IND (prosta izbira).

Matic Holobar

ŽVN

Življenje, vrednote, narava …

Krožek je namenjen vsem, ki bi radi nekaj več. Za tiste, ki jih zanima, kako se prebiti skozi naravo, betonsko džunglo, samega sebe. Skozi tedenske sestanke spoznavamo teme, ki se dotikajo življenja in vrednot, fotografiramo, snemamo, postavljamo ozvočenja, raziskujemo, predvsem pa obujamo vrednote. Na koncu se za tri dni odpravimo še v naravo, kjer svoje veščine postavimo na preizkušnjo.