Katalog interesnih dejavnosti

Katalog interesnih dejavnosti (IND) 

 

Priimek, Ime Naslov oz. naziv Število ur
Boh, Eva Organizacija Poliglot tekmovanja iz angleškega jezika 3
Boh, Eva Priprava na FCE certifikat 70
Grilc, Andrej Mladinsko raziskovalno delo – Mladi za Celje Odvisno od zahtevnosti naloge (o številu ur odloči mentor)
Grilc, Andrej Priprave na tekmovanje LEGO Masters in RoboCupJunior 30
Grilc, Andrej Programiranje LEGO Mindstorms robotov 30
Herman, Bojan Začetek vesolja, prapok, fizika osnovnih delcev 18
Holobar, Janko Izdelava tiskanih vezij in tiskanje z 3D tiskalnikom 30
Holobar, Matic ŽVN – Življenje, vrednote in narava. 90
Hrastnik, Valentina Literarni razpisi 5 ur na razpis
Hrastnik, Valentina Nadstandardni gledališki abonma 18
Jelenko, Tanja
Sojč, Irena
Ustvarjajmo v timu 70
Jovanovič, Peter Košarka dijaki 35
Jug, Mihela Športni tabor Pakoštane  
Jug, Mihela
Drofenik, Irena
Zabavni kemijski poskusi (1. letnik) 20
Kališek, Matej Programiranje mikrokrmilnika Arduino 30
Klepej Viher, Helena Problemmatika 35
Klovar, Sebastian Zahtevnejši poskusi v kemiji in promocija (2. in 3. letnik) 20
Koštomaj Gašperšič, Marjeta Trening učinkovitega razmišljanja 30
Kramer, Gregor  Mladi raziskovalci 40
Laznik, Anita Gledališka delavnica  
Laznik, Anita
Verdev, Tjaša
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje  
Lilija, Boštjan Priprava na tekmovenje Gen energija Mladi genialci 20
Lubej, Boštjan Postani serviser 30
Ravnak, Stane DIR 2018 8
Ravnak, Stane Energomatika 35
Ravnak, Stane Strokovna ekskurzija – Tehniški muzej v Munchnu 16
Špur Jereb, Klavdija Angleške bralne značke – bookworms 6
Špur Jereb, Klavdija Nadstandardne ekskurzije 30
Tkalec, Andreja Bralni klub 30
Verdev, Tjaša Pevski zbor ŠC Celje