Nadaljevanje izobraževanja

Možnosti nadaljevanja po zaključenem poklicnem izobraževanju

 • Redno izobraževanje v poklicno-tehniških programih

Razpisana mesta in postopek vpisa najdete v Razpisu za vpis v srednješolske programe za šolsko leto 2017/2018 na povezavi.

 • V izobraževanju odraslih

Podrobnejše informacije so objavljene na spletnih straneh posameznih srednjih šol.

Na Šolskem centru Celje najdete te informacije na povezavi.

 

Študij

Višješolski strokovni študijski programi

Razpis za vpis v višješolske študijske programe najdete na povezavi (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/vpis/17/Razpis_2017-18_30_1_2017_2.pdf)

Facebook: https://www.facebook.com/VisjesolskaPrijavnaSluzba/

Postopek prijave prikazuje video: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/vpis/17/KAKO_SE_PRIJAVIM_V_VSS.wmv

Prijavnico z navodili izpolnjevanja je na povezavi (https://vss-ce.com/EviScripts/eVPS/prijavnica.html)

Zadnji dan za oddajo prijavnice za vš programe za študijsko leto 2017/2018 je 8. 3. 2017.

Podpisano oddate na ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje gospe Moniki Vačun v C-12.

 

Visokošolski in univerzitetni dodiplomski študijski programi

 • Razpis za vpis v študijsko leto 2017/2018 najdete na povezavi
 • Navodila za elektronsko prijavo:

Dijakom, ki nameravajo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje na visokošolskih in univerzitetnih študijskih programih, priporočamo, da upoštevajo navodila:

 • v kratkem, najkasneje pa do 1. februarja 2017 bo na spletnih straneh visokošolske prijavno informacijske službe https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx objavljen razpis za vpis v študijskem letu 2017/2018;
 • prijava za vpis na dodiplomski študij za študijsko leto 2017/18 bo potekala preko portala eVŠ (informacijski sistem visokega šolstva RS) http://portal.evs.gov.si/prijava/ med 6. februarjem in 3. marcem 2017;
 • oddaja prijave bo elektronska in sicer na dva možna načina:
 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) ali
 2. z uporabniškim imenom in geslom;
 • za oba načina potrebujete svoj elektronski naslov, na katerega boste dobili tudi obvestilo o oddani prijavi;
 • ker digitalno potrdilo bistveno olajša postopek prijave, priporočamo, da se odločite za 1. način.

1.način: z digitalnim potrdilom

Digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke o imetniku (ime, e-naslov, EMŠO,…) in njegov javni ključ, poleg tega pa še podatke o overitelju oz. izdajatelju digitalnega potrdila ter obdobje veljavnosti digitalnega potrdila. Zapis je digitalno podpisan z zasebnim ključem izdajatelja potrdila, da se ga ne da ponarediti. Digitalna potrdila so sestavni del tehnoloških rešitev, ki nudijo dve osnovni možnosti za zasebnost v elektronskem poslovanju in komuniciranju:

 • šifriranje podatkov, ki zagotavlja zaupnost, in
 • digitalni podpis, ki predstavlja sodobno alternativo klasičnemu podpisu, zagotavlja pa:
  • identiteto imetnika digitalnega potrdila
  • nezatajivost lastništva poslanih e-podatkov, in
  • celovitost (integriteto) sporočila, kar pomeni, da samo dela podatkov ni mogoče spremeniti ali drugače popraviti brez (vednosti) podpisnika. V Sloveniji deluje več izdajateljev digitalnih potrdil, med njimi je tudi SIGEN-CA – izdajatelj na Ministrstvu za javno upravo. Na njihovi spletni strani je več navodil o pridobitvi spletnega digitalnega potrdila: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=93

Navodila za pridobitev digitalnih potrdil drugih izdajateljev, ki so vpisani v Register overiteljev v Republiki Sloveniji, so na njihovih spletnih straneh:

 • Nova Ljubljanska banka, d.d. www.nlb.si
 • Halcom Informatika, d.o.o. www.halcom.si

2.način: z uporabniškim imenom in geslom

Oddaja prijave za vpis po tej poti zahteva uporabniško ime in geslo, ki ju ustvarite ob vstopu v prijavo z registracijo: http://portal.evs.gov.si/prijava/vhod.htm

Razlika med 1. in 2. načinom prijave je v tem, da pri 1. načinu velja vaš elektronski podpis, pri 2. načinu, pa morate prijavo po tem, ko ste jo oddali po elektronski pošti, še natisniti, jo podpisati in priporočeno poslati po fizični pošti na naslov pristojne visokošolske prijavno informacijske službe.