Inovativnost in ustvarjalnost za mlade

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel za dijake Šolskega centra Celje letos že devetič pripravil brezplačno tridnevno interaktivno delavnico z naslovom Inovativnost in ustvarjalnost za mlade. Delavnica je potekala od 17. do 19. januarja 2018 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležili so se ga tudi štirje dijaki SŠ KER: Nejc Močnik iz K4a, Domen Lipnik in Gašper Trupej iz E4b ter Jan Zorko iz R3a.

Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, potem pa so se  razdelili v tri skupine in se lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. V skupinah so sodelovali dijaki različnih šol oz. programov. Zadnji dan so rezultate svojega dela predstavili predstavnikom podjetja ter učiteljem, ki so se udeležili zaključne prireditve.

Delo je potekalo v sproščenem vzdušju. Problemi, ki so jih reševali, so bili zahtevni, a so se jih lotili  z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča, ki jih je navdušil s svojim širokim znanjem in bogatimi izkušnjami. O rezultatih svojega dela so poročali na zaključni predstavitvi, kjer smo lahko začutili ustvarjalno energijo in zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu. V relativno kratkem času so si nabrali veliko novega znanja in izkušenj, spoznali so nove prijatelje, se srečali z napredno tehnologijo in s konkretnimi problemi iz gospodarstva.

Predstavnikom Izobraževalnega centra Štore in podjetja Štore Steel se v imenu Šolskega centra Celje ter v imenu naših dijakov, udeležencev omenjene interaktivne delavnice, iskreno zahvaljujemo za dragocene izkušnje in odlično popotnico za življenje ter se priporočamo za nadaljnje sodelovanje.

 

Organizatorica: Mojca Bučar Trotovšek

Nazaj