Nadomeščanja

Nadomeščanja: petek, 25. 5. 2018

ODSOTNI ODDELEK

E3A, E3B, R3A, R3B: PUD
E2A: zdravstvena vzgoja


MENJAVA UČILNICE

5. ura: K3A: IAK (združeni skupini, nadomešča M. Drofenik Čerček)


ZDRAVSTVENA VZGOJA: E2A

V okviru IND (obvezni del) bodo imeli dijaki oddelka E2A zdravstveno vzgojo (ZV) v terminih, navedenih v razpredelnici. Zdravstveno vzgojo bo izvajal mag. Jernej Jančič.

Čas za malico bo določil profesor Jančič.

PETEK, 25. 5. 2018
nulta ura: ZV v D19
1. ura: ZV v D19
2. ura: ZV v D19
3. ura: ZV v D19
4. ura: ZV v D19
5. ura: ZV v D19
6. ura: ZV v D19
7. ura: /
8. ura: /

Odsoten Nadomešča Ura Oddelek Učilnica Predmet Opomba
Jančič, Jernej Jovanović, Peter 0 K3A/f TV1 ŠVZt Nadomeščanje
Jančič, Jernej Jovanović, Peter 1 K3A/f TV1 ŠVZt Nadomeščanje
Omerzel, Martina Špur Jereb, Klavdija 2 R2B E03 MAT Menjava ure
Mikola, Danica Malica 3 E2C D08 DRU Malica
Klovar, Sebastian Drofenik Čerček, Mojca 5 K3AIAK A32 I1T Združeni skupini
Obreza, Katarina Lubej, Boštjan 5 R1B E15 GEO Nadomeščanje
Klovar, Sebastian Odidejo domov 7 K2A/2 BE02 KINv Odidejo domov
Verdev, Tjaša Odidejo domov 7 E2B E13 SLO Uro opravijo nulto uro v D19
Klovar, Sebastian Odidejo domov 8 K2A/2 BE02 KINv Odidejo domov

Nadomeščanja: ponedeljek, 28. 5. 2018

ODSOTNI ODDELEK

E3A, E3B, R3A, R3B: PUD


MENJAVE UČILNIC

od nulte do 4. ure: E2C: PEMp (združeni skupini, nadomešča D. Herodež) v AE03

2. ura: E1C: ELN (M. Vrečko) iz D19 v D02a

3. ura: E1C: RU (M. Vrečko) iz D19 v D02a

7. ura: E2C: DES (M. Trunkl) iz D19 v D03


ZDRAVSTVENA VZGOJA: E2A

V okviru IND (obvezni del) bodo imeli dijaki oddelka E2A zdravstveno vzgojo (ZV) v terminih, navedenih v razpredelnici. Zdravstveno vzgojo bo izvajal mag. Jernej Jančič.

Čas za malico bo določil profesor Jančič.

PONEDELJEK, 28. 5. 2018
nulta ura: /
1. ura: ZV v D19
2. ura: ZV v D19
3. ura: ZV v D19
4. ura: ZV v D19
5. ura: ZV v D19
6. ura: ZV v D19
7. ura: ZV v D19
8. ura: /
Odsoten Nadomešča Ura Oddelek Učilnica Predmet Opomba
Drame, Matjaž Herodež, Dejan 0 E2C AE03 INŠp Zaposlitev
Verdev, Tjaša Breznik, Gorazd 1 R1A E14 SLO Pišejo napovedan TEST
Drame, Matjaž Herodež, Dejan 1 E2C AE03 INŠp Zaposlitev
Grilc, Andrej Fugina, Dušan 2 R2A BE02 UPNv Zaposlitev
Drame, Matjaž Herodež, Dejan 2 E2C AE03 INŠp Zaposlitev
Verdev, Tjaša Selič Turnšek, Metka 2 R1A E14 SLO Menjava ure
Grilc, Andrej Fugina, Dušan 3 R2A BE02 UPNv Zaposlitev
Drame, Matjaž Herodež, Dejan 3 E2C AE03 PEMp Zaposlitev
Verdev, Tjaša Hrastnik, Valentina 3 E2B E14 RU Nadomeščanje
Grilc, Andrej Fugina, Dušan 4 R2A BE02 UPNv Zaposlitev
Drame, Matjaž Herodež, Dejan 4 E2C AE03 PEMp Zaposlitev