Obvestilo za dijake E2A, E2B in K2A – izbira strokovnega modula

Dijakom E2A, E2B in K2A so bili predstavljeni strokovni moduli, med katerimi bodo dijaki morali izbrati enega, ki ga bodo poslušali v višjih letnikih.

Dijaki E2A, E2B in K2A morate odgovoriti na priložen vprašalnik do ponedeljka, 15. 4. 2019.

Svojo izbiro oddaste tukaj.

Če v predpisanem času ne boste oddali svoje želje, vas bomo razporedili v skladu z možnostmi.

Ravnatelj:

Mojmir Klovar

Nazaj