Obvestilo za dijake E3A in E3B

Strokovna ekskurzija za dijake E3a in E3b razreda bo v četrtek, 19. 4. 2018. Obiskali bomo podjetji Gorenje, d.d. in BSH Nazarje ter Center varne vožnje na Vranskem. 

Odhod izpred šole bo ob 8.10, v Celje se vrnemo do 14.30.

Razredni blagajnik pobere denar in ga s podpisanim poimenskim seznamom odda v tajništvo šole ge. Sonji Pungartnik do torka, 17. 4. 2018.

Dijaki, prijavljeni na šolsko prehrano, za malico poskrbijo sami (se od malice odjavijo oz. prijavijo na 5. menu in malico pred odhodom sami dvignejo s ključkom v šolski kuhinji).

Spremljevalci:

E3A: Janko Holobar, Marjan Mlinar

E3B: Gregor Kramer, Bojan Herman

 

Organizator strokovne ekskurzije: Gregor Kramer

Nazaj