Obvestilo za dijake zaključnega letnika

Razpis za vpis v višješolske in razpis za vpis v visokošolske študijske programe

 

Objavljena sta RAZPISA za vpis za študijsko leto 2019/2020 v:

  • višje strokovno izobraževanje

http://vps.vss-ce.com/VPS/ 

oziroma:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/

 

  • visokošolske, univerzitetne in enovite magistrske študijske programe

http://portal.evs.gov.si/

 

Na teh spletnih straneh najdete opisan tudi prijavno vpisni postopek. Oddaja elektronskih prijav bo potekala med 12. februarjem in 18. marcem 2019 (do 24. ure).

Za dodatne informacije in individualno svetovanje se oglasite pri šolski svetovalni delavki v kabinetu D36.

File 1

File

Vesna Pišek

Nazaj