Podelitev spričeval in obvestil o uspehu dijakom zaključnih oddelkov, vračilo čipov za prehrano ter priprave na pisni del poklicne mature

V ponedeljek, 22. 5. 2017, 5. uro (11.20) bodo dobili dijaki zaključnih oddelkov spričevala oz. obvestila o uspehu v naslednjih učilnicah:

E3C

AE03

E4A

A28

E4B

E05

R4A

B12

R4B

BE06

K4A

D08

 

POMEMBNO OBVESTILO GLEDE ODDAJE ČIPOV ZA ŠOLSKO PREHRANO

Razredni blagajnik zbrane čipe za prehrano in podpisan poimenski seznam dijakov, ki so čipe oddali, prinese v tajništvo (C17) v ponedeljek, 22. 5. 2017, do 10.30pred vrnitvijo obeska morajo pri ponudniku prehrane dijaki dvigniti deponirano vsoto, ki jo še imajo na malcomatu. Po vrnitvi obeska to ni več možno. Po zaključenem šolanju dijaki ne morejo več vrniti obeska in niso upravičeni do vrnitve kavcije. Dijaki so upravičeni do povrnitve kavcije le za en čip.

 

Od ponedeljka, 22. 5., do petka, 26. 5. 2017, bodo potekale priprave na pisni del poklicne mature.

E4A

E4B

R4A

R4B

K4A

 

dr. Anita Laznik

Nazaj