PREDSTAVLJANJE STROKOVNIH TEM V ŠOLI

V torek, 13. 3. 2018, smo člani projektne skupine Ustvarjajmo v timu obiskali Osnovno šolo Slivnica pri Celju. Za učence sedmega, osmega in devetega razreda smo pripravili nastop, v katerem smo najprej opozorili na najpogostejše pomanjkljivosti ali celo napake govornih nastopov. V nadaljevanju  nastopa smo prikazali primer dobre prakse: timsko govorno predstavitev strokovne teme z našega strokovnega področja, s področja elektrotehnike in računalništva.

www.andrazspan.com (Med prireditvijo strokovne teme)

 Dovršen nastop je bil rezultat zavzetega raziskovanja strokovne teme, snovanja besedil in vaj. Dijaki Domen Lipnik, Domen Romih, Kristjan Šoln in Luka Žerjav so publiko navdušili s samozavestnim nastopom;  prav tako so dijaki presenetili s podkovanostjo na področju ozvočenja, saj so ga pripravili in izvajali sami, pri tem se je še posebej izkazal dijak  Rok Lešnik v sodelovanju z dijakom Andražem Španom.

www.andrazspan.com (Predstavitev strokovne teme)

V zahvali po nastopu je ravnateljica, gospa  Marjeta Košak, poudarila poučnost in uporabnost nasvetov za pripravo učinkovite govorne predstavitve, ki smo jih podali tako, da so jim z vso zbranostjo sledili tako učitelji kot učenci.

www.andrazspan.com (Člani UVT in mentorici z organizatoricama srečanja: knjižničarka, ga. Jožica Vodeb in ravnateljica, ga. Marjeta Košak)

 Nastop na Osnovni šoli Slivnica je bil prvi v nizu gostovanj po osnovnih šolah na Celjskem in širše, v katerih bomo člani projektne skupine Ustvarjajmo v timu širili idejo o pomenu oblikovanja in poenotenja navodil za večpredstavne govorne predstavitve strokovnih tem; poudarjali bomo tudi pomen strokovne izobrazbe (še posebej na področju elektrotehnike in računalništva) ter tako promovirali našo srednjo šolo in Šolski center Celje.

 

www.andrazspan.com (Ustvarjajmo v timu)

 Člani projektne skupine UVT in mentorici

Nazaj