Seznanitev z rezultati poklicne mature

Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo v ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 11.00 v Celjskem domu.

Dvig maturitetnega spričevala je mogoč samo osebno ali s pooblastilom. Tisti, ki spričevala ne boste dvignili tega dne, ga boste lahko dobili v sredo, 6. 7. 2016, med 8.00 in 9.00 v kabinetu D02 pri tajniku poklicne mature – prof. Marku Vrečku.

Zadnji rok za prijavo na jesenski izpitni rok poklicne mature je v torek, 5. 7. 2016.

Ravnatelj

Mojmir Klovar

Nazaj