STROKOVNA EKSKURZIJA ODDELKA E4B

V četrtek, 11. 5. 2017, so si dijaki oddelka E4B (energetiki in avtomatiki) v okviru strokovne ekskurzije ogledali RTP Lavo, ki je pomembna razdelilna transformatorska postaja 110/10 kV za napajanje mesta Celje. Tako smo si najprej ogledali visokonapetostno stikališče z dvema paralelno obratovalnima energetskima transformatorjema moči 31,5 MVA. Znotraj RTP Lava smo si ogledali srednjenapetostno stikališče s sodobnimi izvlačljivimi stikalnimi celicami. V nadaljevanju smo šli peš do upravne stavbe Elektra Celje, kjer smo si ogledali sodoben Center daljinskega vodenja distribucijskega omrežja Elektro Celje. Pri obeh ogledih smo bili deležni odličnega strokovnega vodenja predstavnikov podjetja Elektro Celje.

Slika: Dijaki E4b ob energetskem transformatorju v RTP Lava

Organizator strokovne ekskurzije:  mag. Boštjan Lilija

Nazaj