Strokovna ekskurzija v podjetje Gen energija in ogled Fakultete za energetiko

Strokovna ekskurzija se je  izvedla v petek, 19. 10. 2018. Poleg razreda E3b − energetiki (27 dijakov), so se ogleda udeležili tudi dijaki E4b − energetiki in avtomatiki (30 dijakov).  Ogledali smo si  Svet energije − multimedijski center kot del podjetja Gen energija. V Svetu energije so nam predstavili model Jedrske elektrarne Krško, sestavne dele le-te in pa tudi simulacijo vodenja, kjer so aktivno sodelovali tudi naši dijaki. Predstavljena nam je bila tudi širša problematika slovenske elektro energetike in pa elektrarne na obnovljive vire. V nadaljevanju smo imeli tudi eksperimentalne vaje oziroma so dijaki eksperimentirali z elektroenergetskimi poskusi in poskusi iz osnov elektrotehnike. Ogledali smo si tudi demonstracijski poligon ter laboratorije Fakultete za energetiko v Krškem (sončna, vetrna elektrarna, pasivna hiša …)

Avtor slik: Andraž Špan

Organizator ekskurzije: mag. Boštjan Lilija

www.andrazspan.com                                              

                                                         Slika1: Demonstracija iz osnov elektrotehnike − sijalke svetijo v okolici visokih električnih polj.             

www.andrazspan.com

                                                         Slika 2: Dijaki opazujejo model jedrske elektrarne Krško.

www.andrazspan.com

                                                         Slika 3: Skupinska slika pred podjetjem Gen energija.

Nazaj