TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

XVIII. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

 

Vabimo vse dijake, ki se želite preizkusiti v znanju zgodovine, da se udeležite tekmovanja mladih zgodovinarjev.

Tema tekmovanja je „ Prelomni leti 1918-19 “.

Šolsko tekmovanje bo potekalo v sredo, 30. januarja 2019, med 14.00 in 15.00  v predavalnici  B12.

Trije najuspešnejši dijaki na šolskem tekmovanju se boste preizkusili na državnem tekmovanju, ki bo potekalo v soboto, 30. marca 2019, na Gimnaziji Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota. Prijave na šolsko tekmovanje lahko oddates K. Špur, M. Selič Turnšek ali J. Seles.

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE: 

  1. a) Osnovna – za šolsko tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

Aleš Gabrič, Mateja Režek Zgodovina 4, učbenik za 4. letnik gimnazije, DZS : Ljubljana, 2011, str. 16-26, 143-148, 219-222

 

  1. b) Dodatna – za državno tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

 

Vodopivec, Peter Od Pohlinove slovnice do samostojne države, Ljubljana: Modrijan, 2006, str. 162−176

Prva svetovna vojna: veliki ilustrirani vodnik/R. G. Grant, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, str. 332−335. 338−339, 344−345

Slovenska kronika XX. Stoletja (več avtorjev), Ljubljana: Nova revija, 1997, str. 200−226

 

  1. c) Dodatna literatura za terenski del za srednje strokovne šole in gimnazije

 

Enciklopedija Slovenije, zvezek 7 (pojma MURSKA REPUBLIKA in MURSKA SOBOTA), Mladinska knjiga: Ljubljana, 1993, str. 242−247

 

http://www.murska-sobota.si/zgodovina

 

http://mesta.slo-link.si/mesta/murska-sobota.html

 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-ZHTDYBHU/9ed453f4-7f1f-4d63-bcca-9e4f42771424/PDF

 

http://www.pomurski-muzej.si/muzej/zgodovina 

 

http://kraji.eu/slovenija/murska_sobota/slo 

 

https://sobotainfo.com/novica/lokalno/v-murski-soboti-nekoc-sinanoga-judje-vodilni-veletrgovci/128283

 

http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/murska-sobota/kronologija 

 

                                                                                                                                        Za aktiv družboslovja:

                                                                                                                                              Jadranka Seles

        

Nazaj