Zbiralna akcija nevarnih odpadkov

Maja in v začetku junija 2016 podjetje Simbio  zbira nevarne odpadke iz gospodinjstev. Zbiranje poteka v 12 občinah (Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje) po objavljenem urniku na njihovi spletni strani.

Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, zato bi v fazah razkroja lahko ogrozile podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.

Med nevarne odpadke sodijo:

 • akumulatorji
 • baterije
 • zdravila
 • pesticidi
 • kozmetični izdelki
 • čistila
 • topila, lepila, kisline
 • barve, laki, premazi, smola
 • embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi
 • termometri
 • odpadna motorna in jedilna olja
 • elektronska in električna oprema
 • tonerji in kartuše

Tudi mi smo se v okviru šole odločili prispevati k ohranjanju našega okolja. Pred ŠC Celje bo zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov v ponedeljek, 23. 5. 2016,  od 8.00 do 9.30.

 

Ravnatelj

Mojmir Klovar                    

Nazaj