Poročilo izbire logotipa za šolsko spletno stran

Naša šola od septembra 2018 sodeluje pri Erasmus+ projektu »Young digital explorers«. Namen projekta je iskanje inovativnih praks v izobraževanju s pomočjo uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Ena izmed nalog projekta je izbira uradnega logotipa projekta. Vsaka ekipa izbere svoj logotip, izmed katerih bomo nato skupaj izbrali tistega, ki bo predstavljal projekt na dokumentih, majicah, izdelkih.

Na naši šoli so logotip izdelovali dijaki 2. letnika računalništva. Pri praktičnem pouku so dobili nalogo izdelave logotipa, ki bi najbolje predstavljal cilje projekta. Dijaki so se naloge lotili samostojno ali so sodelovali v skupini s sošolci. Po izdelavi logotipov so vsi sodelujoči dijaki sodelovali pri ocenjevanju. Vsak dijak je najboljše tri logotipe po njegovem/njenem mnenju ocenil s tremi točkami, dvema točkama ali eno točko.

Najbolje ocenjene logotipi so izdelali:

  1. Domen Kamplet (62 točk),
  2. Dominik Lipuš (30 točk),
  3. Jan Čobec (27 točk).

Vsi trije so dijaki razred R2A.

Zmagovalni logotipi:

Domen Kamplet

 

Dominik Lipuš

 

Jan Čobec

Vsi izdelani logotipi

Poročilo pripravil: Dušan Fugina

Nazaj