Dejavnosti v okviru projekta ICARO

V mesecu decembru smo se z dijaki pogovarjali o pomembnosti samopodobe, torej o pomembnosti doživljanja samega sebe. Dijaki so se razdelili v pare in začeli drug drugemu pripovedovati o sebi in svojem življenju. Pri tej nalogi so bili časovno omejeni, najprej so imeli za predstavitev 3 minute, nato 2 minuti in na koncu še 30 sekund. Tako so začeli razmišljati, kako je težko v tako hitrem času drugemu predstaviti sebe in svoje življenje.

Na naslednjem srečanju pa smo se pogovarjali o naših največjih strahovih in kako jih premostiti.

Naslednja aktivnost, ki se je izvajala, pa je bila namenjena prepoznavanju čustev. Natančneje približati dijakom možnost za to, da se postavijo v vlogo drugega in povedo, kaj mislijo, da on čuti. Pri nalogi poljubno izberemo dva ali tri dijake, ki se jim dodeli en problem ali težava, zaradi katerih se vname prepir. Ostali dijaki v razredu opazujejo. Vsake toliko časa ustavim prepir in poljubnega dijaka iz razreda povprašam, kaj misli, da nekdo čuti. Nato se izreče še »igralec« sam. Za samo igro in vprašanja porabimo približno 15 minut. Nato sledi razprava o tem, kolikokrat se je nekdo zmotil in zakaj je menil, da se oseba počuti tako.

 

Tjaša Verdev in Matic Holobar

Nazaj