Dejavnosti v okviru projekta ICARO

V mesecu januarju smo se z dijaki pogovarjali o tem, kaj je konflikt, kako do konflikta pride in kako ga najuspešneje rešiti. Dijake sem postavila v različne konfliktne situacije, npr. prepir med dijakom in učiteljem, prepir med dvema dijakoma zaradi objave slike na socialnih omrežjih ipd. Dijaki so se v vloge zelo vživeli in če je bilo potrebno, sem jim pri reševanju konflikta tudi pomagala. Delavnica je namenjena temu, da dijaki opazujejo, kako se udeleženca obnašata in da ugotovijo, ali se tako, kot se udeleženca obnašata, tudi počutita ter seveda, da včasih odreagiramo čisto drugače, kot se v resnici počutimo.

Tjaša Verdev

Nazaj