Dejavnosti v okviru projekta ICARO

V mesecu marcu smo se z dijaki pogovarjali o medosebnih odnosih in o pozitivnih stvareh, ki jih vidimo pri posameznikih. Dijaki so se postavili v krog in na hrbet sem jim nalepila bel list papirja, na katerega je potem vsak zapisal vsaj eno pozitivno lastnost posameznika. Ko smo končali, sem liste pobrala in na glas prebrala, katere pozitivne lastnosti so vrstniki zapisali in skupaj smo ugotavljali, za koga so lastnosti značilne.

Tjaša Verdev

Nazaj