Druga LTT-aktivnost v okviru projekta E-WORLD

Med 28. 5. in 1. 6. 2018 smo se dijaki in učitelji udeležili srečanja v Franciji na šoli Lycée Clément Ader iz mesta Bernay v Normandiji. Dijaki so v štirih delavnicah zopet sodelovali s svojimi kolegi iz Francije, Portugalske, Španije in Turčije. Francoski kolegi so jim pripravili naslednje delavnice:

  • postavitev malega internetnega omrežja,
  • vzpostavitev telefonskega omrežja,
  • vzpostavitev Wifi omrežja in priključitev omrežne kamere,
  • varjenje optičnih vlaken.

V tem času so dijaki izdelali videoposnetke in knjižice z navodili, v katerih poskušajo ostale dijake naučiti snov, s katero so se srečali pri posamezni delavnici. Učitelji pa smo se seznanili s francoskim izobraževalnim sistemom, načinom preverjanja in ocenjevanja znanja ter spoznali nekaj primerov dobrih praks. Polni lepih vtisov smo zapustili Francijo in se že veselimo naslednjega srečanja na Portugalskem, ki bo novembra v naslednjem šolskem letu.

www.andrazspan.com

Vse rezultate našega dela lahko najdete na naši spletni strani: http://www.betterelectro.eu/

www.andrazspan.com

www.andrazspan.com

Koordinator projekta:

Andrej Grilc

Nazaj