Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

V ponedeljek, 16. 5. 2016, je na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli v  Murski Soboti potekalo 50. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Na srečanju sta bili predstavljeni dve raziskovalni nalogi iz naše šole.

Dijaki Ana Bombek, Jan Ferčec in Gašper Videtič (vsi iz R2a razreda) so pod mentorstvom Marjete Koštomaj Gašperšič izdelali in predstavili raziskovalno nalogo z naslovom Problematika nasledstva v družinskih podjetjih. Z odlično predstavitvijo, aktualno tematiko in kakovostno nalogo so prepričali ocenjevalno komisijo in prejeli zlato priznanje v skupini Ekonomija in turizem.

Dijak Tomi Vavdi iz K4a pa je pod mentorstvom Mojce Drofenik Čerček izdelal in predstavil raziskovalno nalogo z naslovom Ekstrakcija limonena iz storžev in smole smreke, analiza produktov ter opredelitev vpliva lubadarja na vsebnost limonena. Za svojo nalogo je prejel srebrno priznanje v skupini Kemija in kemijska tehnologija.

ekipa

V soboto, 11. junija 2016, se bodo naši najboljši raziskovalci udeležili slavnostne razglasitve rezultatov »Zotkini talenti« v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Mojca Drofenik Čerček in Marjeta Koštomaj Gašperšič

Nazaj