Krkino priznanje

Dijak četrtega letnika programa kemijski tehnik Tomi VAVDI je v šolskem letu 2015/2016 pod mentorstvom Mojce Drofenik Čerček izdelal raziskovalno nalogo z naslovom Ekstrakcija limonena iz storžev in smole smreke, analiza produktov ter opredelitev vpliva lubadarja na vsebnost limonena in jo prijavil na razpis za 46. Krkino nagrado.

Konec avgusta je bil obveščen, da je komisija njegovi  nalogi podelila Krkino priznanje, ki jo je prejel v petek, 16. 9. 2016, na svečani podelitvi  v podjetju Krka v Novem mestu.

krka

Tomiju Vavdiju in mentorici za dosežek iskreno čestitamo!

Aktiv kemije

Nazaj