Nabiramo informacije o študiju energetike

Profesor Fakultete za energetiko, ki deluje v sklopu univerze v Mariboru, doc. dr. Sebastijan Seme, je  dijakom oddelka E4b v torek, 6. 12. 2016, predaval o tehnologijah sledilnih foto-napetostnih sistemov in samooskrbi z električno energijo. Videli in posneli so simulacijo udara strele (Marxov generator) ter prikaz delovanja dvoosnega foto-voltaičnega sistema.

Predstavil jim je fakulteto, ki izvaja visokošolski in univerzitetni študijski program energetika (I. bolonjska stopnja), pa tudi magistrski in doktorski študij s tega področja. Študij poteka v Krškem in na dislocirani enoti v Velenju. Fakulteta tesno sodeluje z novonastalim razvojnim inštitutom ZEL-EN v Vrbini pri Krškem.

slika1

 

Vesna Pišek

Nazaj