Obvestilo za dijake E3A in E3B

V četrtek, 18. 4. 2019, boste imeli dijaki razredov E3a in E3b strokovno ekskurzijo. Ogledali si boste čistilno napravo v Kasazah, podjetje Matjaž v Petrovčah, podjetje Odelo d.o.o. v Preboldu in Center varne vožnje na Vranskem. Ogledi so zastonj. Cena avtobusnega prevoza je 8 eurov na osebo.

Razredni blagajnik odda zbran denar s poimenskim seznamom dijakov do torka, 16. 4. 2019, v šolsko tajništvo.

Strokovna ekskurzija je obvezna za vse dijake.

Dijaki se na dan ekskurzije zberejo ob 8.00 na šolskem parkirišču. Predviden prihod v Celje je ob 14.00.

Šolska malica: Dijaki, ki so prijavljeni na šolsko malico, zanjo poskrbijo sami. To pomeni, da se od malice pravočasno odjavijo ali pa se naročijo na 5. meni in malico sami zjutraj pred odhodom prevzamejo v šolski kuhinji.

Spremljevalci:

E3A: Marjan Mlinar, Marjetka Koštomaj Gašperšič

E3B: Gregor Kramer, Davor Zupanc

 

Organizator strokovne ekskurzije: Gregor Kramer

Nazaj