Obvestilo za dijake E3c – ZAKLJUČNI IZPIT

ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

Celje, 26. 5. 2016

ZAKLJUČNI IZPIT (SLO pisno) – spomladanski rok v š. l. 2015/16

programa: elektrikar

 

 

PISNI DEL

Ponedeljek, 6. 6. 2016

Slovenščina

Čas trajanja: od 9.00 do 10.30

UČILNICA

E 14

NADZOR

J. Holobar

D. Herodež

Razlagalka teme: Valentina Hrastnik

Seznam kandidatov bo objavljen na vratih učilnice.

Bodite v šoli 30 minut pred pričetkom izpita.

Želim vam veliko uspeha!

USTNI DEL

Petek, 10.6.2016

SLOVENŠČINA

Učilnica D08 ob 8.00

Izpraševalka: Valentina Hrastnik

Komisija: mag. Andreja Tkalec, Igor Gobec

 

Četrtek, 9. 6. 2016, ob 8.00

 IZDELEK Z ZAGOVOROM

Učilnica: A 29                                                                    Učilnica AE 03

  

Izpraševalec: M. Drame                                           Izpraševalec: D. Herodež

Komisija; D. Bombač, G Kramer                           Komisija: J. Romanič, M. Trunkl

 

 Ravnatelj:

Mojmir Klovar       

Nazaj