Priprave na dodatni maturitetni predmet

Dijaki zaključnih letnikov tehniških programov, ki se nameravate vpisati v univerzitetne študijske programe, lahko pristopite k pripravam na maturitetni izpit iz: MATEMATIKE, ANGLEŠČINE, ELEKTROTEHNIKE, MEHANIKE in BIOLOGIJE. Maturitetni izpit boste lahko opravljali na Gimnaziji Lava, ki deluje v okviru Šolskega centra Celje.

Priporočamo, da pregledate Razpis za vpis v visokošolske zavode za študijsko leto 2016/2017, kjer so navedeni vpisni pogoji za posamezne študijske programe na posameznih fakultetah in kriteriji, ki jih fakultete upoštevajo v primeru omejitve vpisa. V novem Razpisu, ki bo objavljen koncem januarja 2018 in bo veljal za vašo generacijo, ni pričakovati bistvenih odstopanj od letošnjega razpisa, ki ga najdete na povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c21040

Izračun točk in spodnje meje v preteklih letih pri omejitvah za posamezne študijske programe najdete na spletni strani dijaški.net :

http://www.dijaski.net/studij/racunanje-tock-ob-omejitvi-vpisa-v-dodiplomske-studijske-programe.html

 

Prvo srečanje z učitelji, ki bodo izvajali priprave, bo v sredo, 28. 9. 2016, ob 13.45. Dijaki se zberejo pred kabinetom učitelja:

 

            MATEMATIKA            prof. Mateja Frangeš                     B21

            ANGLEŠČINA              prof. Marijana Marinšek               C03

            ELEKTROTEHNIKA     prof. Stane Ravnak                       D02

            MEHANIKE                  prof. Bojan Klakočer                      D25

 

Prvo srečanje za priprave na BIOLOGIJO s prof. Danico Centrih bo v sredo, 5. oktobra  2016, v učilnici A32.

 Na prvem srečanju se boste dogovorili o urniku izvajanja priprav in o drugih, za uspešno delo pomembnih vsebinah.

 Participacija za dijake znaša 15 evrov. Dijaki predmetne skupine poberejo denar skupaj s seznamom dijakov in ga oddajo v tajništvu šole (prejeli bodo skupinski račun/potrdilo o plačilu).

 

Vabljeni!

Nazaj