PROJEKTNI TEDEN oddelka K1a na temo ŽIVO SREBRO in strokovna ekskurzija v Idrijo

V začetku meseca maja smo dijaki razreda K1a izvedli projektni teden z glavno tematiko o živem srebru. Vsi smo se ga zelo veselili, saj smo nanj čakali že od začetka šolskega leta.   

Teden smo začeli s strokovno ekskurzijo v Idrijo, kjer smo si ogledali topilnico živega srebra in mestni muzej na gradu Gewerkeneg. V topilnici smo si ogledali multimedijsko predstavitev o živem srebru. Po uvodni predstavitvi so nas popeljali v industrijski del topilnice, kjer smo spoznali ves tehnološki postopek pridobivanja živega srebra.

Na poti do gradu smo si lahko hkrati ogledali tudi delček Idrije, nekoč enega največjih pridelovalcev živega srebra. Svoje znanje o kulturi mesta in rudarjenja smo dopolnili na gradu, kjer smo spoznali tudi življenje rudarjev.

Po ekskurziji se je projektni teden šele dodobra začel. Polni informacij o živem srebru in Idriji smo pričeli s pripravo predstavitev pri različnih predmetih. Seveda smo bili deležni tudi pomoči s strani profesorjev. Delavnice so potekale skozi 2 tedna, razdeljeni pa smo bili v skupine po 3 ali 2 dijaka. Pri predmetih LAT, SAK, ZGO, BIO, GEO, ANG, SLO smo združili moči in zbrali skupaj vse podatke, ki smo jih pridobili z ekskurzijo in jih poiskali tudi sami. Končne predstavitve smo povezali v govorni nastop in vse skupaj predstavili našim staršem.  Kljub temu da smo začeli vaditi šele 3 dni pred nastopom, smo predstavitev izpeljali popolno. Vsi smo se zelo potrudili in vložili veliko truda.

Za nami je ena zelo prijetna izkušnja, ki je ne bomo zlahka pozabili. Naučili smo se govorno nastopati, ki nam bo v veliko pomoč v prihodnje. Se že veselimo naslednjega projektnega tedna.

 

Žan Klenovšek, K1a

Nazaj