Tečaj prve pomoči – prijava dijakov 3. letnikov

Zaradi velikega zanimanja za tečaj prve pomoči (v nadaljevanju PP) bomo organizirali še eno izvedbo tečaja, ki bo potekal v popoldanskem času dvakrat po štiri šolske ure.

Dijaki imajo priznanih 10 ur IND (proste izbire). Kandidati lahko na osnovi teh predavanj opravljajo izpit iz PP za voznike motornih vozil, ki je predviden v Zakonu o varnosti cestnega prometa.

Cena predavanj znaša 15,00 EUR na kandidata, dijaki plačate 10 eur, 5 eur plača šola.

Če boste hoteli opraviti tudi izpit iz PP za vozniški izpit, pa boste na Območnem združenju Rdečega križa Celje plačali izpitno takso (dogovor s predavateljem).

Prijavo za udeležbo na tečaj prve pomoči javite v kabinetu D07 do četrtka, 21. 1. 2016.                                                                                     

dr. Anita Laznik

Nazaj