Zdravstvena vzgoja v E2C

V okviru IND (obvezni del) bodo imeli dijaki E2C oddelka zdravstveno vzgojo (ZV) v terminih, navedenih v razpredelnici. Zdravstveno vzgojo bo izvajal mag. Jernej Jančič.

PETEK, 8. 1. 2016

PONEDELJEK, 11. 1. 2016

nulta ura: ZV v BE06

nulta ura: ZV v E05

1. ura: ZV v BE06

1.ura: ZV v E05

2. ura: ZV v BE06

2.ura: ZV v E05

3. ura: ZV v BE06

3.ura: ZV v E05

4. ura: malica

4.ura: malica

5. ura: pouk po urniku

5.ura: pouk po urniku

6. ura: pouk po urniku

6.ura: pouk po urniku

7. ura: pouk po urniku

7. ura: pouk po urniku

8. ura: pouk po urniku

8. ura: pouk po urniku

Nazaj