Viri informacij

Viri informacij

1. Pogovori:

  • Starši, sorodniki, znanci
  • Učitelji
  • Bivši dijaki, ki že študirajo

2. Poiščite šolsko svetovalno delavko

dijaki 4-letnih programov: Vesno Pišek v kabinetu D-36 (3. nadstropje).
dijaki 3-letnega programa: Davorko Polić Jošt C-38 (2. nadstropje).

  • Individualno svetovanje
  • Vprašalnik o poklicnih in študijskih interesih – Kam in kako

http://www.kaminkako.si/

Vprašalnik lahko izpolnite tudi sami. Potrebno se je registrirati z registracijsko kodo: goodquiz0024

Rezultate lahko prinesete s sabo in se o njih pogovorite s šolsko svetovalno delavko.

3. Obiščite spletne strani organizacij, ki se strokovno ukvarjajo s karierno orientacijo.