Šola smo ljudje

Osnovne informacije o organizaciji dela na šoli

Pouk poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 13.45. Nekajkrat na teden se začne ob 7.10 in traja najdlje do 14.35.

Vsak učitelj ima govorilne ure za starše in dijake enkrat tedensko v dopoldanskem in enkrat mesečno v popoldanskem času. Po prvem ocenjevalnem obdobju, včasih pa tudi vmes, skličemo starše na roditeljski sestanek, da se z njimi pogovorimo o šolskem delu in uspehu naših dijakov. Za starše organiziramo tudi različna predavanja z aktualno tematiko. Med šolskim letom imajo starši brezplačen dostop do podatkov o svojem otroku v e-dnevniku in e-redovalnici.

Ena šolska ura dnevno je namenjena malici. V šolski kuhinji ponujamo hladne in tople obroke ter napitke. Vsak dan je na voljo pet menijev. Dijakom iz socialno ogroženih družin država delno ali v celoti krije stroške šolske malice.

Naša knjižnica je dobro založena s knjigami in revijami, ponuja pa tudi uporabo računalnika, možnost samostojnega učenja in dela v manjših skupinah. Pred poukom in po njem se dijaki radi zadržujejo v njej. Dijaki imajo možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada.

Dijaki in dijakinje gredo v času izobraževanja za 4 tedne (štiriletni programi) oziroma 24 tednov (triletni programi) v podjetja na usposabljanje k delodajalcem.

V podjetjih lahko dijaki in dijakinje vse svoje znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti izkazujejo ter razvijajo.

Poleg praktičnih znanj pridobijo tiste spretnosti, ki jih v šolskih delavnicah ni moč pridobiti. Predvsem pa spoznajo pomen socializacije v delovnem okolju, občutijo dinamiko realnega delovnega procesa in tudi izven šole doživijo zavedanje o skupni odgovornosti za kakovost opravljenega dela. To pomeni, da niso le opazovalci dela v podjetju, temveč so aktivno vključeni v delovni proces.

Dijaki in dijakinje se s praktičnega usposabljanja z delom vedno znova vračajo zrelejši, polni vtisov, dobrih izkušenj in novega zagona za učenje.

Skip to content