Interesne dejavnosti

Na naši šoli se za vsakogar najde interesna dejavnosti, saj jih ponujamo ogromno.

Izbirate lahko med bralnim klubom, English101, gledališko delavnico, kemijskih krožkom, krožkom programiranja Lego Mindstorms robotov in mnogo drugimi.

 

Gledališka delavnica ima na SŠ KER dolgoletno tradicijo. Dijaki se ne navdušujejo zgolj nad tehniko, elektrotehniko, kemijo in računalništvom, ampak je v njihovih srcih tudi kultura, ljubezen do gledališkega ustvarjanja, kar nas neizmerno veseli. Več o gledališki delavnici si oglejte na naslednjem posnetku.

 

Prepevanje v pevskem zboru je pomembna dejavnost na šoli, ki ima že več kot štiridesetletno tradicijo. Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje je bil ustanovljen leta 1976. V zboru, ki se je iz Mešanega mladinskega zbora Tehnik preimenoval v Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje, sodeluje vsako leto preko petdeset dijakov z vseh šol centra. Stalne dejavnosti zbora so izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.

Druge dejavnosti: avdicija za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda (november, marec), enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert ter letni koncert v Narodnem domu. Več pa si lahko ogledate na naslednjih povezavah.

 

Skokci – akrobatska skupina.

 

Naši dijaki zelo radi sodelujejo pri različnih eksperimentih. V naslednjem posnetku si lahko pogledate zanimiv eksperiment pri fiziki.

 

Naša šola daje velik poudarek projektom – tako na državni kot tudi mednarodni ravni. Na državni ravni sodelujemo pri naslednjih projektih:

  • Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
  • EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@Home)
  • Prostovoljec leta v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije
  • Naj dijak, naj dijakinja v organizaciji Dijaške organizacije Slovenije
  • Zdrava šola
  • Dijaki dijakom za varno mobilnost
  • Rastem s knjigo

 

Na mednarodni ravni smo vključeni v program Erasmus+. Dijaki se tako srečujejo s svojimi vrstniki in hkrati izmenjujejo strokovne izkušnje. Kot partnerji letos sodelujemo v  projektu KA2 Erasmus +:

  • Young digital explorers IN
  • Coding – Robotics

 

V začetku šolskega leta za dijake prvih letnikov organiziramo spoznavni tabor na Rogli, ki je namenjen spoznavanju, druženju ter medsebojnem povezovanju. Skozi športne vsebine, kot so pohodništvo, plavanje, dvoranski športi ter nogomet, se dijaki zelo povežejo. Trdne vezi med njimi se spletejo tudi na spoznavnem in predstavitvenem večeru med skupinskimi družabnimi igrami. Ob zaključku tabora se vsi spustimo po adrenalinskem sankališču.


Knjižnica

Knjižnica Šolskega centra Celje kot ena izmed  večjih šolskih knjižnic nudi obširno knjižnično zbirko, v kateri so dragocenosti (faksimili Brižinskih spomenikov, Stiškega rokopisa, Prešernovih Poezij in Dalmatinove Biblije), slovarji, leksikoni, preko 90 naslovov serijskih publikacij in mnogo multimedijskega gradiva. Sestavni del življenja v knjižnici so razstave, s katerimi predstavljamo zanimive knjige ter aktualne in pomembne dogodke.

Naši dijaki si lahko komplet učbenikov, ki jih potrebujejo za šolsko delo, izposodijo v učbeniškem skladu. Več informacij o učbeniškem skladu najdete na povezavi: http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/ucbeniski-sklad-ker/


Jedilnica

V šolski kuhinji ponujamo hladne in tople obroke ter napitke. Vsak dan je na voljo pet menijev. Dijakom iz socialno ogroženih družin država delno ali v celoti krije stroške šolske malice.


Splošnoizobraževalni predmeti

V 4-letnih programih dijaki poslušajo slovenščino, matematiko, angleščino, zgodovino, geografijo, sociologijo, kemijo (elektrotehnik, tehnik računalništva) ali biologijo (kemijski tehnik), fiziko, umetnost in športno vzgojo.

V 3-letnih programih dijaki poslušajo slovenščino, matematiko, angleščino, družboslovje, naravoslovje, umetnost in športno vzgojo.

SLOVENŠČINA

Ključni splošnoizobraževalni predmet, pri katerem dijaki razvijajo zavest o pomenu slovenščine, spoznavajo slovensko in tujo književnost ter se učijo učinkovitega govornega in pisnega sporazumevanja v slovenskem jeziku.

MATEMATIKA IN FIZIKA 
Dijaki z učiteljevo pomočjo dopolnjujejo osnovnošolske matematične vsebine in spoznavajo nove, povezujejo pridobljeno matematično znanje z ostalimi predmeti in uporabljajo novo pridobljeno znanje v različnih življenjskih položajih.

TUJI JEZIKI
Pri pouku angleščine dijaki poglobijo pridobljeno znanje iz osnovne šole in ga nadgradijo. Velik poudarek je na spoznavanju strokovne terminologije in medpredmetnem povezovanju.

KEMIJA (NARAVOSLOVJE) IN BIOLOGIJA
Dijaki spoznavajo svet snovi in izvajajo enostavne poskuse ter povezujejo znanje kemije in biologije z vsakdanjim življenjem.

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, SOCIOLOGIJA (DRUŽBOSLOVJE)
Dijaki pri zgodovini spoznavajo nacionalno zgodovino vse od prazgodovine pa do danes. Pri geografiji pridobivajo prostorsko predstavo o  današnjem svetu, učitelji jih spodbujajo h geografskem razmišljanju o pokrajinah in ljudeh. Sociologija pa jih uči spoznavanja kulture, religije in družbenih struktur ter jih spodbuja h kritičnem razmišljanju.

UMETNOST
Pri pouku umetnosti dijaki spoznavajo likovno in glasbeno umetnost skozi čas ter povezujejo pridobljeno znanje z aktualnimi dogodki na umetnostnem področju v Celju in širše.

ŠPORTNA VZGOJA
Zaradi prenovljene telovadnice in novega fitnesa imajo dijaki več kot odlične pogoje za gibanje. Velik poudarek je na seznanjanju dijakov s športom in zdravim načinom življenja.

 

Če bi želeli o splošnoizobraževalnih predmetih izvedeti še kaj več, si oglejte posnetek:


Skip to content