KATALOG INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOL. LETU 2023/2024

 

ZDRAVA ŠOLA

Tudi v šolskem letu 2023/2024 bo Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo sodelovala v projektu Zdrava šola. Rdeča nit omenjenega projekta bo »Lepa beseda lepe  odnose najde«, ki je namenjena spodbujanju dobrih medosebnih odnosov med učenci/dijaki, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, (s)pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

                                                                                                            Mentorica: Tjaša Verdev

 

BRALNI KLUB

Bralni klub bo deloval tudi v tem šolskem letu. Brali bomo dobre knjige in se o njih pogovarjali, povabili bomo kakšnega zanimivega gosta in priredili noč branja. Srečevali se bomo enkrat mesečno v čitalnici, kjer se nam bo pridružila tudi knjižničarka.

Z rednim sodelovanjem v krožku dobite priznane vse ure interesnih dejavnosti proste izbire.

Mentorica: mag. Andreja Tkalec

 

Gledališki abonma 2023/24

Organizacija gledališkega abonmaja je povezana z obiskom izbranih predstav Gledališča Celje.

Za dijake izberemo predstave, primerne starosti in interesom. Večina izmed njih je krstnih v slovenskem kulturnem prostoru ali družbeno aktualnih.

Vključen bo v IND. Predstave bodo okoli 12. ure.

Mentorica: Valentina Hrastnik

 

Literarno glasilo in literarni natečaji 2023

Literarno glasilo bo zaživelo na spletni strani SŠ KER v elektronski obliki. Dijaki bodo lahko objavljali svoje literarne izdelke, ki jih oblikujejo pri pouku ali v prostem času.

Odzivali se bodo lahko na literarne natečaje, ki bodo razpisani v šolskem letu.

Valentina Hrastnik

 

Nadstandardna ekskurzija – Manchester & Liverpool & Peak District

V primeru zadostnega števila prijav bomo izvedli nadstandardno ekskurzijo v Manchester in Liverpool.

Klavdija Špur Jereb

 

Dodatne matematične vsebine 3. letnik

Dodatne matematične vsebine so namenjene dijakom, ki so se odločili za opravljanje splošne mature iz matematike. Ure se bodo izvajale tekom celega šolskega leta, dve uri tedensko. Namenjene bodo usvajanju vsebin, potrebnih za opravljanje splošne mature iz matematike.

                                                                                                                               Helena Klepej Viher

 

Dodatne matematične vsebine 4. letnik

V šolskem letu 2023/2024 bomo izvajali dve uri tedensko dodatnih matematičnih vsebin za dijake 4. letnikov. Del ur bomo namenili vsebinam, ki niso v učnem načrtu  tehniških programov, ostale ure bodo namenjene pripravi na gimnazijsko maturo.

                                                                                                                                       Martina Omerzel

 

PROBLEMMATIKA

Problemmatika je krožek, namenjen tistim dijakom, ki jim matematika predstavlja problem. Pri krožku bomo z dodatno razlago in reševanjem nalog poskušali usvojiti osnovno znanje tega predmeta. Vse aktivnosti bodo podprte z gradivi, dostopnimi na svetovnem spletu ter s programskimi orodji, namenjenimi področju matematike. Krožek bo potekal ob sredah, 8. šolsko uro, v učilnici E7.

               Helena Klepej Viher

 

UMETNOST POD DROBNOGLEDOM

BENETKE IN ARHITEKTURNI BIENALE: sobota, 14. 10. 2023

V okviru krožka Umetnost pod drobnogledom, bomo v letošnjem letu več časa namenili arhitekturi. Ogledali si bomo arhitekturni bienale v Benetkah. Po ogledu razstave pa si bomo vzeli nekaj časa tudi za ogled mesta in njegovih znamenitosti.

                                                                                                                                    Darja Povše

GRADEC IN KUNSTHAUS: december 2023

Prazničen utrip meseca decembra bomo tudi letos preživeli v Gradcu. Poleg znamenitosti mesta si bomo ogledali tudi jaslice iz ledu in muzej sodobne umetnosti (Kunsthaus),ki na edinstven način povezuje življenje desnega in levega brega reke Mure, staro in sodobno arhitekturo.

                                                                                                                                    Darja Povše

BUDIMPEŠTA IN HIŠA GLASBE: december 2023

Če pa ste bolj navdušeni za glasbo in imate radi arhitekturo, lahko prazničen utrip doživite tudi v Budimpešti, kjer si bomo poleg mestnih znamenitosti ogledali tudi enega najbolj sodobnih muzejev glasbe. (Hiša glasbe)

  Darja Povše

OGLED AKTUALNIH RAZSTAV V SLOVENIJI

Tudi v tem šolskem letu bomo pridno spremljali razstave pri nas. Najzanimivejše si bomo pogledali v popoldanskem času (po pouku).

 Darja Povše

 

SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL

V okviru krožka si bomo ogledali posamezne kulturne spomenike Slovenije in sosednjih dežel.

RAVENA, FERRARA IN IMOLA: 2 dni / ½ marca 2024

Spomladi, meseca marca, si bomo ogledali svetovno mozaike iz 5. in 6. stoletja v Raveni ter pogledali v svet avtomobilizma – Ferrara in Imola.

DUNAJ IN TEHNIŠKI MUZEJ: april 2024

V začetku aprila bomo še za en dan skočili na Dunaj. Po vodenem ogledu Tehničnega muzeja si bomo energijo za nadaljnje potepanje po mestu nabrali v parku dvorca Schonbrunn. S podzemno železnico (U-Bah n) se bomo zapeljali na Karlov trg in se mimo znamenite dunajske tržnice, tehniške univerze in Karlove cerkve napotili do Štefanove cerkve, najbolj znane atrakcije mesta.

                                                                                    Mentorja: Darja Povše in Bojan Herman

 

KROŽEK – ŠOLSKI VRT

V šolskem letu 2021/2022 je na Šolskem centru zaživel šolski vrt. S sodelovanjem dijakov gradbene šole, ki so izdelali visoko gredo, dijakov KER, ki so jo postavili in gimnazijcev, ki so jo zasadili in vrt dopolnili še z zeliščnimi gredami že obiramo prve plodove lastnega vrta. V naslednjem šolskem letu, bomo poskušali za-kolobariti z vrtninami, preučiti sestavo tal na našem vrtu in ga morda tudi razširiti. Sodelovali bomo s kemiki, ki nam bodo v ta namen občasno pomagali s kakimi poskusi in analizami, drugače pa bomo pri delu na vrtu razvijali svoje ročne spretnosti in širili svoja znanja.

Jerneja Križan in Aleksandra Ferenc

 

FILMSKI ABONMA

Ljubitelji filma se lahko vključijo v filmski abonma. Ogledamo si dve filmski predstavi v kinu Metropol. Pri izboru filmov sledimo novostim svetovne filmske produkcije in primernosti vsebine ter interesu članov. Število članov je omejeno glede na velikost dvorane. Vabljeni.

Meta Selič Turnšek

 

MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANJA NA ŠCC

Dijaki, ki so obiskovali glasbeno šolo ali jo še obiskujejo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerimi se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo Večer slovenske popevke in ga spomladi predstavili pod Celjskim stropom. Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, frankofonskem dnevu … Dijaki morajo imeti svoje instrumente, saj jih v šoli nimamo dovolj.

Metka Jagodič Pogačar

 

ROCK BEND SŠ KER

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega rock benda SŠ KER, ki se je lani velikokrat predstavil in tako poskrbel za prijetno počutje na naši šoli. V decembru bomo ponovno pripravili ROCK KONCERT v Celjskem domu, ki so ga dijaki SŠ KER odlično sprejeli in ga imajo nekako že za svojega. S svojo prisotnostjo bomo popestrili tudi druge kulturne prireditve, tekmovanja, izmenjave, projekte … na ŠC Celje in izven ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno dejavnost na SŠ KER. Potrudili se bomo, da bomo zaigrali tudi na maturantskem plesu SŠ KER, prireditvi Zlati vektor, na prireditvah za starše in še kje.

Metka Jagodič Pogačar

 

ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT

Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Za vsak koncert imajo priznanih 6 ur OIV (prosta izbira). Ob koncu leta prejmejo potrdilo o opravljenih urah OIV. Vabila na koncerte bodo na šolski internetni strani.

Metka Jagodič Pogačar

 

ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, KONCERTU ALI MUZIKALU

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali (Ljubljana, Maribor, Velenje, Žalec …) in si ogledali njihove glavne znamenitosti. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu pa izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Za vsako predstavo dobijo dijaki priznanih 6 ur IND (prosta izbira)

 

KROŽEK – MOJE PODJETJE:

Krožek Moje podjetje je namenjen spodbujanju podjetnosti mladih. Dijaki skozi šolsko leto razvijejo svojo poslovno idejo, ustanovijo dijaško podjetje, izdelajo izdelke, jih tržijo, pripravijo vsa potrebna poročila, se udeležijo sejma dijaških podjetij in regijskega oz. državnega tekmovanja ter na koncu zaprejo svoje podjetje. Dijaki pridobivajo znanje preko lastnih izkušenj, hkrati pa razvijajo ustvarjalnost, samoiniciativnost, samozavest, vztrajnost, iznajdljivost, odločnost, prevzemanje odgovornosti, tveganja… Svojo prvo podjetniško izkušnjo dijaki tako pridobijo v varnem okolju, pod vodstvom učiteljev mentorjev in zunanjih mentorjev.

 Sebastian Klovar

 

Mladinsko raziskovalno delo

K raziskovalnemu delu so vabljeni dijaki in njihovi mentorji. Vsi, ki želijo aktivno sodelovati, morajo pravočasno prijaviti svoje raziskovalno delo ter ga oddati v pisni in elektronski obliki. Rokovnik bo objavljen na spletni strani www.mladizacelje.si in na spletnih straneh šole. Avtor raziskovalnega dela mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom. Raziskovalne naloge bodo shranjene v Osrednji knjižnici Celje in bodo javno dostopne. Mladi raziskovalci, ki bodo izdelali nalogo z izdelkom, pa se bodo lahko s svojimi izdelki predstavili širši javnosti na razstavi v Osrednji knjižnici Celje. V digitalni obliki bodo naloge v celoti dostopne tudi na svetovnem spletu. Za izvedbo raziskovalnega dela na SŠ KER skrbi koordinator Andrej Grilc.

Koordinator: Andrej Grilc

Delo z mladimi raziskovalci

Krožek je namenjen vsem, ki želijo raziskovati in se tudi v okviru interesnih dejavnosti ukvarjati z elektrotehniko. Udeleženec krožka mora mentorju prijaviti temo raziskovalne naloge s katero se bo ukvarjal tekom šolskega leta. Naloga mora biti primerna znanju dijaka, dobro je da je aktualna in izvedljiva z opremo, ki jo ima dijak, šola ali neko podjetje na voljo. Vse podrobnosti naloge se uskladijo z mentorjem. Delo poteka večinoma doma, v šoli se rešujejo le posamezni problemi, ki jih dijak ne zna rešiti samostojno. Za priznane ure v okviru IND je potrebno napisati poročilo in predstaviti nalogo v šoli ali pred komisijo v okviru projekta Mladi za Celje. Število ur se ovrednoti glede na stopnjo zahtevnosti naloge. Največji izumitelji in raziskovalci so tisti, ki znajo ideje iz svoje domišljije prenesti v realnost. Vabljeni vsi, ki imate vsaj eno dobro idejo!

Mentor: Gregor Kramer

 

Delo z mikrokrmilnikom Arduino

Krožek je namenjen vsem, ki jih zanima delo z mikrokrmilnikom Arduino Uno in uporabno elektroniko, hkrati pa na tem področju nimajo kakršnihkoli izkušenj. Pri krožku se bomo dotaknili osnov programiranja v okolju Arduino IDE, spoznavanju delovanja mikrokrmilnikov in konstruiranje enostavnih vhodno-izhodnih vezij.

Mentor: Matej Kališek

 

Programiranja LEGO robotov

Glavni cilj krožka je navdušiti dijake za svet robotike, avtomatike in tehnike. Pri krožku bomo podrobneje spoznali način programiranja LEGO Mindstorms EV3 robotov. Pripravljali pa se bomo tudi na dve tekmovanji: RoboCupJunior in LEGO Masters.

Mentorja: Andrej Grilc, Jaka Koren

 

Zabavna elektronika

Krožek zabavna elektronika je namenjen učencem in dijakom, ki jih zanima svet elektronike in se želijo spoznati z osnovami ter praktično uporabo elektronskih elementov. V okviru tega krožka se bodo udeleženci seznanili z različnimi elektronskimi elementi ter se naučili, kako jih pravilno uporabljati. S pomočjo praktičnih primerov bodo spoznavali osnove vezav ter razumeli, kako delujejo elektronski tokokrogi. Poudarek bo tudi na mikrokrmilnikih Arduino, ki so priljubljeni in enostavni za uporabo. Udeleženci bodo spoznali osnove programiranja teh mikrokrmilnikov ter se naučili ustvarjati preproste projekte, ki vključujejo uporabo senzorjev, motorjev in drugih elektronskih komponent. Poleg tega bodo udeleženci spoznali tudi single board računalnike (SBC računalnike), ki so majhni in zmogljivi računalniki, primerni za različne elektronske projekte. SBC računalniki, kot je na primer Raspberry Pi, omogočajo povezavo z različnimi senzorji ter izvajanje različnih nalog, kot so zajem podatkov, nadzor naprav in izdelava interaktivnih projektov. Krožek zabavna elektronika bo tako omogočil udeležencem pridobivanje praktičnih znanj s področja elektronike ter jih spodbujal k ustvarjalnosti pri oblikovanju lastnih elektronskih projektov. Skozi delo s senzorji, mikrokrmilniki Arduino in SBC računalniki bodo razvijali svoje veščine na področju elektronike, programiranja ter inženirskega razmišljanja.

Mentor: Davor Zupanc

 

Pametne inštalacije

KNX je mednarodni standard za pametne inštalacije, ki omogoča integracijo različnih naprav in sistemov v stavbi. S KNX tehnologijo je mogoče upravljati razsvetljavo, ogrevanje, prezračevanje, senčila in številne druge naprave prek enega samega sistema. To prinaša učinkovito upravljanje energije, udobje ter povečano varnost in prilagodljivost v vašem domu ali poslovnem prostoru. Pri krožku KNX pametnih inštalacij bomo skupaj raziskovali različne vidike KNX tehnologije in njeno uporabo v praksi. Spoznali bomo osnove KNX sistema, vključno z načrtovanjem, programiranjem in vzdrževanjem pametnih inštalacij. Prav tako bomo obravnavali praktične primere uporabe KNX tehnologije.

Mentor: Boštjan Fidler

 

Načrtovanje elektronskih vezij v programu EAGLE ali Altium designer

Programski opremi EAGLE in Altium designer, sta programa s katerimi lahko načrtujemo elektronska vezja. Pri krožku bomo spoznali, da načrtovanje vezij ni kar tako, videli bomo da izdelava tiskanega vezja zahteva rešitve od začetka do konca. Cilj krožka je, da bomo na koncu izdelali končni izdelek, ki bo izdelan po korakih od načrtovanja, iskanja primernih elementov in dizajniranja vezja.

Mentor: Oskar Žveglič

 

Elektrotehnika

Dopolnilni pouk s področja elektrotehnike za dijake 1. in 2. letnika.

Mentorja: Stane Ravnak in Oskar Žveglič

 

MULTIMEDIJA IN DRUŽABNA OMREŽJA

Krožek je namenjen dijakom, ki bi radi sodelovali pri medijski podpori dogodkov na šoli in celotnemu Šolskemu centru Celje. Na krožku boste spoznali fotografiranje, snemanje, montažo, priprava materialov in podobno. Materiale bo skupina ustrezno obdelala in jih objavila na družabna omrežja, hkrati pa shranila v arhiv. Naloga skupine je tudi, da prenaša zanimanje tudi na nižje letnike.

 Največje število udeležencev: 10

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Andraž Pušnik

Elektronska pošta: andraz.pusnik@sc-celje.si

Kabinet: AE06

 

UPRAVLJANJE OMREŽIJ 

Pri krožku se bodo dijaki spoznavali z osnovami omrežij, kako jih postaviti in upravljati. Namen je dijake seznaniti z delovanjem različnih omrežij in kako se postavi primer svojega domačega omrežja ter kako se upravlja v nadaljevanju. Krožek bo temeljil na praktičnem delu z usmerjevalniki, stikali in podobno, po tem ko bodo dijaki osvojili osnove omrežij.

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Žiga Pušelc

Elektronska pošta: ziga.puselc@sc-celje.si

Kabinet: BE08

 

AR IN VR

Navidezna ali obogatena resničnost? Kaj misliš, da nas čaka v prihodnosti? Igra ali resno delo? S pomočjo obogatene resničnosti ali navidezne resničnosti lahko ustvarjamo delavna okolja, spreminjamo čas, igramo igre ali se učimo. Naj programski jezik ne bo ovira naj bo trdo delo razlog za kakšno neprespano noč in končni izdelek ti bo zagotovo v ponos. Omejitev ni pripeljimo prihodnost k nam že danes!

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Matic Holobar

Elektronska pošta: matic.holobar@sc-celje.si

Kabinet: BE06

 

3D MODELIRANJE

Pri 3d tiskanju se bom najprej naučil narediti 3d model. Ga oblikovati po lastnih željah si ogledali, kako preuredimo obstoječi model, katera orodja so nam na voljo in predelali same tehnike tiskanja. Od začetka do konca.

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Matic Holobar

Elektronska pošta: matic.holobar@sc-celje.si

Kabinet: BE06

 

PROCESSING

Računalnik je lahko tudi umetnik – samo primerna navodila potrebuje. Pri tem krožku se bomo spoznali z programskim okoljem Processing, ki nam ponuja prazno platno za ustvarjanje digitalnih, interaktivnih umetnin. Svoje programersko znanje bomo nadgradili in tekom izvajanja izdelali lastno animacijo, digitalno igračo, mogoče tudi kakšen kombiniran izdelek. Delo poteka doma ter v računalniški učilnici, za opravljeno dejavnost pa je zahtevana uresničena izvirna ideja.

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Jaka Koren

Elektronska pošta: jaka.koren@sc-celje.si

Kabinet: BE08

 

UPORABA ORODIJ V KALI LINUX-U

Pri krožku bodo dijaki spoznavali okolje Kali Linux in orodja, ki jih ponuja. Namen krožka je naučiti dijake uporabljati orodja, ki so namenjena etičnem hekanju, naprednem testiranju in računalniški forenziki. Delali bodo z nekaj najboljšimi orodji, ki jih Kali Linux ponuja.

Krožek bo temeljil na praktičnem delu, kjer bodo dijaki v okolju Kali Linux reševali zastavljene naloge, ko bodo določeno orodje osvojili.

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: oktober

Izvajalec: Tilen Sirk

Elektronska pošta: tilen.sirk@sc-celje.si

Kabinet: BE08

 

TEKMOVANJA

PRIPRAVE NA TURNIR LEGO MASTERS

Turnir LEGO Masters poteka na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na to tekmovanje lahko vsaka šola prijavi več ekip (predtekmovanja oz. izbor ekip za prijavo se opravi na šoli). Tekmovanje na izpadanje (turnirski sistem) poteka v posebni areni, ki je vnaprej znana. Naloga dijakov na LEGO Mastersu je, da sestavijo robota in zanj napišejo program, ki mu bo omogočil prepeljati barvne objekte z ene strani poligona in jih kar najhitreje sortirati v ustrezne zbiralnike na drugi strani. Gre torej za simulacijo sortiranja izdelkov v industriji. S pripravami bomo pričeli, ko bo znana tekmovalna naloga za letošnje leto.

Mentor: Marko Vrečko

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE ROBOCUPJUNIOR

Državno tekmovanje RoboCupJunior Reševanja A poteka v Mariboru. Na to tekmovanje se bodo uvrstile ekipe dijakov, ki bodo dovolj uspešne na regijskem tekmovanju v Celju. Tekmovanje poteka v posebni areni, v kateri se mora robot samostojno gibati po poti, ki ni vnaprej znana, se izogibati oviram, na določenem območju poiskati »ponesrečenca« in ga »rešiti« (odnesti na evakuacijsko točko). Gre torej za simulacijo reševanja ponesrečencev izpod ruševin. Najboljša ekipa z državnega tekmovanja se bo uvrstila na svetovno tekmovanje, ki je vsako leto v drugi državi.

Mentor: Andrej Grilc

 

Državno tekmovanje elektrikarjev in elektrotehnikov

Mentorji:

Elektrotehnik: Kramer, Kališek, Žveglič, Drame

Elektrikar: Trunkl, Vrečko, Herodež, Zupanc

 

Tekmovanje LEGO Masters

Turnir LEGO Masters poteka na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na to tekmovanje lahko vsaka šola prijavi več ekip (predtekmovanja oz. izbor ekip za prijavo se opravi na šoli). Tekmovanje na izpadanje (turnirski sistem) poteka v posebni areni, ki je vnaprej znana. Naloga dijakov na LEGO Mastersu je, da sestavijo robota in zanj napišejo program, ki mu bo omogočil prepeljati barvne objekte z ene strani poligona in jih kar najhitreje sortirati v ustrezne zbiralnike na drugi strani. Gre torej za simulacijo sortiranja izdelkov v industriji. S pripravami bomo pričeli, ko bo znana tekmovalna naloga za letošnje leto.

Mentorja: Andrej Grilc, Jaka Koren

 

Tekmovanje RoboCupJunior

Državno tekmovanje RoboCupJunior Reševanja A poteka v Mariboru. Na to tekmovanje se bodo uvrstile ekipe dijakov, ki bodo dovolj uspešne na regijskem tekmovanju v Celju. Tekmovanje poteka v posebni areni, v kateri se mora robot samostojno gibati po poti, ki ni vnaprej znana, se izogibati oviram, na določenem območju poiskati »ponesrečenca« in ga »rešiti« (odnesti na evakuacijsko točko). Gre torej za simulacijo reševanja ponesrečencev izpod ruševin. Najboljša ekipa z državnega tekmovanja se bo uvrstila na svetovno tekmovanje, ki je vsako leto v drugi državi.

Mentorja: Andrej Grilc, Jaka Koren

 

Tekmovanje: mladi genialci

Priprave na tekmovanje Mladi genialci potekajo, v podjetje Gen Energija, kjer si dijaki ogledajo Svet energije-multimedijski center, s poudarkom na obnovljivih virih energije, jedrski elektrarni Krško in izvajanju raznih elektrotehniških poskusih. V okviru predpriprave za državno tekmovanje Mladi genialci, izvedejo tudi eksperimentalne vaje, poslušajo predavanje iz radioaktivnosti, ter izvedejo tudi radiološke vaje. Dijaki dobijo tudi dosti literature, ki jo morajo naštudirati in je osnova za dober rezultat na tekmovanju, ki potekalo v februarju 2025 v Krškem.

Mentorja: mag. Boštjan Lilija, Bojan Herman

 

Evropske statistične igre

Tekmovanje bo tako kot pretekla leta organizirano na treh ravneh, ekipe pa se bodo na posamezni stopnji srečale s podobnimi nalogami in izzivi kot na prejšnjih tekmovanjih. Letošnje igre se bodo odvijale v 20 evropskih državah. Najpomembnejše datume, povezane s tekmovanjem, navajamo spodaj, v priponki pa vam posredujemo e-zgibanko s podrobnejšim urnikom:

– zbiranje prijav na tekmovanje: 12. 10. – 30. 11. 2023

– šolska raven tekmovanja: 1. – 14. 12. 2023

– državna raven tekmovanja: 15. 1. – 12. 2. 2024

– evropska raven tekmovanja: 29. 3. – 13. 5. 2024

S tekmovanjem in z njim povezanimi aktivnostmi želimo spodbuditi zanimanje za statistiko v srednjih šolah in prispevati k razvoju veščin statistične pismenosti vaših dijakov. V mesecu oktobru in novembru bomo zato ponovno izvedli brezplačna e-izobraževanja na temo statistike in statističnih podatkov. Namenjena bodo vsem zainteresiranim učiteljem ter mentorjem in. dijakom, ki se bodo odločili za udeležbo na tekmovanju. Prijave na seminarje bomo začeli zbirati 12. oktobra 2023, ko vam bomo posredovali vse podrobnosti o programu in urniku spletnih seminarjev.

SURS bo tudi v novem šolskem letu nadaljeval z izvajanjem delavnic za dijake na srednjih šolah. Namenjene so predstavitvi dejavnosti SURS, statističnih podatkov in njihove uporabe, vsebino pa lahko v dogovoru z vami tudi dopolnimo in prilagodimo potrebam pouka.

Mentor: Marko Vrečko

 

Pametne inštalacije

Vsebina tekmovanja še ni znana.

Mentorja: Matjaž Drame in Boštjan Fidler

Skip to content