Katalog interesnih dejavnosti

Katalog interesnih dejavnosti (IND) 

Mentor

Naslov

Opis

 

Matej Kališek

Arduino

Krožek je namenjen vsem, ki jih zanima delo z mikrokrmilnikom Arduino Uno in uporabno elektroniko, hkrati pa na tem področju nimajo posebnih izkušenj. Pri krožku se bomo dotaknili osnov programiranja v okolju Arduino IDE, spoznavanju delovanja mikrokrmilnikov in konstruiranje enostavnih       vhodno-izhodnih vezij.

 

Andreja Tkalec

Bralni klub

Še naprej bomo brali aktualna besedila sodobnih avtorjev in se o njih pogovarjali.

 

Alja Lesjak

Energomatika

Krožek je namenjen dijakom triletnega programa elektrikar za vse tri letnike v smislu dopolnilnega pouka. Pri urah bomo utrjevali znanje in razumevanje matematičnih orehov ter ga nato še nadgrajevali z namenom, da nam vsem skupaj srednješolska matematika na koncu ne predstavlja več problema, ampak kvečjemu izziv za morebitno naslednjo stopnjo izobraževanja.

 

Rosana Breznik

English 101

Dejavnost bo namenjena vsem tistim dijakom, ki jim angleščina dela težave. Pri urah se bomo tako skupaj posvetili ponovni razlagi slovničnih pravil in struktur ter reševali dodatne vaje za utrjevanje znanja.

 

Anita Laznik

Gledališka delavnica

Tudi v šolskem letu 2020/2021 vabim vse, ki radi nastopajo, imajo ideje, zamisli in načrt, kako kulturno obogatiti šolsko dogajanje.
Ko bo ekipa postavljena, bomo snovali nove projekte. V minulih letih smo:
– sodelovali na sprejemu zlatih maturantov šol Šolskega centra Celje,
– sodelovali pri organizaciji Rock koncerta,
– pripravili praznično prireditev za starše,
– pripravili kulturni program za INFO dan, dan odprtih vrat ipd.

Vabljeni, da se nam pridružite!
Pišite na: anita.laznik@sc-celje.si ali pa se oglasite v kabinet E13a.
Mentorica: dr. Anita Laznik

 

Darja Povše

Grafični krožek

Dijaki spoznajo razvoj grafičnih tehnik, njihove značilnosti in glavne predstavnike. Sami izdelajo matrico za grafični list in ga tudi sami odtisnejo. Pripravijo razstavo svojih del na šoli.
Delo poteka deloma doma, na šoli (ŠC Celje) in v Narodni galeriji v Ljubljani.

 

Sebastian Klovar

Kemijski krožek

Izvedba kemijskih poskusov za potrebe promocije. Priprava na promocije in na tekmovanja iz kemije in naravoslovja za dijake 2. letnikov. Letos začnemo tudi z izdelavo goriva za enostavne rakete. Vabljeni vsi, ki jim kemije ni dovolj pri rednih urah.

 

Andrej Grilc

Krožek programiranja LEGO Mindstorms robotov

Glavni cilj krožka je navdušiti dijake za svet robotike, avtomatike in tehnike. Pri krožku bomo podrobneje spoznali dva načina programiranja LEGO Mindstorms robotov.  Pripravljali pa se bomo tudi na dve tekmovanji: RoboCupJunior in LEGO Masters.

 

Matic Holobar

Maturantski ples

Organizacija in priprava maturanstkega plesa Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo:

– organizacija plesnih vaj

– organizacija maturanstkega plesa

Tjaša Verdev

Mešani mladinski pevski zbor ŠC Celje

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.
Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda (november, februar), enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem domu.
Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec, organizatorica zbora je Tjaša Verdev.

Gregor Kramer

Mladi raziskovalci

Dejavnost je namenjena vsem dijakom, ki se tudi v prostem času radi ukvarjate z elektronskimi vezji in programiranjem mikroračunalnikov. Skupaj bomo določili raziskovalni problem in temo raziskovalne naloge. Delo boste opravili deloma doma, deloma pa v času interesnih dejavnosti. Zanimive teme raziskovalnih nalog bomo prijavili na srečanje mladih raziskovalcev “Mladi za Celje”, kjer jih boste lahko predstavili širši javnosti. Priznano število ur je odvisno od zahtevnosti naloge in uspešnosti pri delu.

Andrej Grilc

Mladinsko raziskovalno delo

K raziskovalnemu delu so vabljeni dijaki in njihovi mentorji. Vsi, ki želijo aktivno sodelovati, morajo pravočasno prijaviti svoje raziskovalno delo ter ga oddati v pisni in elektronski obliki. Rokovnik bo objavljen na spletni strani www.mladizacelje.si in na spletnih straneh šole. Avtor raziskovalnega dela mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom. Raziskovalne naloge bodo shranjene v Osrednji knjižnici Celje in bodo javno dostopne. Mladi raziskovalci, ki bodo izdelali nalogo z izdelkom, pa se bodo lahko s svojimi izdelki predstavili širši javnosti na razstavi v Osrednji knjižnici Celje.  V digitalni obliki bodo naloge v celoti dostopne tudi na svetovnem spletu. Za izvedbo raziskovalnega dela na SŠ KER skrbi koordinator Andrej Grilc.

Metka Jagodič Pogačar

Mojstri glasbenega ustvarjana na ŠC Celje

Dijaki, ki so obiskovali glasbeno šolo ali jo še obiskujejo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerimi se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo Večer slovenske popevke in ga spomladi predstavili pod Celjskim stropom. Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, frankofonskem dnevu … Dijaki morajo imeti svoje instrumente, saj jih v šoli nimamo dovolj.

Boštjan Lubej

Postani vzdrževalec

Servisiranje, vzdrževanje strojne opreme, programske opreme, priklop stikal, usmerjevalnikov, izdelava UTP kablov, merjenje omrežja, testiranje računalnikov, sestavljanje računalnikov …

Andrej Grilc

Priprave na tekmovanje RoboCupJunior

Državno tekmovanje RoboCupJunior Reševanja A  poteka v Mariboru. Na to tekmovanje se bodo uvrstile ekipe dijakov, ki bodo dovolj uspešne na regijskem tekmovanju v Celju. Tekmovanje poteka v posebni areni, v kateri se mora robot samostojno gibati po poti, ki ni vnaprej znana, se izogibati oviram, na določenem območju poiskati »ponesrečenca« in ga »rešiti« (odnesti na evakuacijsko točko). Gre torej za simulacijo reševanja ponesrečencev izpod ruševin. Najboljša ekipa z državnega tekmovanja se bo uvrstila na svetovno tekmovanje, ki je vsako leto v drugi državi.

Marko Vrečko

Priprave na turnir LEGO Masters

Turnir LEGO Masters poteka na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na to tekmovanje lahko vsaka šola prijavi več ekip (predtekmovanja ni). Tekmovanje na izpadanje (turnirski sistem) poteka v posebni areni, ki je vnaprej znana. Naloga dijakov na LEGO Mastersu je, da sestavijo robota in zanj napišejo program, ki mu bo omogočil prepeljati  barvne objekte z ene strani poligona in jih kar najhitreje sortirati v ustrezne zbiralnike na drugi strani. Gre torej za simulacijo sortiranja izdelkov v industriji. S pripravami bomo pričeli, ko bo znana tekmovalna naloga za letošnje leto.

Marija Vavdi
(Helena Klepej Viher)

Problemmatika

Problemmatika je krožek, namenjen tistim dijakom, ki jim matematika predstavlja problem. Pri krožku bomo z dodatno razlago in reševanjem nalog poskušali usvojiti osnovno znanje tega predmeta. Vse aktivnosti bodo podprte z gradivi, dostopnimi na svetovnem spletu, ter s programskimi orodji, ki so namenjena področju matematike.

Metka Jagodič Pogačar

ROCK BEND SŠ KER

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega rock benda SŠKER, ki se je lani velikokrat predstavil in tako poskrbel za prijetno počutje na naši šoli. V decembru bomo ponovno pripravili ROCK KONCERT v Celjskem domu, ki so ga dijaki SŠ KER odlično sprejeli in ga imajo nekako že za svojega. S svojo prisotnostjo bomo popestrili tudi druge kulturne prireditve, tekmovanja, izmenjave, projekte … na ŠC Celje in izven ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno dejavnost na SŠ KER. Potrudili se bomo, da bomo zaigrali tudi na maturantskem plesu SŠ KER, prireditvi Zlati vektor, na prireditvah za starše in še kje.

Marjeta Koštomaj Gašperšič

Spodbujanje kreativnosti in podjetnosti

Krožek je namenjen dijakom, ki želijo razvijati kreativnost in podjetnost – veščini, ki predstavljata ključ do uspeha v vsakdanjem življenju, v šoli in na delovnem mestu. Potekal bo v obliki delavnic, na katerih bomo reševali številne kreativne izzive. Pri razmišljanju izven okvirov si bomo pomagali z metodami dr. Edwarda de Bona.

Naučili se boste, kako s poglobljenim razumevanjem problema, hitrim ukrepanjem in prototipiranjem razvijati nove rešitve in kako le-te učinkovito predstaviti. Na ta način boste razvijali številne spretnosti in veščine podjetnega posameznika – kreativnost, iznajdljivost, samoiniciativnost, vztrajnost, empatijo, komunikativnost, sodelovanje…

Vabljeni vsi, ki želite prebuditi svoj kreativni potencial ter ob iskanju novih idej in ustvarjalnem sodelovanju z drugimi izstopiti iz povprečja. Prijave po e-pošti: marjeta.kostomaj.gaspersic@sc-celje.si ali v kabinetu E11.

 

Darja Povše, Bojan Herman

Spoznavanje kulturnozgodovinskih znamenitosti Slovenije in sosednjih dežel

Dijaki na strokovno vodenih ekskurzija spoznajo kulturne, zgodovinske, geografske, jezikovne in kulinarične značilnosti sosednjih dežel.

V letošnjem šolskem letu poleg enodnevnih ekskurzij, ki se bodo izvajale od oktobra do maja ( Ljubljana, Zagreb, Gradec in Benetke) organiziramo tudi dvodnevno ekskurzijo v Ravenno in Mirabilandijo, ki bo spomladi (marec, april).

Anita Laznik

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

Tudi letos bomo brali, se pogovarjali o prebranem in se pripravljali na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje.
Letošnje tekmovanje bo potekalo v duhu gesla Slovenija, vse najboljše.

KAJ BOMO BRALI?
– 1. in 2. letnik štiriletnega programa:
Veronika Simoniti: Ivana pred morjem (šolska raven) in Štefan Kardoš: Vse moje Amerike    (območna raven)
– 3. in 4. letnik štiriletnega programa:
Marjan Rožanc: Ljubezen in izbrani eseji Marjan Rožanc: Roman o knjigah (šolska raven)
Drago Jančar: Galjot in izbrani eseji, Drago Jančar: Pisanja in znamenja (območna raven)
– 1. , 2. in 3. letnik triletnega programa:
Feri Lainšček: Mislice (šolska raven) in Feri Lainšček: Ne (območna raven)

KDAJ BOMO TEKMOVALI?
Šolsko tekmovanje: 17. 11. 2020
Območno tekmovanje: 14. 1. 2021
Državno tekmovanje: 13. 3. 2021

KJE SE PRIJAVIM?
Vse, ki radi berete, vabim, da se tekmovanja udeležite. Prijave bodo zbirale profesorice slovenščine.

Organizatorica tekmovanja: dr. Anita Laznik

Darja Povše, Bojan Herman

Vpliv astronomije, matematike in fizike na likovno umetnost

Delo poteka na šoli (ŠCC) in izven nje in se izvaja od oktobra do konca šolskega leta. Razdeljeno je na več segmentov:

  • priprave na državno tekmovanje iz astronomije
  • predavanja, ki razčlenjujejo posamezna likovna dela in vplive zgoraj navedenih znanj
  • Hiša eksperimentov, Ljubljana
  • ogled astronomskega observatorija in planetarija (Ljubljana, Zagreb)
  • ogled primerne razstave likovnih del

Metka Jagodič Pogačar

Za glasbene sladokusce – gremo na koncert

Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Za vsak koncert imajo priznanih 6 ur OIV (prosta izbira). Ob koncu leta prejmejo potrdilo o opravljenih urah OIV. Vabila na koncerte bodo na šolski internetni strani.

Metka Jagodič Pogačar

Za glasbene sladokusce – uživajmo v operi, baletu ali muzikalu

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali (Ljubljana, Maribor, Velenje, Žalec …) in si ogledali njihove glavne znamenitosti. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu pa izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Za vsako predstavo dobijo dijaki priznanih 6 ur IND (prosta izbira).

Matic Holobar

ŽVN

Življenje, vrednote, narava …

Krožek je namenjen vsem, ki bi radi nekaj več. Za tiste, ki jih zanima, kako se prebiti skozi naravo, betonsko džunglo, samega sebe. Skozi tedenske sestanke spoznavamo teme, ki se dotikajo življenja in vrednot, fotografiramo, snemamo, postavljamo ozvočenja, raziskujemo, predvsem pa obujamo vrednote. Na koncu se za tri dni odpravimo še v naravo, kjer svoje veščine postavimo na preizkušnjo.