Katalog interesnih dejavnosti v šol. l. 2021/2022

 

Programiranja LEGO robotov

Glavni cilj krožka je navdušiti dijake za svet robotike, avtomatike in tehnike. Pri krožku bomo podrobneje spoznali način programiranja LEGO Mindstorms EV3 robotov.  Pripravljali pa se bomo tudi na dve tekmovanji: RoboCupJunior in LEGO Masters.

Mentor: Andrej Grilc

 

Mladinsko raziskovalno delo

K raziskovalnemu delu so vabljeni dijaki in njihovi mentorji. Vsi, ki želijo aktivno sodelovati, morajo pravočasno prijaviti svoje raziskovalno delo ter ga oddati v pisni in elektronski obliki. Rokovnik bo objavljen na spletni strani www.mladizacelje.si in na spletnih straneh šole. Avtor raziskovalnega dela mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom. Raziskovalne naloge bodo shranjene v Osrednji knjižnici Celje in bodo javno dostopne. Mladi raziskovalci, ki bodo izdelali nalogo z izdelkom, pa se bodo lahko s svojimi izdelki predstavili širši javnosti na razstavi v Osrednji knjižnici Celje.  V digitalni obliki bodo naloge v celoti dostopne tudi na svetovnem spletu. Za izvedbo raziskovalnega dela na SŠ KER skrbi koordinator Andrej Grilc.

Andrej Grilc

 

Priprave na tekmovanje RoboCupJunior

Državno tekmovanje RoboCupJunior Reševanja A  poteka v Mariboru. Na to tekmovanje se bodo uvrstile ekipe dijakov, ki bodo dovolj uspešne na regijskem tekmovanju v Celju. Tekmovanje poteka v posebni areni, v kateri se mora robot samostojno gibati po poti, ki ni vnaprej znana, se izogibati oviram, na določenem območju poiskati »ponesrečenca« in ga »rešiti« (odnesti na evakuacijsko točko). Gre torej za simulacijo reševanja ponesrečencev izpod ruševin. Najboljša ekipa z državnega tekmovanja se bo uvrstila na svetovno tekmovanje, ki je vsako leto v drugi državi.

Mentor: Andrej Grilc

 

Priprave na turnir LEGO Masters

Turnir LEGO Masters poteka na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na to tekmovanje lahko vsaka šola prijavi več ekip (predtekmovanja oz. izbor ekip za prijavo se opravi na šoli). Tekmovanje na izpadanje (turnirski sistem) poteka v posebni areni, ki je vnaprej znana. Naloga dijakov na LEGO Mastersu je, da sestavijo robota in zanj napišejo program, ki mu bo omogočil prepeljati  barvne objekte z ene strani poligona in jih kar najhitreje sortirati v ustrezne zbiralnike na drugi strani. Gre torej za simulacijo sortiranja izdelkov v industriji. S pripravami bomo pričeli, ko bo znana tekmovalna naloga za letošnje leto.

Mentor: Marko Vrečko

 

Mikro krmilnik Raspberry Pi PICO −  programski jezik Micro Python

Pri dodatnih urah izobraževanja se bomo srečali z mikrokrmilnikom Raspberry Pi PICO. Za šalo, bi lahko rekli, da je manjši brat Raspberry Pi [1,2,3,4,…] mini računalnika.

Mikro krmilnike oz. mikro kontrolerje srečujemo skoraj na vsakem koraku in nekaj jih imamo v napravah, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Primeri takšnih naprav so: kavni avtomat, mikrovalovna pečica, naprava za plačevanje parkirnine, elektronski merilnik temperature, pralni stroj, multimeter, naprave prodaje pijač, hrane in podobno. Pri njih je proizvajalec  namestil svojo programsko opremo, ki je ne moremo spreminjati po svojih željah, kar bi nekateri uporabniki seveda želeli. Zato se bomo v tem času spoznali  z različnimi senzorji in pravilnim načinom uporabe, da lahko izdelamo svoj produkt, ki ga oblikujemo po željah stranke.

V kolikor ste se že srečali z mini računalnikom Raspberry Pi veste, da je pri tem potreben operacijski sistem, preko katerega se izvaja določena programska oprema. Pri urah izobraževanja boste spoznali produkt mikrokrmilnika Raspberry Pi PICO, ki seveda opravlja enostavnejše delo kot mini računalnik, programiranje se izvaja v programskem orodju Mikro Python, ki temelji na popularnem programskem jeziku Python. Mikrokrmilnik se programira preko povezave USB in je cenovno dostopnejši, saj se njegova cena giblje okoli petih evrov.

V času izobraževalnih ur bomo pogledali, kako začeti s to strojno opremo in kako delati z drugimi elektronskimi komponentami. Ob zaključku izobraževanja boste vedeli, kako izdelati lastne programabilne elektronske naprave in kaj početi z njimi.

Kvaliteta končnega izdelka je seveda odvisna od vas, vaše delo ne gre mimo kvalitetnega načrtovanja, izbire primernih elektronskih elementov, sestave in programiranja.  

Mentor: Davor Zupanc

 

Tekmovanje: mladi genialci

Priprave na tekmovanje Mladi genialci potekajo  v podjetju Gen Energija, kjer  si dijaki ogledajo  Svet energije-multimedijski center, s poudarkom na obnovljivih virih energije, jedrski elektrarni Krško in izvajanju raznih elektrotehniških poskusih. V okviru predpriprave za državno tekmovanje Mladi genialci izvedejo  tudi eksperimentalne vaje, poslušajo predavanje iz radioaktivnosti ter izvedejo  tudi radiološke vaje.  Dijaki dobijo tudi dosti literature, ki jo morajo naštudirati in  je osnova za dober rezultat na tekmovanju, ki poteka v februarju v Krškem.

Mentorja: mag. Boštjan Lilija, Bojan Herman

 

Delo z mladimi raziskovalci

Krožek je namenjen vsem, ki želijo raziskovati in se tudi v okviru interesnih dejavnosti ukvarjati z elektrotehniko. Udeleženec krožka mora mentorju prijaviti temo raziskovalne naloge, s katero se bo ukvarjal tekom šolskega leta. Naloga mora biti primerna znanju dijaka, dobro je, da je aktualna in izvedljiva z opremo, ki jo ima dijak, šola ali neko podjetje na voljo. Vse podrobnosti naloge se uskladijo z mentorjem. Delo poteka večinoma doma, v šoli se rešujejo le posamezni problemi, ki jih dijak ne zna rešiti samostojno. Za priznane ure v okviru IND je potrebno napisati poročilo in predstaviti nalogo v šoli ali pred komisijo v okviru projekta Mladi za Celje. Število ur se ovrednoti glede na stopnjo zahtevnosti naloge. 

Največji izumitelji in raziskovalci so tisti, ki znajo ideje iz svoje domišljije prenesti v realnost.

Vabljeni vsi, ki imate vsaj eno dobro idejo! 

Mentor: Gregor Kramer

 

Delo z mikrokrmilnikom Arduino

Krožek je namenjen vsem, ki jih zanima delo z mikrokrmilnikom Arduino Uno in uporabno elektroniko, hkrati pa na tem področju nimajo kakršnihkoli izkušenj. Pri krožku se bomo dotaknili osnov programiranja v okolju Arduino IDE, spoznavanju delovanja mikrokrmilnikov in konstruiranje enostavnih vhodno-izhodnih vezij.

Mentor: Matej  Kališek

 

PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev, tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda, enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem ali Narodnem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec, organizatorica zbora je Tjaša Verdev.

 

Naslov krožka: MULTIMEDIJA IN DRUŽABNA OMREŽJA

Krožek je namenjen dijakom, ki bi radi sodelovali pri medijski podpori dogodkov na šoli in celotnemu Šolskemu centru Celje. Na krožku boste spoznali fotografiranje, snemanje, montažo, priprava materialov in podobno. Materiale bo skupina ustrezno obdelala in jih objavila na družabna omrežja, hkrati pa shranila v arhiv. Naloga skupine je tudi, da prenaša zanimanje tudi na nižje letnike.

Največje število udeležencev: 10

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Andraž Pušnik

Elektronska pošta: andraz.pusnik@sc-celje.si

Kabinet: AE06

 

Naslov krožka: UPRAVLJANJE OMREŽIJ 

Pri krožku se bodo dijaki spoznavali z osnovami omrežij, kako jih postaviti in upravljati. Namen je dijake seznaniti z delovanjem različnih omrežij in kako se postavi primer svojega domačega omrežja ter kako se upravlja v nadaljevanju. Krožek bo temeljil na praktičnem delu z usmerjevalniki, stikali in podobno, po tem ko bodo dijaki osvojili osnove omrežij.  

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober 

Izvajalec: Žiga Pušelc 

Elektronska pošta: ziga.puselc@sc-celje.si 

Kabinet: BE08 

 

AR in VR

Navidezna ali obogatena resničnost? Kaj misliš, da nas čaka v prihodnosti? Igra ali resno delo? S pomočjo obogatene resničnosti ali navidezne resničnosti lahko ustvarjamo delavna okolja, spreminjamo čas, igramo igre ali se učimo. Naj programski jezik ne bo ovira naj bo trdo delo razlog za kakšno neprespano noč in končni izdelek ti bo zagotovo v ponos. Omejitev ni, pripeljimo prihodnost k nam že danes!

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober 

Izvajalec: Matic Holobar 

Elektronska pošta: matic.holobar@sc-celje.si 

Kabinet: AE06 

 

Spoznavanje Slovenije in sosednjih dežel 

Delo bomo prilagajali sproti, glede na situacijo. Strokovne ekskurzije bomo nadgradili z ogledom razstav likovnih del posameznih znanih umetnikov oz. slogovnih obdobij. 

V okviru tega krožka si bomo ogledali razstavo likovnih del Hinka Smrekarja v Narodni galeriji LJ (1. in 2. del). Vsakič bomo ogledu dodali še kaj zanimivega (ogled secesijske Ljubljane, ali pa najznamenitejše umetniške stvaritve na Prešernovem trgu, antična LJ). Povezali bomo različne predmete – zgodovina, um. zgodovina, glasba, slovenski jezik.

V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje bomo jeseni izvedli razstavo likovnih del dijakov z naslovom Vedute in marine (tehnika: akvarel in risba). Razstava bo jeseni v knjižnici ŠCC.

 V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje  – si bomo ogledali “Celjski strop” in stenske poslikave v Stari grofiji,

 – Trgi v Celju (um. zgod. zanimivosti, povezava z zgod., slo, sociologijo)

  – Knežji dvor (Mesto pod mestom in Celjski grofje)

 S šolsko knjižnico bomo tudi letos izvedli projekt “Neskončni Leonardo” in ga zaključili z razstavo likovnih del dijakov. 

Dijaki bodo na ta način dobili mnogo zanimivih podatkov, ki jim bodo na eni strani razširili vedenja in znanja o Celju, kraju njihovega šolanja.  Na nevsiljiv in zanimiv način jih bomo popeljali na drugačno raven učenja in kombiniranja podatkov različnih znanj, kar jim bo dalo večjo širino, globje poznavanje in razumevanje snovi, opazovanje, opisovanje in kritičnost podajanja stvari.

Darja Povše

 

Krožek – Moje podjetje

Krožek Moje podjetje je namenjen spodbujanju podjetnosti mladih. Dijaki skozi šolsko leto razvijejo svojo poslovno idejo, ustanovijo dijaško podjetjem izdelajo izdelke, jih tržijo, pripravijo vsa potrebna poročila, se udeležijo sejma dijaških podjetij in regijskega oz. državnega tekmovanja ter na koncu zaprejo svoje podjetje. Dijaki pridobivajo znanje preko lastnih izkušenj, hkrati pa razvijajo ustvarjalnost, samoiniciativnost, samozavest, vztrajnost, iznajdljivost, odločnost, prevzemanje odgovornosti, tveganja … Svojo prvo podjetniško izkušnjo dijaki tako pridobijo v varnem okolju, pod vodstvom učiteljev mentorjev in zunanjih mentorjev.

Marjeta Koštomaj Gašperšič in Sebastian Klovar

 

Krožek – kemijski krožek: NaCl

V okviru kemijskega krožka bomo izdelovali kopalno sol in druge kozmetične izdelke, ki jih bomo prodajali v okviru projekta JA Slovenija – moje podjetje. V sodelovanju s strokovnim modulom PIT, dijaki 2. in 3. letnika.

Sebastian Klovar in Marjeta Koštomaj Gašperšič

 

Krožek – Šolski vrt

Na Šolskem centru Celje se pripravlja vzpostavitev šolskega vrta. Dijaki bodo sodelovali pri pripravi,, načrtovanju, postavitvi in vzdrževanju le-tega, ko bo aktualen. Načrtuje se manjši zeliščni (kasneje zelenjavni) vrt po sistemu permakulturnega kmetovanja, ki bi omogočal minimalni vložek dela in čim boljši izkoristek. Pridelke lahko uporabimo za lastno uporabo.

Jerneja Križan

 

Filmski abonma

Ljubitelji filma se lahko vključijo v filmski abonma. Ogledamo si dve filmski predstavi v kinu Metropol. Pri izboru filmov sledimo novostim svetovne filmske produkcije in primernosti vsebine ter interesu članov. Število članov je omejeno glede na velikost dvorane.

Meta Selič Turnšek

 

Mojstri glasbenega ustvarjanja na ŠCC

Dijaki, ki so obiskovali glasbeno šolo ali jo še obiskujejo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerimi se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo večer slovenske popevke in ga spomladi predstavili pod Celjskim stropom. Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, fankofonskem dnevu … Dijaki morajo imeti svoje instrumente, saj jih  v šoli nimamo dovolj.

Metka Jagodič Pogačar

 

Rock Bend SŠ KER

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega rock benda SŠ KER, ki se je lani velikokrat predstavil in tako poskrbel za prijetno počutje na naši šoli. V decembru bomo ponovno pripravili Rock koncert, ki so ga dijaki SŠ KER dobro sprejeli in ga imajo nekako že za svojega. S svojo prisotnostjo bomo popestrili tudi druge kulturne prireditve, tekmovanja, izmenjave, projekte … na ŠC Celje in izven ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno dejavnost na SŠ KER. Potrudili se bomo, da bomo zaigrali tudi na maturantskem plesu SŠ KER, prireditvi Zlati vektor, na prireditvah za starše in še kje.

Metka Jagodič Pogačar

 

Za glasbene sladokusce – gremo na koncert

Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu  … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani, primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. PO koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili.  Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Za vsak koncert imajo priznanih 6 ur IND (proste izbire). Vabila na koncerte bodo na šolski spletni strani.

Metka Jagodič Pogačar

 

Za glasbene sladokusce – gremo na koncert

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali in si ogledali njihove glavne znamenitosti. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu pa izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski spletni strani. Za vsako predstavo dobijo dijaki priznanih 6 ur IND (proste izbire).

Metka Jagodič Pogačar

 

Bralni klub

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo brali aktualna besedila sodobnih avtorjev in se o njih pogovarjali.

mag. Andreja Tkalec

 

Projektna skupina USTVARJAJMO V TIMU

Projektna skupina Ustvarjajmo v timu (UVT) je skupina dijakov, ki raziskuje različne strokovne teme ter jih predstavlja na prireditvah v šoli in izven nje. Dijaki se v timu učijo tvornega sodelovanja. V predstavitvah strokovnih tem izražajo in gradijo svoja močna področja ter se preizkušajo v različnih vlogah pri snovanju  večpredstavnih nastopov.

Mentorici: Irena Sojč in dr. Tanja Jelenko

 

Gledališka pedagogika/ Acting in English

Dijaki skupaj z učiteljico naredijo par vaj za sproščanje in spoznavanje, potem bi se naučili odigrati kratek zanimiv skeč, ki bi ga potem eventualno odigrali pred drugimi skupinami, ali samo v naši skupini, kar je predvsem odvisno od števila dijakov. Cilj delavnice je predstavitev učenja tujega jezika na drugačen, sproščen način.

Mentorica: Silvija Tintor

 

CITIRANJE S POMOČJO RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA

Dijaki za pisanje seminarskih in raziskovalnih nalog nujno potrebujejo znanje s področja uporabe in navajanja različnih virov. To znanje  jim kasneje pride tudi zelo prav pri študiju. Vendar pa žal prav pomanjkanje tovrstnega znanja dijake velikokrat odvrne od raziskovalnih nalog, saj je za natančno citiranje nujno poznavanje različnih vrst gradiv in standardov citiranja. V delavnici “Citiranje s pomočjo računalniškega programa” se bomo naučili, kako lahko z brezplačnim programom enostavno urejamo citate v besedilu in pravilno oblikujemo seznam uporabljene literature zgolj z enim klikom in kodo ISBN.

Mentor: Eva Boh

 

BRALNA ZNAČKA

V vseh letnikih poteka tekmovanje Epi reading badge, kjer dijaki spoznavajo knjige v angleškem jeziku. Do meseca marca poteka tekmovanje v poznavanju vsebin, na koncu pa dijaki dobijo priznanja na podlagi števila pridobljenih točk. Z mentoricami predebatirajo vsebino knjig ter njihove avtorje.

Mentorica : Klavdija Špur Jereb

 

Mednarodni projekti Erasmus+

Dijaki naše šole radi sodelujejo v različnih projektih, še posebej pa jih navdušuje sodelovanje v mednarodnih projektih, saj na ta način pridobijo izkušnje in znanje o tujih državah, kulturi, jeziku ipd. V delavnici se z dijaki spoznavamo z različnimi vsebinami vezani na izvajanje in potek projektov. Prav tako analiziramo cilje in rezultate vsakega projekta posebej in skušamo na različne načine, preko idej s strani dijakov, vplesti vsebine projektov v učni proces.

Koordinatorica: Klavdija Špur Jereb

 

Fizikalni krožek

Pri fizikalnem krožku se bomo pripravljali na tekmovanje ČMRLJ in reševali naloge za tekmovanje za Stefanova priznanja. V okviru krožka zainteresirani dijaki predstavijo zanimive fizikalne teme, ki jih po učnem načrtu pri rednem pouku ne obravnavamo. Poleg tega lahko izdelajo  kakšen plakat in pokažejo kakšen ″kuhinjski poskus ″ ter ga razložijo.

V okviru krožka se udeležujemo tudi ekskurzij v tehniške muzeje, observatorije in hiše eksperimentov (Bistra, Vitanje, Ljubljana, Zagreb, Dunaj, Linz, München).

Sestanki so večinoma vsakih 14 dni ob sredah 8. uro ali po potrebi.

Mentor: Bojan Herman

 

Astronomski krožek

V okviru krožka rešujemo naloge in vprašanja za šolsko in državno tekmovanje za Dominkova priznanja.

Preučujemo vrtljivo zvezdno karto.

Zainteresirani dijaki lahko predstavijo zanimive teme iz astronomije in astrofizike.

Mentor: Bojan Herman

 

Zgodbe za bodoče generacije

Se rad vračaš na svojo nekdanjo osnovno šolo? Imaš stike z nekaterimi učenci in učitelji tvoje osnovne šole?

Vabimo te, da jih obiščeš in jim predstaviš svojo sedanjo šolo SŠ KER in izobraževalni program, ki ga obiskuješ. Učenci, pa tudi njihovi učitelji vedno radi prisluhnejo besedi svojih bivših učencev, njihovim izkušnjam in predstavitvi srednje šole.

V krožku Zgodbe za bodoče generacije bomo organizirali obiske po osnovnih šolah, izmenjali izkušnje in si pri tem medsebojno pomagali. S tem bomo širili informacije, predvsem pa dober glas o SŠ KER.

Mentorici: Vesna Pišek in Davorka Polić Jošt

Skip to content