KATALOG INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOL. LETU 2022/2023

 

CANKARJEVO TEKMOVANJE

Naslov letošnjega tekmovanja: RIME SRCA, RITMI SVETA

KAJ BOMO BRALI?

  1. in 2. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program: Veronika Dintinjana: V suhem doku

1., 2. in 3. letnik – srednje poklicno izobraževanje

  • Miroslav Košuta: Božaj veter (šolsko, regijsko, državno)
  • Dragica Haramija (urednica) (2006, 2007): Geniji 1, 2: Antologija sodobne mladinske kratke proze (samo besedilo Lenart Zajc: Nevihta (državno)ali (2010): Geniji z nasmehom: Izbor besedili za Cankarjevo priznanje za šolsko leto 2010–2011 (samo besedilo Lenart Zajc: Nevihta (državno)
  1. in 4. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program
  • Janez Menart: Srednjeveške pridige in balade (šolsko, državno)
  • Umberto Eco:Ime rože (regijsko, državno)

 

KDAJ BOMO TEKMOVALI?

Šolsko tekmovanje: 29. 11. 2022

Območno tekmovanje: 17. 1. 2023

Državno tekmovanje: 11. 3. 2023

Mentorici Tjaša Verdev in Valentina Hrastnik

BRALNI KLUB

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s tradicijo branja dobrih knjig po izboru sodelujočih. Srečevali se bomo enkrat mesečno v šolski čitalnici, kjer se nam bo pri pogovoru pridružila tudi naša knjižničarka. Veselim se novih knjig in zanimivih debat, zato vas vabim, da se nam pridružite!

Z rednim sodelovanjem v krožku dobite priznane vse ure interesnih dejavnosti.

Mentorica mag. Andreja Tkalec 

GLEDALIŠKI ABONMA

Organizacija gledališkega abonmaja je povezana z obiskom izbranih predstav Gledališča Celje.

Za dijake izberemo predstave, primerne starosti in interesom. Večina izmed njih je krstnih v slovenskem kulturnem prostoru ali družbeno aktualnih.

Mentorica Valentina Hrastnik

PROJEKTNA SKUPINA USTVARJAJMO V TIMU

V projektni skupini UVT se dijaki pripravljajo na javne predstavitve strokovnih tem. V timu oživljajo in razvijajo svoje talente.

Mentorica dr. Tanja Jelenko

 

KER SMO UMETNIKI

Na šolski spletni strani bomo objavili vse umetniške izdelke naših dijakov. V ospredju bodo leposlovna besedila, podprta z drugimi umetnostmi.

Mentorica Valentina Hrastnik

LITERARNI RAZPISI

Z eseji se bomo odzivali na aktualne literarne razpise.

Mentorica Valentina Hrastnik

KROŽEK – MOJE PODJETJE

Krožek Moje podjetje je namenjen spodbujanju podjetnosti mladih. Dijaki skozi šolsko leto razvijejo svojo poslovno idejo, ustanovijo dijaško podjetje, izdelajo izdelke, jih tržijo, pripravijo vsa potrebna poročila, se udeležijo sejma dijaških podjetij in regijskega oz. državnega tekmovanja ter na koncu zaprejo svoje podjetje. Dijaki pridobivajo znanje preko lastnih izkušenj, hkrati pa razvijajo ustvarjalnost, samoiniciativnost, samozavest, vztrajnost, iznajdljivost, odločnost, prevzemanje odgovornosti, tveganja… Svojo prvo podjetniško izkušnjo dijaki tako pridobijo v varnem okolju, pod vodstvom učiteljev mentorjev in zunanjih mentorjev.

Sebastian Klovar

KROŽEK – ŠOLSKI VRT

V šolskem letu 2021/2022 je na Šolskem centru zaživel šolski vrt. S sodelovanjem dijakov gradbene šole, ki so izdelali visoko gredo, dijakov KER, ki so jo postavili in gimnazijcev, ki so jo zasadili in vrt dopolnili še z zeliščnimi gredami že obiramo prve plodove lastnega vrta. V naslednjem šolskem letu, bomo poskušali za-kolobariti z vrtninami, preučiti sestavo tal na našem vrtu in ga morda tudi razširiti. Sodelovali bomo s kemiki, ki nam bodo v ta namen občasno pomagali s kakimi poskusi in analizami, drugače pa bomo pri delu na vrtu razvijali svoje ročne spretnosti in širili svoja znanja.

Jerneja Križan in Aleksandra Ferenc

FILMSKI ABONMA

Ljubitelji filma se lahko vključijo v filmski abonma. Ogledamo si dve filmski predstavi v kinu Metropol. Pri izboru filmov sledimo novostim svetovne filmske produkcije in primernosti vsebine ter interesu članov. Število članov je omejeno glede na velikost dvorane. Vabljeni.

Meta Selič Turnšek

MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANJA NA ŠCC

Dijaki, ki so obiskovali glasbeno šolo ali jo še obiskujejo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerimi se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo Večer slovenske popevke in ga spomladi predstavili pod Celjskim stropom. Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, frankofonskem dnevu … Dijaki morajo imeti svoje instrumente, saj jih v šoli nimamo dovolj.

Metka Jagodič Pogačar

ROCK BEND SŠ KER

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega rock benda SŠ KER, ki se je lani velikokrat predstavil in tako poskrbel za prijetno počutje na naši šoli. V decembru bomo ponovno pripravili ROCK KONCERT v Celjskem domu, ki so ga dijaki SŠ KER odlično sprejeli in ga imajo nekako že za svojega. S svojo prisotnostjo bomo popestrili tudi druge kulturne prireditve, tekmovanja, izmenjave, projekte … na ŠC Celje in izven ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno dejavnost na SŠ KER. Potrudili se bomo, da bomo zaigrali tudi na maturantskem plesu SŠ KER, prireditvi Zlati vektor, na prireditvah za starše in še kje.

Metka Jagodič Pogačar

ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT

Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Za vsak koncert imajo priznanih 6 ur IND (prosta izbira). Ob koncu leta prejmejo potrdilo o opravljenih urah OIV. Vabila na koncerte bodo na šolski internetni strani.

Metka Jagodič Pogačar

ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, KONCERTU ALI MUZIKALU

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali (Ljubljana, Maribor, Velenje, Žalec …) in si ogledali njihove glavne znamenitosti. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu pa izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Za vsako predstavo dobijo dijaki priznanih 6 ur IND (prosta izbira)

Metka Jagodič Pogačar

 

DELO Z MLADIMI RAZISKOVALCI

Krožek je namenjen vsem, ki želijo raziskovati in se tudi v okviru interesnih dejavnosti ukvarjati z elektrotehniko. Udeleženec krožka mora mentorju prijaviti temo raziskovalne naloge s katero se bo ukvarjal tekom šolskega leta. Naloga mora biti primerna znanju dijaka, dobro je da je aktualna in izvedljiva z opremo, ki jo ima dijak, šola ali neko podjetje na voljo. Vse podrobnosti naloge se uskladijo z mentorjem. Delo poteka večinoma doma, v šoli se rešujejo le posamezni problemi, ki jih dijak ne zna rešiti samostojno. Za priznane ure v okviru IND je potrebno napisati poročilo in predstaviti nalogo v šoli ali pred komisijo v okviru projekta Mladi za Celje. Število ur se ovrednoti glede na stopnjo zahtevnosti naloge.

Največji izumitelji in raziskovalci so tisti, ki znajo ideje iz svoje domišljije prenesti v realnost. Vabljeni vsi, ki imate vsaj eno dobro idejo!

Mentor krožka: Gregor Kramer

MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO

K raziskovalnemu delu so vabljeni dijaki in njihovi mentorji. Vsi, ki želijo aktivno sodelovati, morajo pravočasno prijaviti svoje raziskovalno delo ter ga oddati v pisni in elektronski obliki. Rokovnik bo objavljen na spletni strani mladizacelje.si in na spletnih straneh šole. Avtor raziskovalnega dela mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom. Raziskovalne naloge bodo shranjene v Osrednji knjižnici Celje in bodo javno dostopne. Mladi raziskovalci, ki bodo izdelali nalogo z izdelkom, pa se bodo lahko s svojimi izdelki predstavili širši javnosti na razstavi v Osrednji knjižnici Celje. V digitalni obliki bodo naloge v celoti dostopne tudi na svetovnem spletu. Za izvedbo raziskovalnega dela na SŠ KER skrbi koordinator Andrej Grilc.

Andrej Grilc

DELO Z MIKROKRMILNIKOM ARDUINO

Krožek je namenjen vsem, ki jih zanima delo z mikrokrmilnikom Arduino Uno in uporabno elektroniko, hkrati pa na tem področju nimajo  izkušenj. Pri krožku se bomo dotaknili osnov programiranja v okolju Arduino IDE, spoznavanju delovanja mikrokrmilnikov in konstruiranje enostavnih vhodno-izhodnih vezij.

Matej  Kališek

 

PROGRAMIRANJE LEGO ROBOTOV

Glavni cilj krožka je navdušiti dijake za svet robotike, avtomatike in tehnike. Pri krožku bomo podrobneje spoznali način programiranja LEGO Mindstorms EV3 robotov. Pripravljali pa se bomo tudi na dve tekmovanji: RoboCupJunior in LEGO Masters.

Mentorja: Boštjan Fidler, Andrej Grilc

 

MIKRO KRMILNIK RASPBERRY PI PICO –  PROGRAMSKI JEZIK MICRO PYTHON

Pri dodatnih urah izobraževanja se bomo srečali z mikrokrmilnikom Raspberry Pi PICO. Za šalo, bi lahko rekli, da je manjši brat Raspberry Pi [1,2,3,4,…] mini računalnika.

Mikro krmilnike oz. mikro kontrolerje srečujemo skoraj na vsakem koraku in nekaj jih imamo v napravah, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Primeri takšnih naprav so: kavni avtomat, mikrovalovna pečica, naprava za plačevanje parkirnine, elektronski merilnik temperature, pralni stroj, multimeter, naprave prodaje pijač, hrane in podobno. Pri njih je proizvajalec  namestil svojo programsko opremo, ki je ne moremo spreminjati po svojih želja, kar bi nekateri uporabniki seveda želeli. Zato se bomo v tem času spoznali  z različnimi senzorji in pravilnim načinom uporabe, da lahko izdelamo svoj produkt, ki ga oblikujemo po željah stranke.

V kolikor ste se že srečali z mini računalnikom Raspberry Pi, veste, da je pri tem potreben operacijski sistem, preko katerega se izvaja določena programska oprema. Pri urah izobraževanja boste spoznali produkt mikrokrmilnika Raspberry Pi PICO, ki seveda opravlja enostavnejše delo kot mini računalnik, programiranje se izvaja v programskem orodju Mikro Python, ki temelji na popularnem programskem jeziku Python. Mikrokrmilnik se programira preko povezave USB in je cenovno dostopnejši, saj se njegova cena giblje okoli petih evrov.

V času izobraževalnih ur bomo pogledali, kako začeti s to strojno opremo in kako delati z drugimi elektronskimi komponentami. Ob zaključku izobraževanja boste vedeli, kako izdelati lastne programabilne elektronske naprave in kaj početi z njimi.

Kvaliteta končnega izdelka je seveda odvisno od vas, vaše delo ne gre mimo kvalitetnega načrtovanja, izbire primernih elektronskih elementov, sestave in programiranja.

Mentor: Davor Zupanc

 

TEKMOVANJA

PRIPRAVE NA TURNIR LEGO MASTERS

Turnir LEGO Masters poteka na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na to tekmovanje lahko vsaka šola prijavi več ekip (predtekmovanja oz. izbor ekip za prijavo se opravi na šoli). Tekmovanje na izpadanje (turnirski sistem) poteka v posebni areni, ki je vnaprej znana. Naloga dijakov na LEGO Mastersu je, da sestavijo robota in zanj napišejo program, ki mu bo omogočil prepeljati barvne objekte z ene strani poligona in jih kar najhitreje sortirati v ustrezne zbiralnike na drugi strani. Gre torej za simulacijo sortiranja izdelkov v industriji. S pripravami bomo pričeli, ko bo znana tekmovalna naloga za letošnje leto.

Mentor: Marko Vrečko

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE ROBOCUPJUNIOR

Državno tekmovanje RoboCupJunior Reševanja A poteka v Mariboru. Na to tekmovanje se bodo uvrstile ekipe dijakov, ki bodo dovolj uspešne na regijskem tekmovanju v Celju. Tekmovanje poteka v posebni areni, v kateri se mora robot samostojno gibati po poti, ki ni vnaprej znana, se izogibati oviram, na določenem območju poiskati »ponesrečenca« in ga »rešiti« (odnesti na evakuacijsko točko). Gre torej za simulacijo reševanja ponesrečencev izpod ruševin. Najboljša ekipa z državnega tekmovanja se bo uvrstila na svetovno tekmovanje, ki je vsako leto v drugi državi.

Mentor: Andrej Grilc

 

TEKMOVANJE: MLADI GENIALCI

Priprave na tekmovanje Mladi genialci potekajo v podjetju Gen Energija, kjer  si dijaki ogledajo  Svet energije-multimedijski center, s poudarkom na obnovljivih virih energije, jedrski elektrarni Krško in izvajanju raznih elektrotehniških poskusih. V okviru predpriprave za državno tekmovanje Mladi genialci izvedejo  tudi eksperimentalne vaje, poslušajo predavanje iz radioaktivnosti ter izvedejo  tudi radiološke vaje.  Dijaki dobijo tudi dosti literature, ki jo morajo naštudirati in  je osnova za dober rezultat na tekmovanju, ki poteka v februarju v Krškem.

Mentorja: mag. Boštjan Lilija, Bojan Herman

MULTIMEDIJA IN DRUŽABNA OMREŽJA

Krožek je namenjen dijakom, ki bi radi sodelovali pri medijski podpori dogodkov na šoli in celotnemu Šolskemu centru Celje. Na krožku boste spoznali fotografiranje, snemanje, montažo, priprava materialov in podobno. Materiale bo skupina ustrezno obdelala in jih objavila na družabna omrežja, hkrati pa shranila v arhiv. Naloga skupine je tudi, da prenaša zanimanje tudi na nižje letnike. 

Največje število udeležencev: 10

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Andraž Pušnik

Elektronska pošta: andraz.pusnik@sc-celje.si

Kabinet: AE06

 

UPRAVLJANJE OMREŽIJ 

Pri krožku se bodo dijaki spoznavali z osnovami omrežij, kako jih postaviti in upravljati. Namen je dijake seznaniti z delovanjem različnih omrežij in kako se postavi primer svojega domačega omrežja ter kako se upravlja v nadaljevanju. Krožek bo temeljil na praktičnem delu z usmerjevalniki, stikali in podobno, potem ko bodo dijaki osvojili osnove omrežij.

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Žiga Pušelc

Elektronska pošta: ziga.puselc@sc-celje.si

Kabinet: BE08

 

AR IN VR

Navidezna ali obogatena resničnost? Kaj misliš, da nas čaka v prihodnosti? Igra ali resno delo? S pomočjo obogatene resničnosti ali navidezne resničnosti lahko ustvarjamo delavna okolja, spreminjamo čas, igramo igre ali se učimo. Naj programski jezik ne bo ovira, naj bo trdo delo razlog za kakšno neprespano noč in končni izdelek ti bo zagotovo v ponos. Omejitev ni, pripeljimo prihodnost k nam že danes!

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Matic Holobar

Elektronska pošta: matic.holobar@sc-celje.si

Kabinet: BE06

 

3D MODELIRANJE

Pri 3d tiskanju se bomo najprej naučili narediti 3d model. Ga oblikovati po lastnih željah, si ogledali, kako preuredimo obstoječi model, katera orodja so nam na voljo in predelali same tehnike tiskanja. Od začetka do konca.

 Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Matic Holobar

Elektronska pošta: matic.holobar@sc-celje.si

Kabinet: BE06

 

PROCESSING

Računalnik je lahko tudi umetnik – samo primerna navodila potrebuje. Pri tem krožku se bomo spoznali s programskim okoljem Processing, ki nam ponuja prazno platno za ustvarjanje digitalnih, interaktivnih umetnin. Svoje programersko znanje bomo nadgradili in tekom izvajanja izdelali lastno animacijo, digitalno igračo, mogoče tudi kakšen kombiniran izdelek. Delo poteka doma ter v računalniški učilnici, za opravljeno dejavnost pa je zahtevana uresničena izvirna ideja.

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: Oktober

Izvajalec: Jaka Koren

Elektronska pošta: jaka.koren@sc-celje.si

Kabinet: BE08

 

UPORABA ORODIJ V KALI LINUX-U

Pri krožku bodo dijaki spoznavali okolje Kali Linux in orodja, ki jih ponuja. Namen krožka je naučiti dijake uporabljati orodja, ki so namenjena etičnemu hekanju, naprednemu testiranju in računalniški forenziki. Delali bodo z nekaj najboljšimi orodji, ki jih Kali Linux ponuja.

Krožek bo temeljil na praktičnem delu, kjer bodo dijaki v okolju Kali Linux reševali zastavljene naloge, ko bodo določeno orodje usvojili.

Največje število udeležencev: 10 

Začetek krožka: oktober

Izvajalec: Tilen Sirk

Elektronska pošta: tilen.sirk@sc-celje.si

Kabinet: BE08

 

PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.

 

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev, tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda, enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem ali Narodnem domu. Zborovodja je Matevž Pušnik, organizatorica zbora je Tjaša Verdev.

Skip to content