Poiščite šolsko svetovalno delavko

  • dijaki programov Tehnik računalništva in Kemijski tehnik: : Urško Stepišnik v kabinetu D-36 (3. nadstropje).
  • dijaki programov Elektrotehnik in Elektrikar: Urško Koštomaj v kabinetu D-36 (3. nadstropje).

Obiščite spletne strani organizacij, ki se ukvarjajo s karierno orientacijo:

Skip to content