Učiteljski zbor

Učiteljski zbor šole

 

 

Ime in priimek

Poučuje

Naziv

Zadolžitve

 

Mojmir Klovar

 

svetnik

ravnatelj

KER

dr. Anita Laznik

splošnoizobra. pred.

svetnica

pomočnica ravnatelja,
koordinatorka IND
urednica šolske kronike,
koordinatorka šolske prehrane,
koordinatorka RK in PP
organizacija dela z DSP

KER

Vesna Pišek

 

svetovalka

svetovalna delavka SSI
delo z nadarjenimi dijaki

KER

Davorka Polič Jošt

 

svetovalka

svetovalna delavka SPI

GVO

 

Učitelj

Poučuje

Naziv

Zadolžitve

 

Arbanas, Eva

splošnoizobra. pred.

mentorica

 

GVO

Besednjak, Nataša

splošnoizobra. pred.

svetnica

 vodja aktiva MAT in FIZ

KER

Boh, Eva

splošnoizobra. pred.

mentor

 

KER

Breznik, Gorazd

strokovnoteor. moduli, praksa

svetnik

 

KER

Breznik, Rosana

splošnoizobra. pred.

mentorica

vodja aktiva DRU in UME

koordinatorica Evrošole

KER

Centrih, Danica

strokovnoteor. moduli

svetnica

 

GCC

Cvikl Tovornik, Špela

laborant

 

 

KER

Drame, Matjaž

praksa

svetovalec

organizator PRA

KER

Drofenik Čerček, Mojca

strokovnoteor. moduli

svetnica

 

KER

Drofenik, Irena

strokovnoteor. moduli

svetovalka

 

KER

Ferenc, Aleksandra

laborant

   

KER

Fidler, Boštjan

praksa

 

 

KER

Gobec, Igor

splošnoizobra. pred.

svetovalec

 

KER

Grilc, Andrej

strcokovnoteor. moduli

svetnik

koordinator raziskovalnega dela

vodja komisije za kakovost

KER

Grobeljšek, Živa

splošnoizobra. pred.

 

 

SDL

Herman, Bojan

splošnoizobra. pred.

svetovalec

 

KER

Herodež, Dejan

praksa

mentor

organizator PRA

KER

Holobar, Janko

praksa

svetovalec

organizator PUD

KER

Holobar, Matic

praksa

mentor

mentor dijaške skupnosti

skrbnik e-dnevnika in e-redovalnice

koordinator Dijaki dijakom za varno mobilnost

organizator maturantskega plesa

KER

Hrastnik, Valentina

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

KER

Istenič, Igor

splošnoizobra. pred.

svetovalec

 

GVO

Jagodič Pogačar, Metka

splošnoizobra. pred.

svetnica

 

GL

Jančič, mag. Jernej

splošnoizobra. pred.

svetovalec

 

KER

Jelenko, dr. Tanja

splošnoizobra. pred.

svetnica

 

KER

Jug, Mihela

strokovnoteor. moduli

svetnica

 

KER

Kališek, Matej

strokovnoteor. moduli, praksa

mentor

 

KER

Klepej Viher, Helena

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

KER

Klovar, Sebastian

strokovnoteor. moduli

mentor

organizator PUD

vodja aktiva KEM in BIO

vodja PUZ kemija

koordinator POKIT

KER

Koštomaj Gašperšič, Marjetka

strokovnoteor. moduli

svetovalka

 

KER

Kramer, Gregor

strokovnoteor. moduli, praksa

svetovalec

 

KER

Kvas Ocvirk, Barbara

strokovnoteor. moduli

svetovalka

 

Lesjak, Alja

splošnoizobra. pred.

 

 

SMM

Lilija, mag. Boštjan

strokovnoteor. moduli

svetnik

vodja aktiva ELE,

vodja PUZ elektrotehnika

KER

Litera, Sabina

laborant

 

 

KER

Lubej, Boštjan

strokovnoteor. moduli, praksa

mentor

vodja aktiva RAČ

vodja PUZ računalništvo

skrbnik šolske spletne strani

KER

Mikola, Danica

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

SMM

Omerzel, Martina

splošnoizobra. pred.

svetnica

skrbnica šolskega sklada

KER

Padarič, Sara

splošnoizobra. pred.

 

vodja aktiva ŠVZ

KER

Pirš, Timej

strokovnoteor. moduli, praksa

 

skrbnik FB spletne strani

KER

Povše, Darja

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

GL

Pušelc, Žiga

strokovnoteor. moduli

 

 

KER

Ravnak, Stane

strokovnoteor. moduli

svetovalec

 

KER

Resinovič, mag. Boštjan

strokovnoteor. moduli, praksa

svetnik

 

KER

Selič Turnšek, Metka

splošnoizobra. pred.

svetovalka

tajnica PoM

KER

Slemenšek, Borut

strokovnoteor. moduli, praksa

svetnik

 

KER

Sojč, Irena

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

KER

Špur Jereb, Klavdija

splošnoizobra. pred.

svetovalka

vodja aktiva TJE,

koordinatorica ERASMUS +

KER

Tkalec, mag. Andreja

splošnoizobra. pred.

svetnica

 

KER

Trunkl, Metod

strokovnoteor. moduli

svetnik

 

KER

Vavdi, Marija

splošnoizobra. pred.

 

 

KER

Verdev, Tjaša

splošnoizobra. pred.

mentorica

vodja aktiva SLO

tajnica PoM, ZI

koordinatorica projekta Zdrava šola

KER

Volčanjšek, Slavica

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

GVO

Vrečko, Marko

strokovnoteor. moduli

svetovalec

 

KER

Zupanc, Davor

praksa

 

 

KER

 

KER  ‒ ŠC Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

GL ‒ ŠC Celje, Gimnazija Lava

GVO ‒ ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

SDL ‒ ŠC Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

SMM ‒ ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

EŠ ‒ Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

GCC ‒ Gimnazija Celje – Center