Učiteljski zbor

Učiteljski zbor šole

Ime in priimek

poučuje

zadolžitve

domicil

dr. Anita Laznik

splošnoizobra. pred.

ravnateljica

KER

mag. Jernej Jančič

splošnoizobra. pred.

pomočnik ravnateljice

KER

Vesna Pišek

 

svetovalna delavka SSI

delo z nadarjenimi dijaki

KER

Davorka Polič Jošt

 

svetovalna delavka SPI

GVO

 

Učitelj

poučuje

zadolžitve

domicil

Eva Arbanas

splošnoizobra. pred.

 

GVO

Nataša Besednjak

splošnoizobra. pred.

vodja aktiva MAT in FIZ

KER

Eva Boh

splošnoizobra. pred.

 

KER

Gorazd Breznik

strokovnoteoret. moduli, praksa

 

KER

Rosana Breznik

splošnoizobra. pred.

por.

KER

Danica Centrih

splošnoizobra. pred.

 

GCC

Matjaž Drame

praksa

organizator PRA

KER

Mojca Drofenik Čerček

strokovnoteoret. moduli

 

KER

Irena Drofenik

strokovnoteoret. moduli

 

KER

Aleksandra Ferenc

laborantka

 

KER

Boštjan Fidler

praksa

 

KER

Igor Gobec

splošnoizobra. pred.

 

KER

Andrej Grilc

strokovnoteoret. moduli

koordinator raziskovalnega dela

vodja komisije za kakovost

KER

Bojan Herman

splošnoizobra. pred.

 

KER

Dejan Herodež

praksa

organizator PRA

KER

Janko Holobar

praksa

organizator PUD

KER

Matic Holobar

praksa

mentor dijaške skupnosti

skrbnik e-dnevnika in e-redovalnice

organizator maturantskega plesa

KER

 Valentina Hrastnik

splošnoizobra. pred.

 

KER

Veronika Hribar

strokovnoteoret. moduli

 

SDL

Metka Jagodič Pogačar

splošnoizobra. pred.

 

GL

dr. Tanja Jelenko

splošnoizobra. pred.

 

KER

Mihela Jug

strokovnoteoret. moduli

 

KER

Matej Kališek

strokovnoteoret. moduli, praksa

 

KER

Helena Klepej Viher

splošnoizobra. pred.

 

KER

Sebastian Klovar

strokovnoteoret. moduli

organizator PUD

vodja aktiva KEM in BIO

vodja PUZ kemija

KER

Marjetka Koštomaj Gašperšič

strokovnoteoret. moduli

vodja aktiva DRU in UME

KER

Gregor Kramer

strokovnoteoret. moduli, praksa

 

KER

Jerneja Križan

splošnoizobra. pred.

 

GL

Jaka Koren

strokovnoteoret. moduli

 

KER

mag. Boštjan Lilija

strokovnoteoret. moduli

vodja aktiva ELE

vodja PUZ elektrotehnika

KER

Sabina Litera

laborantka

 

KER

Boštjan Lubej

strokovnoteoret. moduli, praksa

vodja aktiva RAČ

vodja PUZ računalništvo

KER

Mitja Lukner

splošnoizobra. pred.

 

KER

Lucija Mandl

splošnoizobra. Pred.

 

SMM

Danica Mikola

splošnoizobra. Pred.

 

SMM

Martina Omerzel

splošnoizobra. Pred.

skrbnica šolskega sklada

KER

Sara Padarič

splošnoizobra. Pred.

vodja aktiva ŠVZ

KER

Darja Povše

splošnoizobra. Pred.

 

GL

Žiga Pušelc

strokovnoteoret. moduli

 

KER

Andraž Pušnik

strokovnoteoret. moduli

 

KER

Stane Ravnak

strokovnoteoret. moduli

 

KER

mag. Boštjan Resinovič

strokovnoteoret. moduli, praksa

 

KER

Metka Selič Turnšek

splošnoizobra. pred.

tajnica POM

KER

Borut Slemenšek

strokovnoteoret. moduli, praksa

 

KER

Irena Sojč

splošnoizobra. pred.

 

KER

Klavdija Špur Jereb

splošnoizobra. pred.

vodja aktiva TJE

koordinatorica ERASMUS+

KER

Silvija Tintor

splošnoizobra. pred.

 

mag. Andreja Tkalec

splošnoizobra. pred.

 

KER

Metod Trunkl

strokovnoteoret. moduli

 

KER

Klemen Turnšek

splošnoizobra. pred.

 

GL

Marija Vavdi

splošnoizobra. pred.

 

KER

Tjaša Verdev

splošnoizobra. pred.

vodja aktiva SLO

tajnica POM, ZI

koordinatorica projekta Zdrava šola

KER

Slavica Volčanjšek

splošnoizobra. pred.

 

GVO

Marko Vrečko

strokovnoteoret. moduli

 

KER

Davor Zupanc

praksa

 

KER

 

KER – ŠC Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

GL – ŠC Celje, Gimnazija Lava

GVO – ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

SDL – ŠC Celje, Srednja šola za storitvene in dejavnosti

SMM – ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

EŠ – Ekonomska šola Celje

GCC – Gimnazija Celje Center