Razvoj in nova znanja so stalnica sodobnega življenja

Na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo se zavedamo tega dejstva v kontekstu družbenih razmer. Z dolgoletno tradicijo skrbimo za uspešen kader v gospodarstvu, predvsem pa spodbujamo dijake k nadaljnjemu strokovnemu sodelovanju ter izpopolnjevanju, s čimer prispevamo k njihovi osebnostni rasti, kar se posledično odraža tudi v širši družbi.
Zgodovina Šolskega centra Celje sega v leto 1959, izobraževanje na področju kemije poteka na šoli od leta 1976, na področju elektrotehnike od leta 1978, zadnji program s področja računalništva je bil vpeljan leta 2002.

SCC-zrak
Zavedamo se, da morajo biti dijaki ob koncu šolanja pripravljeni na poklicne izzive, ki jih bo prednje postavljala tehnološko čedalje zahtevnejša proizvodnja. Šola zato nenehno posodablja učne tehnologije, tako da poteka pouk v sodobno opremljenih specializiranih učilnicah, laboratorijih in delavnicah.

Ponosni smo na svoje dijake!

Nudimo jim kvalitetno izobraževanje, pomagamo jim prebroditi težave odraščanja tako, da postanejo dobri delavci in uspešni strokovnjaki. Nekateri med njimi dosegajo visoka priznanja na tekmovanjih različnih strokovnih področij – v državni in mednarodni konkurenci. Aktivno se vključujemo v mednarodne projekte, kar jim omogoča izvajanje interaktivnih dejavnosti, premislek o različnih evropskih temah, njihovo delo ter misli pa se slišijo v evropski prostor.

Naša vizija je:

  • zagotavljanje in izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa;
  • zagotavljanje odličnosti učiteljev in pogojev izobraževanja;
  • razvijanje partnerstva z ožjo in širšo skupnostjo;
  • odzivanje na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela;
  • uvajanje novosti v pedagoško in razvojno delo;
  • spodbujanje raziskovalne dejavnosti dijakov in timskega dela kot pomembna dela njihove izobrazbe;
  • negovanje vrednot, ki so pomembne za osebnostno rast vsakega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa: korektnost, odgovornost,
  • doslednost, prijaznost, socialni čut za sočloveka in strpnost do drugače mislečih;
  • spodbujanje k zdravemu načinu življenja.

Ravnateljica
dr. Anita Laznik

Skip to content