Šolski koledar

Šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 – osnutek

Ocenjevalni obdobji

 • od 1. 9. 2020 do 15. 1. 2021: 1. ocenjevalno obdobje
 • od 15. 1. 2020 do 21. 5. 2021: 2. ocenjevalno obdobje za zaključne oddelke
 • od 15. 1. 2020 do 24. 6. 2021: 2. ocenjevalno obdobje za nezaključne oddelke

 

Menjava urnika

 • petek, 15. 1. 2021

 

Redovalni konferenci

 • torek, 19. 1. 2021: 1. redovalna konferenca
 • torek, 18. 5. 2021: 2. redovalna konferenca za zaključne oddelke:
 • ponedeljek, 21. 6. 2021: 2. redovalna konferenca za nezaključne oddelke

 

Dopoldanske govorilne ure

 • dopoldanske govorilne ure individualno po posebnem razporedu

 

Popoldanske govorilne ure in roditeljski sestanki

 • 10. 9. 2020 roditeljski sestanki za vse oddelke
 • 20. 10. 2020 ob 17.00 popoldanske govorilne ure za vse oddelke
 • 17. 11. 2020 ob 17.00 popoldanske govorilne ure za vse oddelke
 • 15. 12. 2020 ob 17.00 popoldanske govorilne ure za vse oddelke
 • 19. 1. 2021 ob 17.00 roditeljski sestanki za zaključne oddelke in z govorilnimi urami za vse oddelke
 • 23. 2. 2021 ob 17.00 popoldanske govorilne ure za vse oddelke
 • 16. 3. 2021 ob 17.00 roditeljski sestanki za nezaključne oddelke in z govorilnimi urami za vse oddelke
 • 20. 4. 2021 ob 17.00 popoldanske govorilne ure za vse oddelke
 • 18. 5. 2021 ob 17.00 popoldanske govorilne ure za vse oddelke

 

Spremembe urnika

 • 24. 12. 2020 bodo dijaki in učitelji nadomeščali z opravljanjem IND:
  • ogled proslave ob kulturne dnevu

 

Počitnice

 • jesenske: od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020
 • novoletne: od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020
 • zimske: od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021
 • prvomajske: od 28. 4. 2021 do 30. 4. 2021
 • poletne: od 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021

 

Izobraževanje učiteljskega zbora

 • predvidoma v novembru 2020 ali aprila 2021, odvisno od epidemioloških razmer

 

Pouka prost dan

 • 26. 4. 2021 – po koledarju MIZŠ

 

Prazniki – dela prosti dnevi

 • petek, 25. 12. 2020; petek, 01. 01. 2021; ponedeljek, 08. 02. 2021; ponedeljek, 05. 04. 2021; torek, 27. 04. 2021; petek, 25. 06. 2021; ponedeljek, 01. 11. 2021

 

Dan šole

 • petek, 21. 5. 2021

 

Praktično usposabljanje z delom ‒ PUD

Oddelek

Program

Od

Do

E2c

elektrikar

13. 5. 2021

23. 6. 2021

E3c

elektrikar

2. 9. 2020

8. 1. 2021

K2a

kemijski tehnik

10. 6. 2021

23. 6. 2021

K3a

kemijski tehnik

10. 6. 2021

23. 6. 2021

E3a

elektrotehnik

27. 5. 2021

23. 6. 2021

E3b

elektrotehnik

27. 5. 2021

23. 6. 2021

R3a

tehnik računalništva

27. 5. 2021

23. 6. 2021

R3b

tehnik računalništva

27. 5. 2021

23. 6. 2021

 

Prireditve

 • Prireditev za starše: december, 2020, odvisno od epidemioloških razmer
 • Rock koncert: decembre 2020, odvisno od epidemioloških razmer
 • Maturantski ples SŠ KER: od januarja do aprila 2021, odvisno od epidemioloških razmer
 • Proslava ob kulturnem prazniku: februar 2021, odvisno od epidemioloških razmer
 • Slovo zaključnih letnikov: torek, 20. 4. 2021
 • Sprejem najboljših dijakov: torek, 22. 6. 2021

 

Promocijske dejavnosti

 • petek, 23. do 28. 9. 2020 – dan raziskovalcev na spletnih platformah
 • torek, 20. 10. 2020 ‒ dan odprtih vrat
 • petek, 12. 2. 2021, in sobota, 13. 2. 2021 – informativni dan
 • torek, 20. 4. 2010 ‒ predstavitev ustvarjalnosti dijakov
 • četrtek, 22. 4. 2021 ‒ delavnice za učence OŠ
 • med šolskim letom udeležba na delavnicah po OŠ in drugih dogodkih

 

Športni dnevi

 • četrtek, 24. 9. 2020
 • sreda, 10. 2. 2021
 • torek, 13. 4. 2021

 

Izpiti roki v šolskem letu 2020/2021

 

Zimski izpitni rok                                                                   od 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021

Izpitni rok za izboljševanje ocen za zaključni letnik              26. 5. 2021

Spomladanski izpitni rok                                                       od 30. 6. 2021 do 6. 7. 2021

Jesenski izpitni rok                                                                od 16. 8. 2021 do 31. 8. 2021