Vpisni postopek

OBVESTILO ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV

  • VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (VSŠ-programi)

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2024/2025 najdete na spletni strani Višješolske prijavne službe: https://vss-ce.com/vps/ pod zavihkom Razpis ali prenesite PDF

INFORMATIVNI DNEVI potekajo 16.2. in 17. 2. 2024  

Informacije glede informativnega dneva na višjih strokovnih šolah najdete tukaj: https://www.skupnost-vss.si/informativni-dnevi-2024/

VPISNI POSTOPEK

Vpis bo potekal preko spletne strani Višješolska prijavna služba .

Vpis poteka od 20. februarja do 15. marca 2024.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega skupaj z zahtevanimi dokazili:

  • s priporočeno pošiljko pošljite Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali
  • skeniranega pošljite na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si (obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko).

Oddati smete le eno prijavo, na katero se prijavite na največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. Programe navedite po prednostnem vrstnem redu. Vrstni red navedenih šol je zelo pomemben.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2024.

Podatki o prostih mestih bodo vidni od 23. avgusta 2024 na spletni strani https://vss-ce.com/vps. Na prosta mesta se lahko prijavite spletne strani Višješolska prijavna služba. Do 23. septembra boste obveščeni z izidom izbirnega postopka, vpis pa bo potekal do 1. oktobra 2024.

 

  • VISOKO ŠOLSTVO (VS-, UNI-programi) 

Razpis za vpis: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani 

Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 20. marca 2024. 

Drugi prijavni rok: od 21. do 27. avgusta 2024 (podatki o prostih mestih bodo objavljeni 20. avgusta 2024). 

V 1. in 2. prijavnem roku se prijavite po enakem postopku preko spletne strani Portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ . 

Novost prijave za vpis za študijsko leto 2024/2025 je nova forma prijave, kjer smo sledili novi tehnologiji in prenovili predvsem izgled in način prilaganja morebitnih dokazil in drugih prilog. Navodila za oddajo prijave za vpis bodo tako kot prejšnja leta dosegljiva na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo (na voljo bodo tako nova pisna kot video navodila). 

V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. 

Dijaki, ki so opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študijski program, za katerega je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki traja eno šolsko leto. V Savinjski regiji se maturitetni tečaj izvaja na Ekonomski šoli Celje in na Ljudski univerzi Celje. Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja (obrazec MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanjekultura/srednja-sola/vpis-v-maturitetni-tecaj.html. Prijaviti se je potrebno do 5. 9. 2024. 

 

V kolikor boste imeli kakšna vprašanja, se obrnite na svetovalni delavki: 

Urška Koštomaj: za programa elektrotehnik in elektrikar 

Urška Stepišnik: za programa kemijski tehnik in tehnik računalništva 

 

Uporabne spletne strani:  

Vpis v visoko šolstvo

Višješolska prijavna služba 

eVŠ

Razpisi za vpis na fakultete

Vpis na UM s poklicno maturo in petim predmetom

Izračun točk za vpis v srednjo šolo 

Primer izračuna točk za vpis v dodiplomske študijske programe  

Študij v celjski regiji  

Skip to content