Dijaki šolanje v programih SPI (3-letni program) zaključijo z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz dveh delov:

  1. slovenščine
  2. zaključne naloge

Pravilnik o zaključnem izpitu

Šolska pravila o zaključnem izpitu

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/

 

ZAKLJUČNI IZPIT 2024
Srednje poklicno izobraževanje se zaključi z opravljenim ZAKLJUČNIM IZPITOM.
Pogoj za pristop k zaključnemu izpitu je spričevalo o opravljenem 3. letniku.

Zaključni izpit je sestavljen iz slovenskega jezika in izdelka z zagovorom (seminarska naloga).

Na zaključni izpit se boste prijavili pri pouku slovenskega jezika v mesecu februarju.

Priprave na zaključni izpit bodo potekale zadnji teden v mesecu maju 2024.

1) SLOVENSKI JEZIK
a) torek, 4. 6. 2024 – PISNI DEL (jezik 1., 2. in 3. letnika)
b) četrtek in petek, 6. 6. in 7. 6. 2023 – USTNI DEL (književnost 1., 2. in 3. letnika + predstavitev osebe).

2) IZDELEK Z ZAGOVOROM
a) IZDELEK Z ZAGOVOROM (seminarska naloga)
b) sreda, 5. 6. 2024, USTNI DEL


 

Skip to content