Dijaki šolanje v programih SPI (3-letni program) zaključijo z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz dveh delov:

  1. slovenščine
  2. zaključne naloge

Pravilnik o zaključnem izpitu

Šolska pravila o zaključnem izpitu

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/

 

ZAKLJUČNI IZPIT 2023

Srednje poklicno izobraževanje se zaključi z opravljenim ZAKLJUČNIM IZPITOM.

Pogoj za pristop k zaključnemu izpitu je spričevalo o opravljenem 3. letniku.

 

Zaključni izpit je sestavljen iz slovenskega jezika in izdelka z zagovorom (seminarska naloga).

Na zaključni izpit se boste prijavili pri pouku slovenskega jezika v mesecu februarju.

Priprave na zaključni izpit bodo potekale od 23. 5. 2023 do 26. 5. 2023.

 

1) SLOVENSKI JEZIK

Vse, kar je potrebno znati pri zaključenem izpitu iz slovenščine, vam bo povedala profesorica slovenščine Tjaša Verdev.

a) torek, 6. 2023 – PISNI DEL (jezik 1., 2. in 3. letnika)

b) četrtek in petek, 8. 6. in 9. 6. 2023 – USTNI DEL (književnost 1., 2. in 3. letnika + predstavitev osebe).

 

2) IZDELEK Z ZAGOVOROM

Vse, kar je potrebno znati pri zaključenem izpitu iz stroke – izdelek z zagovorom, vam bo povedal profesor Dejan Herodež.

a) IZDELEK Z ZAGOVOROM (seminarska naloga)

b) sreda, 7. 6. 2023, USTNI DEL

 


 

Skip to content