Dijaki vseh programov in letnikov naše šole lahko izberejo interesne dejavnosti, s katerimi dopolnjujejo, širijo in poglabljajo znanje, pridobljeno pri rednem pouku. Opravljene IND so pogoj za napredovanje v naslednji letnik.

OBVEZNA PODROČJA

Zajemajo različne kulturne dejavnosti (ogled Celja in Ljubljane, gledališke ali filmske predstave, obisk koncerta pevskega zbora), športne dneve in strokovne, zgodovinske ter literarne ekskurzije. V okviru obveznega programa poslušajo dijaki tudi predavanja z vzgojno tematiko.

 

 

 

 

POPOLNOMA PROSTA IZBIRA

Dijaki samostojno izbirajo med različnimi krožki, delavnicami in ekskurzijami, ki so navedene v nadaljevanju, zajemajo pa izobraževalno, raziskovalno, kulturno in športno dejavnost. S potrdilom lahko uveljavljajo tudi dejavnosti, ki jih opravljajo zunaj šole, na primer v kulturnih ali športnih društvih oziroma klubih ali glasbeni šoli.

 

Koordinatorica IND je dr. Anita Laznik.

Skip to content