MOTIVACIJA IN VOLJA  

Motivacija in volja sta temi, s katerima se sreča prav vsak posameznik v življenju. Če nimamo motivacije ponavadi ne opravimo potrebne naloge ali dejanja. Motivacija je zbirka čustev (prijetnih in neprijetnih), ki delujejo kot gonilo na naša dejanja. Z motivacijo se ne zbudimo, ampak jo ustvarimo! Prav zaradi tega se je včasih tako težko lotiti določene dejavnosti ali jo po drugi strani dokončati.  

Kako pa ustvarimo motivacijo?  

Dobro je, da začnemo z vprašanjem ZAKAJ. Zakaj počnem oz. si želim početi določeno dejavnost? Motivacija namreč izvira iz namena. Namen je razlog za dosego nekega cilja. Cilj pa je tisto, kar si želimo doseči. Ljudje si postavljamo različne cilje, če naštejem samo nekaj najbolj pogostih: izguba teže, učenje določene snovi, opraviti letnik, postati uspešen na svojem področju, se naučiti določene veščine, biti bolj produktiven, imeti več prijateljev, skrbeti za svoje zdravje itd.  

Če ne poznamo namena zaradi katerega neko dejavnost opravljamo, je zelo verjetno, da bomo izgubili voljo in motivacijo za opravljanje le-te. Ponavadi opravljanje dejavnosti samo po sebi ni prijetno, predvsem takrat ko nam ta dejavnost oziroma proces do želenega cilja ni v užitek ampak nujno zlo. Zato je dobro, da se v težkih trenutkih, ko izgubimo voljo in željo, ponovno vprašamo, zakaj smo v prvi vrsti začeli z dejavnostjo in kaj, če dosežemo želen cilj, s tem pridobimo oz. po drugi strani, kaj izgubimo, če cilja ne dosežemo.  

Zapomni si, sposoben/-na si marsičesa, včasih potrebuješ le malo spodbude. Zato vedno, ko bo volja popustila ali v dejavnosti ne boš videl/-a smisla, se spomni na svoj ZAKAJ!  

 

Skip to content