Poklicna matura

Dijaki, ki se šolajo v programih SSI (4-letni program), šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih delov:

  1. slovenščine
  2. strokovno-teoretičnega predmeta
  3. angleščine ali matematike
  4. praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom)

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Kandidati, ki opravljajo dodatni predmet na splošni maturi, morajo spremljati obvestila na šoli, kjer so se prijavili za opravljanje tega predmeta.

 


ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2021

petek, 3.12. 2021,  zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok

petek, 28. 1. 2022, zadnji rok za odjavo kandidatov

torek, 1. 2. 2022,  SLOVENŠČINA – pisni izpit

sreda, 2. 2. 2022, MATEMATIKA oz. ANGLEŠČINA – pisni izpit

četrtek, 3. 2. 2022,  KEMIJA, RAČUNALNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA – pisni izpit

od 4. 2. do 13. 2. 2022,  ustni zagovori

ponedeljek, 7. 3. 2022,   seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

 

SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2022

torek, 29. 3. 2022,  zadnji rok za prijavo na spomladanski izpitni rok

torek, 24. 5. 2022, zadnji rok za odjavo kandidatov

sobota, 28.  5. 2022,  ANGLEŠČINA – pisni izpit

ponedeljek, 30. 5. 2022, SLOVENŠČINA – pisni izpit

sobota, 4. 6. 2022,  MATEMATIKA – pisni izpit

četrtek, 9. 6. 2022, KEMIJA, RAČUNALNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA – pisni izpit

od 13. 6. do 22. 6. 2022, – ustni zagovori

sreda, 6. 6. 2022,  seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

 

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2022

četrtek, 7. 7. 2022,  zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok

sobota, 20. 8. 2022, zadnji rok za odjavo kandidatov

sreda, 24. 8. 2022,  SLOVENŠČINA – pisni izpit

četrtek, 25. 8. 2022, MATEMATIKA – pisni izpit

sobota, 27. 8. 2022, ANGLEŠČINA – pisni izpit

sreda, 31. 8. 2022,  KEMIJA, RAČUNALNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA – pisni izpit

od 24. 8. do 3. 9. 2022,  ustni zagovori

petek, 9. 9. 2022,   seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi