Dijaki, ki se šolajo v programih SSI (4-letni program), šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih delov:

  1. slovenščine
  2. strokovno-teoretičnega predmeta
  3. angleščine ali matematike
  4. praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom)

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Kandidati, ki opravljajo dodatni predmet na splošni maturi, morajo spremljati obvestila na šoli, kjer so se prijavili za opravljanje tega predmeta.

 


SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2024

15. november 2023 – rok za oddajo predprijav k poklicni maturi

30. marec 2024 – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

19. maj 2024 – zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

25. maj 2024 – zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

29. maj 2024 – slovenščina (pisni izpit)

1. junij 2024 – angleščina (pisni izpit)

6. junij 2024 – kemija, elektrotehnika, računalništvo (pisni izpit)

8. junij 2024 – matematika (pisni izpit)

od 10. do 21. junija 2024 – ustni izpiti in četrti predmet

4. julij 2024 – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

JESENSKI IZPTINI ROK POKLICNE MATURE 2024

5. julij 2024 – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

13. avgust 2024 – zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

19. avgust 2024 – zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

23. avgust 2024 – slovenščina (pisni izpit)

26. avgust 2024 – matematika (pisni izpit)

27. avgust 2024 – angleščina (pisni izpit)

29. avgust 2024 – kemija, elektrotehnika, računalništvo (pisni izpit)

od 23. avgusta do 4. septembra 2024 – ustni izpiti in četrti predmet

10. september 2024 – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi


 

Skip to content