Poklicna matura

Dijaki, ki se šolajo v programih SSI (4-letni program), šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih delov:

  1. slovenščine
  2. strokovno-teoretičnega predmeta
  3. angleščine ali matematike
  4. praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom)

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Kandidati, ki opravljajo dodatni predmet na splošni maturi, morajo spremljati obvestila na šoli, kjer so se prijavili za opravljanje tega predmeta.

 


ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2020

28. januar 2021 – zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
1. februar 2021 – pisni izpit SLOVENŠČINA
2. februar 2021 – pisni izpit MATEMATIKA ALI ANGLEŠČINA
3. februar 2021 – pisni izpit KEMIJA, ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO
od 3. do 13. februarja 2021 – USTNI IZPITI IN 4. PREDMET
3. marec 2021 – SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI POKLICNI MATURI
6. marec 2021 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021

15. november 2020 – rok za oddajo predprijave (že urejeno)
30. marec 2021 – zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
25. maj 2021 – zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
29. maj 2021 – pisni izpit ANGLEŠČINA
31. maj 2021 – pisni izpit SLOVENŠČINA
5. junij 2021 – pisni izpit MATEMATIKA
10. junij 2021 – pisni izpit KEMIJA, ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO
Od 14. do 23. junija 2021 – USTNI IZPITI IN 4. PREDMET
7. julij 2021 – SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI POKLICNI MATURI
10. julij 2021 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021

8. julij 2021 – zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
20. avgust 2021 – zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
24. avgust 2021 – pisni izpit SLOVENŠČINA
25. avgust 2021 – pisni izpit MATEMATIKA
27. avgust 2021 – pisni izpit ANGLEŠČINA
31. avgust 2021 – pisni izpit KEMIJA, ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO
Od 24. avgusta do 3. septembra 2021 – USTNI IZPITI IN 4. PREDMET
9. september 2021 – SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI POKLICNI MATURI
12. september 2021 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli