Dijaki, ki se šolajo v programih SSI (4-letni program), šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih delov:

  1. slovenščine
  2. strokovno-teoretičnega predmeta
  3. angleščine ali matematike
  4. praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom)

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Kandidati, ki opravljajo dodatni predmet na splošni maturi, morajo spremljati obvestila na šoli, kjer so se prijavili za opravljanje tega predmeta.

 


ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2022

14. december 2022: zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

3. februar 2023: zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

9. februar 2023: zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

13. februar 2023: slovenščina – pisni izpit

14. februar 2023: matematika, angleščina – pisni izpit

15. februar 2023: drugi predmet – pisni izpit

od 16. februarja do 25. februarja 2023: ustni izpiti in četrti predmet

13. marec 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

16. marec 2023: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

4. IZPITNA ENOTA

Za šolsko leto 2022/2023 velja naslednji koledar opravljanja 4. izpitne enote poklicne mature ‒ spomladanski rok poklicne mature:

• V septembru 2022 se učitelji, mentorji, z dijaki pogovorijo o maturitetnih nalogah in načinu opravljanja 4. izpitne enote.

• Do petka, 7. 10. 2022, dijaki oddajo podatke o nalogi 4. izpitne enote s pomočjo spletnega obrazca.

• IZDELAVA NALOGE do konca februarja. V fazi izdelave naloge morajo opraviti tri vmesne konzultacije z mentorjem.

• Do 3. 3. 2023 dijaki oddajo nalogo v pregled mentorjem – PRED TEM MORAJO IMETI DIJAKI VSAJ TRI KONZULTACIJE Z MENTORJEM.

• Do 17. 3. 2023 mentorji dijakom posredujejo povratno informacijo za dopolnitev oz. popravek maturitetne naloge.

• Do 7. 4. 2023 dijaki oddajo končno verzijo maturitetne naloge mentorju OSEBNO.

 

SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2023

15. november 2022: rok za oddajo predprijav k poklicni maturi

28. marec 2023: zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

17. maj 2023: zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

23. maj 2023: zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

27. maj 2023: angleščina – pisni izpit

29. maj 2023: slovenščina – pisni izpit

3. junij 2023: matematika – pisni izpit

8. junij 2023: drugi predmet – pisni izpit

od 12. do 21. junija 2023: ustni izpiti in četrti predmet

5. julij 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8. julij 2023: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2023

6. julij 2023: zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

13. avgust 2023: zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

19. avgust 2023: zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

23. avgust 2023: slovenščina – pisni izpit

24. avgust 2023: matematika – pisni izpit

25. avgust 2023: angleščina – pisni izpit

30. avgust 2023: drugi predmet – pisni izpit

od 23. avgusta do 1. septembra 2023: ustni izpiti in četrti predmet

8. september 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2023: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 


 

Skip to content