Dijaki, ki se šolajo v programih SSI (4-letni program), šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih delov:

 1. slovenščine
 2. strokovno-teoretičnega predmeta
 3. angleščine ali matematike
 4. praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom)

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Kandidati, ki opravljajo dodatni predmet na splošni maturi, morajo spremljati obvestila na šoli, kjer so se prijavili za opravljanje tega predmeta.

 


 

4. IZPITNA ENOTA

Za šolsko leto 2023/2024 velja naslednji koledar opravljanja 4. izpitne enote poklicne mature ‒ spomladanski rok poklicne mature:

 • V septembru 2023 se učitelji, mentorji, z dijaki pogovorijo o maturitetnih nalogah in načinu opravljanja 4. izpitne enote.
 • Do petka, 6. 10. 2023, dijaki oddajo podatke o nalogi 4. izpitne enote s pomočjo spletnega obrazca.
 • IZDELAVA NALOGE do konca februarja. V fazi izdelave naloge morajo opraviti tri vmesne konzultacije z mentorjem.
 • Do srede, 6. 3. 2024, dijaki oddajo nalogo v pregled mentorjem – PRED TEM MORAJO IMETI DIJAKI VSAJ TRI KONZULTACIJE Z MENTORJEM; mentorji naj hranijo dokumentacijo konzultacij (datum, zelo kratko poročilo, podpis).
 • Do srede, 20. 3. 2024, mentorji dijakom posredujejo povratno informacijo za dopolnitev oz. popravek maturitetne naloge.
 • Do srede, 17. 4. 2024, dijaki oddajo končno verzijo maturitetne naloge mentorju OSEBNO.

 

OPOMBA ZA MENTORJE:

 • do srede, 24. 4. 2024, mentorji pošljejo povratno informacijo o prejetih maturitetnih nalogah tajnicama poklicne mature.

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2024

15. november 2023 – rok za oddajo predprijav k poklicni maturi

30. marec 2024 – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

19. maj 2024 – zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

25. maj 2024 – zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

29. maj 2024 – slovenščina (pisni izpit)

1. junij 2024 – angleščina (pisni izpit)

6. junij 2024 – kemija, elektrotehnika, računalništvo (pisni izpit)

8. junij 2024 – matematika (pisni izpit)

od 10. do 21. junija 2024 – ustni izpiti in četrti predmet

4. julij 2024 – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

JESENSKI IZPTINI ROK POKLICNE MATURE 2024

5. julij 2024 – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

13. avgust 2024 – zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

19. avgust 2024 – zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

23. avgust 2024 – slovenščina (pisni izpit)

26. avgust 2024 – matematika (pisni izpit)

27. avgust 2024 – angleščina (pisni izpit)

29. avgust 2024 – kemija, elektrotehnika, računalništvo (pisni izpit)

od 23. avgusta do 4. septembra 2024 – ustni izpiti in četrti predmet

10. september 2024 – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi


 

Skip to content