Poklicna matura

Dijaki, ki se šolajo v programih SSI (4-letni program), šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih delov:

 1. slovenščine
 2. strokovno-teoretičnega predmeta
 3. angleščine ali matematike
 4. praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom)

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Kandidati, ki opravljajo dodatni predmet na splošni maturi, morajo spremljati obvestila na šoli, kjer so se prijavili za opravljanje tega predmeta.

 

Koledar za poklicno maturo – SPOMLADANSKI ROK 2020

 • od 25. maja so 29. maja –> priprave na PoM
 • 30. maj 2020 –> Angleščina – pisni izpit
 • 1. junij 2020 –> Slovenščina – pisni izpit
 • 6. junij 2020 –> Matematika – pisni izpit
 • 11. junij 2020 –> 2. predmet – pisni izpit
 • Od 13. do 23. junija 2020 –> Ustni izpiti in 4. predmet
 • 7. julij 2020 –> Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni mature
 • 10. julij 2020 –> Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Koledar opravljanja 4. izpitne enote poklicne mature

Spomladanski rok poklicne mature:

 • V septembru 2019 se učitelji, mentorji, z dijaki pogovorijo o maturitetnih nalogah in načinu opravljanja 4. izpitne enote.
 • Do petka, 11. 10. 2019, dijaki oddajo podatke o nalogi 4. izpitne enote s pomočjo spletnega obrazca (obrazec bo pripravljen do ponedeljka, 7. 10. 2019). 

IZDELAVA NALOGE do konca februarja

 • Do 6. 3. 2020 dijaki oddajo nalogo v pregled mentorjem.
 • Do 20. 3. 2020 mentorji dijakom posredujejo povratno informacijo za dopolnitev oz. popravek maturitetne naloge.
 • Do 3. 4. 2020 dijaki oddajo končno verzijo maturitetne naloge mentorjem.