Poklicna matura

Dijaki, ki se šolajo v programih SSI (4-letni program), šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih delov:

  1. slovenščine
  2. strokovno-teoretičnega predmeta
  3. angleščine ali matematike
  4. praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom)

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RICa:
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Kandidati, ki opravljajo dodatni predmet na splošni maturi, morajo spremljati obvestila na šoli, kjer so se prijavili za opravljanje tega predmeta.

 

Koledar opravljanja 4. izpitne enote poklicne mature

Spomladanski rok poklicne mature:

  • V septembru 2018 se učitelji, mentorji, z dijaki pogovorijo o maturitetnih nalogah in načinu opravljanja 4. izpitne enote.
  • Do 12. 10. 2018 dijaki oddajo podatke o nalogi 4. izpitne enote s pomočjo spletnega obrazca. 

IZDELAVA NALOGE do konca februarja

  • Do 28. 2. 2019 dijaki oddajo nalogo v pregled mentorjem.
  • Do 15. 3. 2019 mentorji dijakom posredujejo povratno informacijo za dopolnitev oz. popravek maturitetne naloge.
  • Do 6. 4. 2019 dijaki oddajo končno verzijo maturitetne naloge mentorjem.