Pobude, ideje …

Ker so razvoj in spremembe stalnica vsakdanjega življenja, je potrebno sprejemati ideje, pobude in predloge po vseh komunikacijskih kanalih.
Ker vemo, da lahko ob oblici dela tudi delamo napake, bomo veseli tudi teh pripomb.

Vaše pobude, ideje in druge pripombe lahko oddate s pomočjo spletnega obrazca: http://url.sio.si/E9W


Do sedaj smo prejeli naslednje predloge:

4. 10. 2019:
Predlagam objavo zapisnikov sej sveta staršev in sveta šole SŠKER na šolskem elektronskem portalu EviWeb. Uspešno delo še naprej.

Odgovor:
S programerjem EviWeb bomo pregledali možnost dograditve informacijskega sistema s to možnostjo.

10. 9. 2019:
wifi dostop za dijake

Odgovor:
S tem šolskim letom je vzpostavljeno omrežje Eduroam. Uporabniško ime in s tem dostop do omrežja boste dobili tudi vsi dijaki.

6. 9. 2019
Moj predlog bi bil s strani staršev in obiskovalcev… Že več staršev (kolikor je meni znano) ima skupaj z mano problem z nadstropji oz. neoznačbami nadstropji. Vsi ki smo na vaši šoli prvič, ali pa zelo poredko, na stopnišču ne vemo v katerem nadstropju sploh smo (C,D..)… Lahko opazite kakšna zmeda je ob roditeljskih sestankih, ko ne vemo kam in v katerem nadstropju smo… Hvala in uspešno leto…

Odgovor:
Vaš predlog bomo posredovali direktorju ŠC Celje.

Predlog je obravnaval kolegij ŠC Celje. Ob pleskanju hodnikov bomo ustrezno označili ime etaže.

22. 4. 2019:
Pitniki po šoli. Ker ni dostopa do vode si veliko dijakov gre po pijačo v trgovino, kar posledično pomeni več embalaže po tleh in v smeteh

Odgovor:
Vodstvo ŠC Celje zbira pobude, ki bi omogočile zmanjšanje odvečne embalaže, predvsem plastike. Vaš predlog bomo posredovali direktorju ŠC Celje.