Učiteljski zbor

Učiteljski zbor šole

 

 

Ime in priimek

Poučuje

Naziv

Zadolžitve

 

Mojmir Klovar

 

svetovalec

ravnatelj

KER

dr. Anita Laznik

splošnoizobra. pred.

svetnica

pomočnica ravnatelja,
koordinatorka IND
urednica šolske kronike,
koordinatorka šolske prehrane,
koordinatorka RK in PP
organizacija dela z DSP

KER

Vesna Pišek

 

svetovalka

svetovalna delavka SSI
delo z nadarjenimi dijaki

KER

Davorka Polič Jošt

 

svetovalka

svetovalna delavka SPI

GVO

 

Učitelj

Poučuje

Naziv

Zadolžitve

Domicil

Arbanas, Eva

splošnoizobra. pred.

mentorica

 

GVO

Besednjak, Nataša

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

KER

Boh, Eva

splošnoizobra. pred.

mentor

 

KER

Breznik, Gorazd

strokovnoteor. moduli

svetnik

 

KER

Breznik, Rosana

splošnoizobra. pred.

 

 

KER

Centrih, Danica

strokovnoteor. moduli

svetnica

 

GCC

Drame, Matjaž

praksa

svetovalec

 

KER

Drofenik Čerček, Mojca

strokovnoteor. moduli

svetnica

 

KER

Drofenik, Irena

strokovnoteor. moduli

svetovalka

 

KER

Dvoršek, Barbka

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

GVO

Ferenc, Aleksandra

laborant

 

mentorica dijaške skupnosti

KER

Fugina, Dušan

strokovnoteor. moduli

mentor

 

KER

Gobec, Igor

splošnoizobra. pred.

svetovalec

 

KER

Grilc, Andrej

strokovnoteor. moduli

svetnik

koordinator raziskovalnega dela

KER

Herman, Bojan

splošnoizobra. pred.

mentor

 

KER

Herodež, Dejan

praksa

mentor

 

KER

Holobar, Janko

praksa

svetovalec

organizator PRA in PUD

KER

Holobar, Matic

praksa

 

mentor dijaške skupnosti
skrbnik e-dnevnika in e-redovalnice
organizator maturantskega plesa

KER

Hrastnik, Valentina

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

KER

Istenič, Igor

splošnoizobra. pred.

svetovalec

 

GVO

Ivšek, Tatjana

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

Jagodič Pogačar, Metka

splošnoizobra. pred.

svetnica

 

GL

Jančič, mag. Jernej

splošnoizobra. pred.

svetovalec

vodja aktiva ŠVZ

KER

Jelenko, dr. Tanja

splošnoizobra. pred.

svetnica

vodja aktiva SLO

KER

Jug, Mihela

strokovnoteor. moduli

svetnica

 

KER

Kališek, Matej

praksa

mentor

vodja aktiva RAČ
vodja PUZ računalništvo

KER

Klepej Viher, Helena

splošnoizobra. pred.

svetovalka

vodja aktiva MAT in FIZ

KER

Klovar, Sebastian

strokovnoteor. moduli

mentor

organizator PUD
vodja aktiva KEM in BIO
vodja PUZ kemija

KER

Koštomaj Gašperšič, Marjetka

strokovnoteor. moduli

svetovalka

 

KER

Kotnik, Karmen

strokovnoteor. moduli

svetnica

 

GL

Kramer, Gregor

strokovnoteor. moduli

svetovalec

 

KER

Kvas Ocvirk, Barbara

strokovnoteor. moduli

svetovalka

 

Lilija, mag. Boštjan

strokovnoteor. moduli

svetnik

vodja aktiva ELE,
vodja PUZ elektrotehnika

KER

Litera, Sabina

laborant

 

 

KER

Lubej, Boštjan

strokovnoteor. moduli, praksa

 

 

KER

Mikola, Danica

splošnoizobra. pred.

mentorica

 

SMM

Mlinar, Marjan

strokovnoteor. moduli

svetovalec

 

KER

Obreza, Katarina

splošnoizobra. pred.

mentorica

 

GL

Omerzel, Martina

splošnoizobra. pred.

svetnica

 skrbnica šolskega sklada

KER

Podkrajšek, Vojko

strokovnoteor. moduli

mentor

 

KER

Povše, Darja

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

GL

Ravnak, Stane

strokovnoteor. moduli

svetovalec

vodja komisije za kakovost

KER

Resinovič, mag. Boštjan

strokovnoteor. moduli

svetnik

 

KER

Seles, Jadranka

splošnoizobra. pred.

svetnica

 

HVU

Selič Turnšek, Meta

splošnoizobra. pred.

svetovalka

tajnica PoM

KER

Slemenšek, Borut

strokovnoteor. moduli

svetovalec

 

KER

Sojč, Irena

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

KER

Šketa, Damir

splošnoizobra. pred.

svetovalec

 

GL

Špur Jereb, Klavdija

splošnoizobra. pred.

svetovalka

vodja aktiva TJE, DRU in UME,

KER

Šuster, Bojan

strokovnoteor. moduli

svetnik

 

KER

Tkalec, mag. Andreja

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

KER

Trunkl, Metod

strokovnoteor. moduli

svetovalec

 

KER

Verdev, Tjaša

splošnoizobra. pred.

mentorica

tajnica ZI

KER

Volčanjšek, Slavica

splošnoizobra. pred.

svetovalka

 

GVO

Vrečko, Marko

strokovnoteor. moduli

mentor

tajnik PoM

KER

Zupanc, Davor

praksa

 

 

KER

 

 

KER  ‒ ŠC Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

GL ‒ ŠC Celje, Gimnazija Lava

GVO – ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

SMM – ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

EŠ ‒ Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

GCC – Gimnazija Celje – Center

HVU ‒ Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje