Obvestilo za dijake zaključnega letnika

Objavljena sta Razpisa za vpis za študijsko leto 2018/2019 v:

  • višje strokovno izobraževanje:

http://vps.vss-ce.com/VPS/

 

  • visokošolske, univerzitetne in enovite študijske programe:

https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/

oziroma

https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx

 

Na teh spletnih straneh najdete opisan tudi prijavno-vpisni postopek.

Objavljen je tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletni strani našega Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/ in spletni strani Višješolske prijavne službe: http://www.vss-ce.com/vps

Razpis za sprejem v študentske domove (Ljubljana, Maribor, Primorska) bo izšel v kratkem.

Vesna Pišek

Nazaj