Podelitev spričeval zaključnega izpita dijakom E3c

V četrtek, 22. 6. 2017, so dijaki srednjega poklicnega izobraževanja, smer elektrikar, prejeli spričevala o zaključnem izpitu.

Vsi dijaki so uspešno zaključili šolanje, dva izmed njih sta prejela spričevalo s pohvalo, kar pomeni, da sta na zaključnem izpitu dosegla vse točke.

 Tjaša Verdev

Nazaj