Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

O PROJEKTU

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

 

V šolskem letu 2017/18 se je Srednja šola za kemijo elektrotehniko in računalništvo vključila v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki ga usmerja in vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Namen in cilji projekta so:

  • pridobivanje znanja o EU, učiteljev in dijakov v srednjih šolah,
  • ozaveščanje o delovanju parlamentarne demokracije, državljanskih pravic, prepoznavanju vloge EP,
  • vzpodbujanje aktivnega evropskega  državljanstva,
  • seznanijo se z vlogo, delom in odgovornostjo evropskih poslancev.

 Kaj mora storiti šola?

  • šola imenuje učitelje, ki so mentorji ambasadorji dijakom in so odgovorni za izvajanje programa v šoli. (J. Seles, A. Laznik, M. Holobar, K. Špur Jereb, M. Selič Turnšek)
  • najboljši (izbrani) dijaki postanejo dijaki ambasadorji in sodelujejo v aktivnostih.
  • dijaki proučijo gradivo o EU (vsaj tri poglavja od petih).
  • šola ustanovi infotočko EU.
  • šola pripravi dogodek ob dnevu Evrope.
  • Šola organizira tudi zunajšolske dejavnosti, organizirajo dogodke, tržnice….

 

Kaj lahko pridobijo dijaki in mentorji?

Dijaki ter učitelji ali pedagoški delavci, ki bodo aktivno sodelovali v programu, bodo poleg novih znanj deležni tudi nekaterih ugodnosti, na primer dijaki vsake izmed sodelujočih šol bodo imeli možnost udeležbe na simulaciji Evropskega parlamenta Evrošola v Strasbourgu (predvidoma 2 dijaka, za katera boste mentorji ocenili, da sta najbolj zaslužna). Posamezni učitelji bodo povabljeni na dodatna usposabljanja v Bruslju(predvidoma 2 učitelja, ki jih izbere Informacijska pisarna).

Dijaki in učitelji šol bodo prednostno sodelovali na dogodkih Informacijske pisarne. Udeležili pa se bodo tudi zaključnega dogodka za mentorje in dijake v programu EPAS 15. junija 2018, v Ljubljani.

 

Dijake, ki bi želeli aktivno sodelovati v projektu, vabimo k sodelovanju. Svojo pripravljenost lahko sporočijo enemu izmed učiteljev, ki sodelujejo v skupini za izvedbo projekta ( A. Laznik, K. Špur Jereb, M. Selič Turnšek, M. Holobar in J. Seles).