Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

V letošnjem šolskem letu se je našlo kar nekaj dijakov, ki so sodelovali v tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Dijaki 1. in 2. letnikov (2. skupina) so brali roman Prežihovega Voranca Doberdob, dijaki 3. in 4. letnikov (3. skupina) pa roman Vitomila Zupana Menuet za kitaro.

 1. 12. 2014 je potekalo šolsko tekmovanje, ki se ga je v 2. skupini udeležilo 39 dijakov, v 3. skupini pa 22. V drugi skupini so bronasto Cankarjevo tekmovanje prejeli:
 • Tina Kodrič, Branka Hudej, Blažka Lamovšek, K2A – mentorica Valentina Hrastnik
 • David Ribar, Monika Čačulovič, Lea Kovše Ošina, Tomaž Maroh, Ana Vencelj, Sara Kubale, Urška Dacković Kukovič, Alma Dizdarević, Tjaša Kos, Patrik Jakša, K1A – mentorica dr. Anita Laznik

V tretji skupini so bronasto Cankarjevo priznanje prejeli:

 • Žan Naglič in Pia Brlogar, K4A – mentorica Valentina Hrastnik
 • Miha Žolek, Alen Tilinger, Mitja Brezovnik, Urban Vidmar, Gregor Ratej in Luka Ocvirk, K4A – mentorica dr. Anita Laznik

Regijskega tekmovanja, ki je potekalo 22. 1. 2015 na Osnovi šoli Zreče, so se udeležili naslednji dijaki: Žan Naglič, Miha Žolek, Alen Tilinger, Mitja Brezovnik, David Ribar, Monika Čačulovič, Lea Kovše Ošina, Tomaž Maroh, Ana Vencelj in Tina Kodrič.

V drugi skupini so srebrno Cankarjevo priznanje prejeli:

 • Tomaž Maroh, Monika Čačulovič, Lea Kovše Ošina, Ana Vencelj – mentorica dr. Anita Laznik
 • Tina Kodrič – mentorica Valentina Hrastnik

V tretji skupini so srebrno Cankarjevo priznanje prejeli:

 • Žan Naglič – mentorica Valentina Hrastnik
 • Miha Žolek, Mitja Brezovnik – mentorica dr. Anita Laznik

Državnega tekmovanja, ki je bilo 28. 3. 2015 na Osnovni šoli na Ptuju, so se udeležili Tomaž Maroh, Tina Kodrič in Žan Naglič. Dosegli so odličen uspeh. Tomaž Maroh in Tina Kodrič sta osvojila zlato Cankarjevo priznanje za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju iz slovenščine, Žan Naglič pa je prejel zlato Cankarjevo priznanje za dosežek na državnem tekmovanju.

dr. Anita Laznik

Tekmovanja v znanju matematike za dijake tehniških in poklicnih šol

Tudi letos so naši dijaki dokazali, da so uspešni matematiki. Tekmovalne matematične probleme so začeli reševati najprej marca na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru. Na tekmovanju je sodelovalo 144 dijakov.

49 tekmovalcev pa je osvojilo bronasta priznanja. 23 dijakov, ki so bili najuspešnejši na šolskem tekmovanju, je aprila ponovno pokazalo velike uspehe pri premagovanju matematičnih problemov z uvrstitvijo na regijsko tekmovanje.

Tekmovalci pred odhodom na regijsko tekmovanje

Pred regijskem tekmovanjem so pod mentorstvom Sandre Cigula, Nataše Besednjak, Helence Klepej Viher, Martine Omerzel in Staneta Ravnaka dopolnili matematična razmišljanja in znanja ter tako osvojili kar 18 srebrnih priznanj.

Srebrna priznanja so dobili:

Tomaž Maroh (K1A), Žiga Cvek (K1A), Drejc Pesjak (R1A), Maj Popelar (K1A), Kevin Šarlah (R1B), Klara Drame (K1A), Matej Žaberl (E1A),Branka Hudej (K2A), Aljoša Novak (R2B), Žan Zaleznik (E2B), Tilen Rauter (E2B), Ambrož Romih (E2A), Gašper Cvar (E2C), Nejc Zagrušovcem (R3B), Filip Korošec (K3A), Tomi Vavdi (K3A), Peter Zupan (R4B), Urban Vidmar (R4B).

V drugi polovici aprila se je 10 najboljših tekmovalcev iz regijskega udeležilo še državnega tekmovanja, kjer jih je 5 osvojilo zlata priznanja.

Tekmovalci, ki so se udeležili državnega tekmovanja

Zlata priznanja so osvojili:

Branka Hudej (K2A), Nejc Zagrušovcem (R3B) pod mentorstvom Martine Omerzel ter Klara Drame (K1A), Maj Popelar (K1A), Aljoša Novak (R2B) pod mentorstvom Helence Klepej Viher.

Prvo nagrado je osvojila Klara Drame, ki se je udeležila tudi svečane podelitve nagrad v Ljubljani.

Aktiv matematikov in fizikov

Državno tekmovanje iz znanja logike

Tekmovanje iz znanja logike je dvostopenjsko, kot izbirno (šolsko) in državno tekmovanje.

Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo septembra, je med 54 tekmovalci bronasta priznanja osvojilo 20 dijakov.

Novembra pa je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekalo še državno tekmovanje.

Na tem tekmovanju je Rok Košenina osvojil srebrno priznanje.

Aktiv matematikov in fizikov

Državno tekmovanje iz angleščine POLIGLOT in POLIGLOT 3

V soboto, 11. 4. 2015, je na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani potekalo 10. državno tekmovanje iz angleškega jezika za dijake srednjih tehničnih šol. Našo šolo sta zastopala dijaka iz K3A oddelka, Filip Korošec in Miha Hotko.

V soboto, 18. aprila 2015, je na Srednji ekonomski šoli Celje potekalo 6. državno tekmovanje iz angleškega jezika za dijake poklicnih šol »Poliglot 3«.

Tekmovanja se je udeležilo 74 dijakov iz različnih slovenskih šol, med njimi pa so bili tudi štirje dijaki naše šole: Jernej Kajba, David Šeško, Marcel Travner in Patrik Zlodnjak.

Dijaki so izkazovali znanje angleškega jezika v dveh delih. Prvo tekmovalno polo je predstavljal pisni sestavek, v drugi tekmovalni poli pa so bile naloge slušnega in bralnega razumevanja, raba jezika, naloga z vrzelmi in poznavanje besedišča.

Po končanem tekmovalnem delu je bila na sporedu prireditev z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj.

Rosana Breznik in Klavdija Špur Jereb

JUVENES Translators

Prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores, ki je prvič potekalo leta 2007, je namenjeno mladim, ki jih zanima učenje tujih jezikov.

Znanje jezikov nas povezuje in omogoča boljše razumevanje drugih kultur. Opremljeni z znanjem jezikov lahko mladi, jutrišnji odrasli, laže odidejo na študij ali delo v druge evropske države. Tekmovanje Juvenes Translatores dviguje ozaveščenost glede pomena prevajalskega znanja in potrebe po drugačnem videnju prevajanja – kot sredstva posredovanja med jeziki – v okviru učenja jezikov.

Na naši šoli je potekalo tekmovanje 15. 10. 2014. Vseh prijavljenih dijakov, ki so se preizkusili v prevajanju tujega besedila, je bilo 13.

Najbolje sta delo kot prevajalca opravila Peter Robič iz K3A in Rok Amon iz R3A. Pravilo tekmovanja je med drugim tudi to, da generalni direktorat izžreba šole, ki nadaljujejo tekmovanje na evropskem nivoju in žal naša šola ni bila izbrana. Kljub temu čestitamo sodelujočim dijakom in jim želimo veliko uspeha na naslednjem podobnem tekmovanju v naslednjem šolskem letu.

Klavdija Špur Jereb

Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev

V soboto, 7. 3. 2015, je v Ljubljani potekalo XIV. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev. Tekmovanja se je udeležilo 37 srednjih strokovnih šol iz cele Slovenije s 111 tekmovalci. ŠC Celje, Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo so zastopali  dijaki Tilen Natek, E1B, David Ribar in Tomaž Maroh, K1A, ki so bili najuspešnejši na šolskem tekmovanju in so že dosegli najmanj bronasto priznanje.

Na državnem tekmovanju so se dijaki uvrstili še bolje, saj je dijak  Tomaž Maroh prejel  zlato priznanje. Tekmovalni ekipi čestitamo za uspešno opravljeno delo.

Jadranka Seles

Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni diabetes

Šolsko tekmovanje je potekalo 17. 10. 2014. Udeležili so se ga 3 dijaki iz K1A in 11 dijakov iz K2A. Bronasta priznanja so osvojili: Tomaž Maroh in Ana Vencelj iz K1A ter Evgen Kozole, Blažka Lamovšek, Tajana Zahirović, Nejc Selič, Adis Čosić in Jan Hriberšek, vsi iz K2A.

V soboto, 22. 11. 2014, je na Šolskem centru Velenje potekalo državno tekmovanje v znanju sladkorne bolezni. Srednjo  šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo so zastopali trije dijaki: Tomaž Maroh, K1A, Jan Hriberšek, K2A in Evgen Kozole, K2a. Vsi trije so prejeli priznanja. Tomaž Maroh – zlato priznanje, Jan Hriberšek in Evgen Kozole – srebrno priznanje.

Marija Kresnik

Tekmovanje v znanju biologije PROTEUS

Dijaki 1. in 2. letnika so tekmovali v poznavanju življenja velikih zveri (medved, volk, ris) v Sloveniji. Šolsko tekmovanje je potekalo 29. 1. 2015 na Šolskem centru Celje. Tekmovali so dijaki K1A (8) in K2A (2).

Bronasta priznanja so osvojili:

David Ribar, Matija Arzenšek, Monika Čačulović, Tomaž Maroh, vsi iz K1A, in Sandra Jezovšek, K2A.

Državnega tekmovanja, ki je potekalo v Kopru  21. 3. 2015, se je udeležil Tomaž Maroh in osvojil srebrno priznanje.

Marija Kresnik

Državno tekmovanje v EKOKVIZU

10. 3. 2015 je na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju potekalo državno tekmovanje v ekokvizu za dijake srednjih šol in gimnazij. Tekmovanja so se udeležili tudi trije dijaki naše šole, in sicer Andraž Ravnak, E1C, Jaka Dolenc in Tilen Brglez, oba iz E2C .

Dijaki so se na tekmovanju odlično odrezali, še posebej Andraž Ravnak, ki je za 4. mesto prejel bronasto priznanje.

Alenka Lah Kalan

Šolsko tekmovanje iz fizike

V sredo, 4. 3. 2015, je potekalo šolsko tekmovanje iz fizike.

Bronasto priznanje prejmejo naslednji tekmovalci:

Matija ARZENŠEK, K1A

David RIBAR, K1A

Benjamin LOKOVŠEK, E2A

Tomaž MAROH, K1A

Urban MAJCENIČ, R2A

Dejan SLAVULJ, K1A

Žiga CVEK, K1A

Klara DRAME, K1A

Marko GLUHAK, R2A

Žan JERAN, E2A

Andraž PUŠNIKI, R2B

Filip RAMŠAK, E2B

Bojan Herman

Tekmovanje kemijskih tehnikov

Na šolskem tekmovanju kemijskih tehnikov, ki je bilo 25. 2. 2015 in ga je pripravila Mojca Drofenik Čerček, je sodelovalo 30 dijakov 2., 3. in 4. letnika. Najvišja mesta so osvojili:

1. mesto: Peter Robič iz K3A
2. mesto: Žan Bevcar iz K4A
3. mesto: Branka Hudej iz K2A
4. mesto: Miha Hotko iz K3A in Nejc Poprijan iz K4A.

V sredo, 15. 4. 2015, je v Novem mestu potekalo 20. državno tekmovanje in srečanje kemijskih tehnikov.

Tekmovanja so se udeležili:  Žan Bevcar iz K4A, Peter Robič iz K3A in Branka Hudej iz K2A. Mentorica tekmovalcev je bila Irena Drofenik. Na tekmovalnem delu so tekmovalci štirih kemijskih šol opravili analizo akumulatorske kisline. Dobili smo starega- novega zmagovalca, Petra Robiča, ki je zmagal drugo leto zapored. Drugo mesto je zasedel dijak iz Novega mesta Lovro Klobučar.

Uspeh naše šole je dopolnil Žan Bevcar z delitvijo tretjega mesto z dijakinjo Pio Kržan iz Novega mesta. Peter Robič in Lovro Klobučar se bosta udeležila tekmovanja Grand Prix Chimique, ki bo potekalo v kraju Muttenz, v Švici, od 27. 9.–2. 10. 2015.

Irena Drofenik

Tekmovanje za Preglove plakete

9. marca 2015 je potekalo šolsko izbirno tekmovanje za Preglove plakete. Tekmovanja se je udeležilo 70 kemijskih tehnikov iz vseh štirih letnikov.

Prejemniki bronastih Preglovih plaket:

1. letnik (mentorica Mojca Drofenik Čerček): David Ribar, Monika Čačulovič, Tomaž Maroh, Klara Drame, Žiga Cvek, Nejc Močnik, Jure Belej, Matija Arzenšek, Alma Dizdarević;

2. letnik (mentorica Mihela Jug): Peter Robič, Tomi Vavdi, Saša Stankovič, Tanja Zupan, Vid Golič, Miha Hotko.

Prvo- oziroma drugouvrščeni dijaki iz vseh štirih letnikov so se udeležili državnega tekmovanja 9. maja v Ljubljani, kjer sta srebrni plaketi prejela David Ribar, K1A, in Peter Robič, K3A.

Mihela Jug

23. državno tekmovanje elektro šol in 5. državno tekmovanje računalniških šol

V sredo, 18. 3. 2015, je na SŠ KER potekalo 23. državno tekmovanje elektro šol in 5. državno tekmovanje računalniških šol. Na tekmovanju so bili naši tekmovalci odlični.

V kategoriji elektrikar je CLAUDIU – LIONEL CHIRITOIU iz E3C dosegel 1. mesto (mentor Dejan Herodež).

V kategoriji elektrotehnik sta ANŽE JURKOŠEK in OSKAR ŽVEGLIČ iz E4A osvojila 1. mesto (mentor Andrej Grilc).

V kategoriji tehnik računalništva sta BOŠTJAN KOŠTOMAJ  in FRANCI ŠACER iz R4B dosegla 2. mesto (mentor Borut Slemenšek).

Pomembno delo so opravili organizatorji posameznih tekmovalnih kategorij. To so bili:

 • elektrikar: Matjaž Drame
 • elektrotehnik: Gregor Kramer
 • računalnikar: Matej Kališek
 • tehnik računalništva: Dušan Fugina

Slovesna razglasitev rezultatov je potekala v telovadnici, v celoti pa so jo pripravili dijaki, ki jim prav tako čestitamo za njihov nastop.  Glasbo so pod mentorstvom Metke Jagodič Pogačar pripravili Benjamin Stradar, Luka Krušič, Matija Arzenšek, Anže Podgorski in Rok Uranjek. Prireditev so s svojim nastopom popestrili naši SKOKCI, in sicer Ingrid Merik, Tanja Zupan, Blaž Košir, Marcel Kvas, Jaka Kovač, Kristjan Strnad in Kristjan Drečnik (mentorja Matic Holobar in mag. Jernej Jančič). Odlično pa sta se v vlogi napovedovalca znašla Monika Čačulovič in Dejan Slavulj (mentorica dr. Anita Laznik).

Andrej Grilc

Turnir LEGO MASTERS – tekmovanje v programiranju lego robotov

V četrtek, 12. 3. 2015, je bil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani tretji turnir Lego Masters, na katerem so se poleg študentov letos prvič med seboj pomerili tudi dijaki iz vse Slovenije. Glavni cilj turnirja je navdušiti dijake in študente za svet robotike, avtomatike in tehnike, kar pa jim očitno odlično uspeva, saj niso pričakovali, da se bo turnirja udeležilo kar 80 dijakov. Zanimanje za to področje je veliko, saj ponuja tudi dobre zaposlitvene možnosti.

Naloga dijakov je bila, da so zgradili robota in zanj napisali program, ki je robotu omogočal prepeljati  barvne objekte iz ene strani poligona in jih kar najhitreje sortirati v ustrezne zbiralnike na drugi strani poligona.

Iz Šolskega centra Celje se je tekmovanja udeležilo šest ekip, tri ekipe iz naše šole in tri ekipe iz gimnazije. Lahko se pohvalimo z odličnim ekipnim uspehom. Zmagala je ekipa Stari mački iz Gimnazije Lava, njihova druga ekipa Megaboti je pristala na četrtem mestu. Ob tem se lahko pohvalimo, da je k zmagi Starih mačkov pripomogel tudi naš dijak Matej Žaberl iz E1a oddelka, katerih član je bil.

Naši ekipi Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo z imenoma TaLevi (Gašper Pevec, Ambrož Romih in Žan Jeran) ter Menstronavti (Žan Blatnik, in Teodor Lazar) sta se razvrstili od petega do osmega mesta. Ekipi Terminatorji (Vid Hohnjec, Timotej Teržan in Matej Orehovec) ter Pirati pa sta tekmovanje zaključili v osmini finala. Vsem dijakom iskrene čestitke.

Andrej Grilc in Marko Vrečko

Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike v programiranju

V petek, 23. 1. 2015, je potekalo šolsko »Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike v programiranju«. Dijaki so prikazali veščine s področja programiranja. Udeležilo se ga je 20 perspektivnih programerjev. Trije so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je bilo konec marca v Ljubljani.

Dijaki, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, so:

Klemen Gumzej, R4B, Franci Šacer, R4B, Zen Lednik, R3B. Vsi trije so osvojili srebrno priznanje.

Dušan Fugina

Bober

Meseca novembra smo v sodelovanju z društvom ACM organizirali tekmovanje Bober − mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti. Udeležili so se ga vsi dijaki programa tehnik računalništva. Simonu Žibertu (R1B) se je uspelo uvrstiti na državno tekmovanje.

Dušan Fugina

Skip to content