ŠOLSKI CENTER CELJE

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

LETNA PRIPRAVA NA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO

Šolsko leto: 2015/2016

20151209_195024

 

Predmet: OKOLJEVARSTVENA ZAKONODAJA

 

 

Letnik:    2. letnik – okoljevarstveni tehnik

 

Razred:   G-2b

 

Tedensko število ur:            1,89                .

 

Letno ur:       66       .

 

Učitelj: Andrej Hrastnik

 

Pregledal:                                                .

 

 

LITERATURA:

 

Učenci:            Okoljevarstvena zakonodaja; mag. AdrijanaViler Kovačič

 

Učitelj:            Okoljevarstvena zakonodaja; mag. AdrijanaViler Kovačič,

                        Osebni zapiski,

                        Spletne povezave

 

 


PROGRAMSKA ENOTA: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – OKOLJEVARSTVENA ZAKONODAJA

 

SKLOP (ime sklopa)

Št. ur na teden

Vsebine

Cilji

AI

1 – 1, 2

(teden – ure)

·        Splošno o pravu

·        Spozna osnove namene prava

AI

2, 3 – 3, 4, 5, 6

(teden – ure)

·        Zgodovina prava

·        Spozna začetke prava

AI

4 , 5, 6 – 7, 8, 9, 10, 11, 12

(teden – ure)

·        Pravno pravilo

·        Dispozicija – sankcija

·        Spozna osnovne pojem in namen prava

AI

7 – 13, 14

(teden – ure)

·        Hierarhija pravnih dokumentov

·        Izdela shemo hierarhije predpisov, ki jih je spoznal

 

PROGRAMSKA ENOTA: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – OKOLJEVARSTVENA ZAKONODAJA

 

SKLOP (ime sklopa)

Št. ur na teden

Vsebine

Cilji

AI

8, 9, 10,11,12 – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

(teden – ure)

 

 

·        Pravni red v Republiki Sloveniji

·        Ustava RS

·        spozna pravno ureditev v RS

·        spozna sestavo Ustave RS

·        poišče vsebinske sklope v Ustavi RS, ki kažejo na ekološko usmerjenost

AII

13, 14, 15, 16, 17, 18  – 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

(teden – ure)

·        Krovni zakon varstva okolja (Zakon o varovanju okolja – ZVO)

·        Zna našteti glavna področja, ki se tičejo varstva okolja

AII

19, 20, 21, 22, 23  –

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

(teden – ure)

·        Nacionalni program varstva okolja (NPVO)

·        Načela varovanja okolja

·        Spozna načela varovanja okolice

·        Spozna pomen NPVO in njegovo vsebino

AII

24, 25, 26, 27  – 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

(teden – ure)

·        Narava, naravni pojavi,

·        naravna dobrina,

·        naravnopravno dobro,

·        naravni vir. Emisija Imisija

·        Emisijski kuponi

·        Zakonodaja s področja fitofarmacije

 

·        Spozna razliko in pomen med pojmi naravni vir, naravni pojavi,…

 

 

 

 

PROGRAMSKA ENOTA: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – OKOLJEVARSTVENA ZAKONODAJA

 

SKLOP (ime sklopa)

Št. ur na teden

Vsebine

Cilji

AII

28, 30, 31 – 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62

(teden – ure)

·        Naravna vrednota, kulturna dediščina,

·        poseg v okolje

·        Pri izvajanju ukrepov upošteva določila o pravici do zdravega življenja, ekološki funkciji lastnine, državi kot skrbnici zdravega okolja

AII

32,33 – 63, 64, 65, 66,

(teden – ure)

·        Institut ekološkega prava

·        Poišče institute ekološkega prava in zakona

 

 

 

 

Skip to content