OBVESTILO ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV – VPISNI POSTOPEK

  • VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (VSŠ-programi)

Razpis za vpis: https://vss-ce.com/VPS/Razpis2023.pdf .

Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 17. marca 2023.

Drugi prijavni rok: od 25. do 31. avgusta 2023 (podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta 2023).

V 1. in 2. prijavnem roku se prijavite po enakem postopku preko spletne strani Višješolske prijavne službe: https://www.vss-ce.com/vps/ .

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega skupaj z zahtevanimi dokazili:

  • s priporočeno pošiljko pošljite Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali
  • skeniranega pošljite na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

 

  • VISOKO ŠOLSTVO (VS-, UNI-programi)

Razpis za vpis: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Prvi prijavni rok: od 17. februarja do 20. marca 2023.

Drugi prijavni rok: od 21. do 25. avgusta 2023 (podatki o prostih mestih bodo objavljeni 18. avgusta 2023).

V 1. in 2. prijavnem roku se prijavite po enakem postopku preko spletne strani Portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ .

V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red.

Dijaki, ki so opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študijski program, za katerega je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki traja eno šolsko leto. V Savinjski regiji se maturitetni tečaj izvaja na Ekonomski šoli Celje in na Ljudski univerzi Celje. Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja (obrazec MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanjekultura/srednja-sola/vpis-v-maturitetni-tecaj.html. Prijaviti se je potrebno do 5. 9. 2023.

 

V kolikor boste imeli kakšna vprašanja, se obrnite na svetovalni delavki:

Urška Koštomaj: za programa elektrotehnik in elektrikar

 

 

Skip to content