OBVESTILO ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV – VPISNI POSTOPEK

  • VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (VSŠ-programi)

Podatki bodo posodobljeni, ko bo posodobljen razpis za vpis na spletni strani Višješolske prijavne službe: https://www.vss-ce.com/vps/ .

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega skupaj z zahtevanimi dokazili:

  • s priporočeno pošiljko pošljite Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali
  • skeniranega pošljite na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

  • VISOKO ŠOLSTVO (VS-, UNI-programi)

Razpis za vpis: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 20. marca 2024.

Drugi prijavni rok: od 21. do 27. avgusta 2024 (podatki o prostih mestih bodo objavljeni 20. avgusta 2024).

V 1. in 2. prijavnem roku se prijavite po enakem postopku preko spletne strani Portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ .

Novost prijave za vpis za študijsko leto 2024/2025 je nova forma prijave, kjer smo sledili novi tehnologiji in prenovili predvsem izgled in način prilaganja morebitnih dokazil in drugih prilog. Navodila za oddajo prijave za vpis bodo tako kot prejšnja leta dosegljiva na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo (na voljo bodo tako nova pisna kot video navodila).

V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red.

Dijaki, ki so opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študijski program, za katerega je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki traja eno šolsko leto. V Savinjski regiji se maturitetni tečaj izvaja na Ekonomski šoli Celje in na Ljudski univerzi Celje. Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja (obrazec MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanjekultura/srednja-sola/vpis-v-maturitetni-tecaj.html. Prijaviti se je potrebno do 5. 9. 2024.

V kolikor boste imeli kakšna vprašanja, se obrnite na svetovalni delavki:

Urška Koštomaj: za programa elektrotehnik in elektrikar

Urška Stepišnik: za programa kemijski tehnik in tehnik računalništva

Skip to content